Sport | rekreacja | turystyka

Starosta rozdaje pieniądze dla uzdolnionych sportowców

Starostwo Powiatowe w Jaśle pragnie przypomnieć, że do 30 września 2012 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników reprezentujących kluby sportowe, mające siedzibę na terenie Powiatu Jasielskiego.

Herb powiatu jasielskiego

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla zawodnika może zwrócić się klub sportowy. Szczegółowe zapisy dotyczące zasad przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w Uchwale Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Wniosek do pobrania i treść uchwały dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.jaslo.pl. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (13) 44 86 406.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE