Sport | rekreacja | turystyka

Zostań Trenerem Osiedlowym!

Przypominamy, że do 15 kwietnia br. Urząd Miasta w Jaśle będzie przyjmował aplikacje kandydatów na stanowisko Trenera Osiedlowego. Osoby te powinny mieć minimum wykształcenie średnie, posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie pedagogiczne oraz uprawnienia instruktorskie lub trenerskie.

Trener osiedlowy - logo

Głównymi zadaniami trenerów osiedlowych będzie:
• stworzenie grupy i systematyczne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
15 – 20 osób,
• aktywizacja młodzieży z danego osiedla w różnym wieku i dostosowanie zajęć programu do odpowiedniej grupy wiekowej – zajęcia muszą być ciekawe
i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu),
• ścisła współpraca z dyrektorami poszczególnych szkół, przewodniczącymi Zarządów Osiedli oraz z rodzicami,
• kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie,
• realizacja programu wspólnie z pozostałymi osiedlami w zakresie organizacji wycieczek oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów, w tym olimpiady sportowej kończącej program w 2011 roku,
• opracowanie harmonogramu zajęć z młodzieżą w poszczególnych miesiącach (czerwiec-sierpień) oraz prowadzenie dziennika zajęć.

Szczegółowe informacje o programie Trener Osiedlowy oraz zasadach rekrutacji dostępne na stronie www.jaslo.pl w zakładce „Trener Osiedlowy” – „Aktualności”.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE