Informacje

Glorietka odzyskuje blask – trwają prace konserwatorskie

Jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych fragmentów jasielskiej małej architektury – stojąca w Parku Miejskim zabytkowa altana „Glorietka” – wkrótce odzyska dawną świetność. Na początku września rozpoczęła się jej renowacja. Prace, które prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, potrwają do końca października br.

Glorietka w Parku Miejskim
© Materiały Urzędu Miasta Jasła

Dzięki renowacji „Glorietka” odzyska wygląd znany z archiwalnych zdjęć: będzie bardziej strzelista, co przyda jej lekkości, odzyska m.in. brakujące elementy ozdobne iglicy oraz schodki od strony południowo-zachodniej, a także pastelowe kolory. – Naszym celem jest doprowadzenie budowli do stanu z 1900 roku. Wrócimy do tradycyjnych barw, stosowanych w drewnianych budowlach parkowych na przełomie XIX i XX wieku. Myślę, że będzie to miłe zaskoczenie dla mieszkańców, którzy do tej pory pamiętali Glorietkę w ciemnej kolorystyce – mówi Barbara Żegleń, insp. ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Wybudowana w ostatnich latach XIX wieku „Glorietka”, z założenia nawiązywała do architektury obiektów w parkach zdrojowych, mających stwarzać przyjazną, sprzyjającą wypoczynkowi atmosferę i dawać przyjemność z kontemplacji piękna budowli doskonale wkomponowanych w otaczającą przyrodę.

Przywrócenia jasielskiej „Glorietce” dawnego blasku podjęła się firma, która wygrała przetarg nieograniczony: Zakład Budowlano – Konserwatorski „Arkady” z Jarosławia. Firma ta ma duże doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach zabytkowych o drewnianej konstrukcji, a jej dziełem jest m.in. renowacja cerkwi w Bałuciance, Krempnej i Komańczy oraz kościoła w Michałówce.

Glorietka w Parku Miejskim
© Materiały Urzędu Miasta Jasła

Restauracja parkowej altany, wpisanej w styczniu br. do rejestru Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, będzie kosztować prawie 95 tys. zł. Na jej przeprowadzenie Miasto Jasło pozyskało dofinansowanie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu (20 tys. zł) i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (10 tys. zł).

„Glorietka” wymagała już pilnego remontu, gdyż znaczna część drewnianych elementów, w tym słupy nośne, uległa znacznemu zniszczeniu. Dzięki pozyskaniu dofinansowania uda się przeprowadzić nie tylko najpilniejsze roboty ratunkowe, ale kompleksową restaurację zabytku. Zakres prowadzonych obecnie prac obejmuje m.in.: odtworzenie pierwotnie istniejących schodów od strony południowo-zachodniej; czyszczenie, konserwację i impregnację piaskowcowych schodów, cokołu i posadzki; wymianę słupów nośnych oraz podwyższenie całej konstrukcji do pierwotnej wysokości (o około 0,8 m); wymianę balustrady i zbutwiałych elementów konstrukcyjnych dachu; wymianę lub renowację uszkodzonych elementów ozdobnych słupów nośnych; czyszczenie i konserwację metalowego pokrycia dachu oraz pozostałych metalowych elementów, w tym figury bożka wiatrów Eola i iglicy, wraz z odtworzeniem wszelkich brakujących detali ozdobnych.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE