Informacje

Otrzymaliśmy: klub radnych PiS w sprawie bazy PZD

Klub Radnych PIS Rady Powiatu w Jaśle zwrócił się do Zarządu Powiatu w Jaśle o natychmiastowe wstrzymanie i unieważnienie wszelkich czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, znajdującej się w miejscowości Mytarz.

Prawo i Sprawiedliwość

Podana na ostatniej sesji rady powiatu przez starostę Adama Kmiecika informacja cyt. sprzedamy działkę w Mytarzy, a usługi PZD przeniesiemy na ul. Gorlicką w Nowym Żmigrodzie, tam jest lokal i odpowiedni plac, – budynek i plac jest poza strefą parku i teren do składowania będzie zapewniony jest nieodpowiedzialna.

W tej sprawie zwróciliśmy się do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krośnie i otrzymaliśmy informację, iż cyt. na terenie zespołu parkowego w Nowym Żmigrodzie oraz w jego otoczeniu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym obszarze, obejmującym zabytkowy park oraz tereny dawnego gospodarstwa rolnego, została utworzona strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej (…) Lokalizacja stajni i stodoły w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego parku w Nowym Żmigrodzie nie pozwala na przeznaczenie tych budynków na magazyn składowania piasku z solą do zimowego utrzymania dróg.

W związku z tym uważamy, że sprzedaż bazy spowoduje konieczność prowadzenia zimowego utrzymania dróg w południowej części powiatu z bazy w Jaśle. Z tego powodu wzrosną koszty zimowego utrzymania dróg co, neguje ekonomiczny sens jej sprzedaży. Z powodu zwiększenia odległości opóźni się czas i wzrosną koszty odśnieżania powiatowych dróg. Dla bezpieczeństwa mieszkańców południowej części powiatu koniecznym jest dalsze funkcjonowanie bazy w Nowym Żmigrodzie.

Z uwagi na przedstawione wyżej argumenty wnosimy o niezwłoczne wstrzymanie i odstąpienie od procedury sprzedaży bazy w Mytarzy.

Przewodniczący Klubu PiS
Adam Pawluś

SŁOWA KLUCZOWE