Informacje

Nagroda od Ambasady Ukrainy

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła odebrał z rąk Władysława Kanewskyego, konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Dyplom Ambasady Ukrainy w RP za znaczący wkład w rozwój stosunków ukraińsko-polskich. Uroczyste wręczenie wyróżnienia, które zostało przyznane w oparciu o współpracę pomiędzy miastami Jasłem i Truskawcem, odbyło się 6 września w Krasiczynie podczas obchodów XXI rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę.

Nagroda od Ambasady Ukrainy
Fot. © archiwum jasielskiego magistratu

Pierwsze wspólne działania pomiędzy Jasłem a Truskawcem rozpoczęły się już w grudniu 2000 roku podpisaniem Listu Intencyjnego. Następnie w 2005 roku zawarto porozumienie o współpracy, a w 2006 podpisana została umowa partnerska dla celów wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska”.

W 2011 roku Truskawiec podpisał dwie deklaracje partnerskie, umożliwiające przystąpienie do złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Pierwszy projekt to „Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki”– lider Powiat Jasielski, drugi: „Wzmocnienie współpracy polsko – ukraińskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” – lider Miasto Jasło. W październiku ubiegłego roku Jasło i Truskawiec podpisały umowę partnerską o współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w celu pogłębienia kontaktów między mieszkańcami obydwu miast.

Warto wspomnieć również o podejmowaniu wspólnych działań na polu edukacyjnym (wyjazd słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla), gospodarczym (wizyta przedsiębiorców z Truskawca w Jaśle oraz wizyty przedsiębiorców jasielskich na Ukrainie) czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wzajemne wizyty przedstawicieli straży pożarnej).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE