Informacje

Walka o rozwój dla Jasła

Dzisiaj w Urzędzie Miasta w Jaśle z inicjatywy Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasła, odbyło się spotkanie w celu ustalenia wspólnego stanowiska parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego oraz samorządowców powiatu jasielskiego w sprawie konsultowanego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Projekt RPO WP 2014-2020 jest kolejnym opracowanym przez Samorząd Województwa istotnym dla rozwoju regionu dokumentem, w którym Miasto Jasło i cały obszar powiatu jasielskiego zostają pozbawione możliwości rozwoju i traktowane są jako obszar peryferyjny.

Mimo iż Miasto Jasło wielokrotnie zwracało uwagę na fakt marginalizacji miasta i całego obszaru powiatu jasielskiego, podejmowane decyzje na szczeblu wojewódzkim w dalszym ciągu ograniczają możliwości rozwoju i zwiększają społeczne wykluczenie mieszkańców ziemi jasielskiej. Nie możemy na to pozwolić i dlatego chcemy wspólnie przeciwstawić się zapisom w Regionalnym Programie Operacyjnym naszego województwa – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Uczestniczący w spotkaniu: Alicja Zając, Senator RP, Małgorzata Marcinkiewicz, Poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Kmiecik, Starosta Jasielski, Małgorzata Salacha, Burmistrz Miasta Kołaczyce, Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło, Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska, Bogusław Wójcik, Wójt Gminy Tarnowiec, Zenon Szura, Wójt Gminy Skołyszyn, Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Krempna, Krzysztof Augustyn, Wójt Gminy Nowy Żmigród, Bogusław Wójcik, Wójt Gminy Tarnowiec, przez aklamację przyjęli wspólne stanowisko w zakresie wprowadzenie zmian do projektu RPO WP na lata 2014-2020.

Stanowisko, pomimo swojej nieobecności w spotkaniu, popierają również Janusz Konieczny, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Majchrowicz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Sławomir Miklicz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W trakcie spotkania Adam Kmiecik, starosta jasielski, zgłosił dodatkowe postulaty m.in. dotyczące zasad udzielania zaliczek na realizację inwestycji. Uwagi po zredagowaniu zostaną przesłane do akceptacji uczestnikom spotkania i zgłoszone do Samorządu Województwa.

(UMJ)

Jasło, dnia 26.02.2014 r.

Wspólne stanowisko w zakresie wprowadzenia zmian do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uzgodnione w czasie spotkania w dniu 26 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle

Zważywszy na:
– zaangażowanie wszystkich samorządów powiatu jasielskiego w projekt realizowany przez Miasto Jasło pn. „Jasielska strefa usług publicznych”, którego celem jest utworzenie i zdiagnozowanie potrzeb jasielskiego obszaru funkcjonalnego oraz opracowanie zintegrowanej strategii świadczenia usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego;
– realizację przez Powiat Jasielski wraz z Parterami projektu (Miasto Jasło, Miasto Krosno, Powiat Krośnieński) projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego”, w ramach którego opracowane zostaną istotne analizy i dokumenty służące rozwojowi obszaru jasielsko-krośnieńskiego;
– pozyskanie prawie 2 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego na realizację w/w projektów służących rzetelnemu przygotowaniu samorządów do perspektywy finansowej 2014-2020;
– cel Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, tj. dążenie do zrównoważonego rozwoju województwa m.in. poprzez wspieranie realnej współpracy i partnerstw jednostek samorządu terytorialnego w obszarach funkcjonalnych miast

WNIOSKUJEMY, BY W RAMACH PROJEKTU RPO WP NA LATA 2014-2020:

– Ujęto w ramach regionalnych instrumentów terytorialnych również potencjalne bieguny wzrostu i ich obszary funkcjonalne;
– Wprowadzono zapisy preferencyjne dla obszarów funkcjonalnych, nie będących rzeczywistymi biegunami wzrostu, w zakresie projektów kluczowych;
– Wprowadzono zapisy preferujące projekty w zakresie zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych.

Back to top button