Informacje

Znikną ubytki w tynku. Będzie oszczędniej na rachunkach za energię

Diametralnej poprawie ulegnie stan kolejnych budynków użyteczności publicznej w mieście Jaśle. Do końca czerwca br. nowy wizerunek zyska budynek techniczny na stadionie piłkarskim przy ulicy Sportowej, miesiąc później zaplanowano oddanie inwestycji na obiekcie Domu Ludowego przy ulicy Hankówka.

Prace przy termomodernizacji obu budynków mają kosztować niespełna 200 tysięcy złotych, czyli poniżej szacunkowej wartości zadania, jaką miasto założyło przed przystąpieniem do przetargu. Zainteresowanie wykonaniem robót było spore, ponieważ w pierwszym kwartale roku firmy budowlane nie mają jeszcze tak dużego obłożenia. Na remont budynku technicznego na stadionie piłkarskim przy ulicy Rafineryjnej złożono aż 21 ofert. Sześciu przedsiębiorców chciało z kolei wykonać inwestycję na obiekcie Domu Ludowego przy ulicy Hankówka.

Obie inwestycje będzie realizowała firma KES-BUD Krzysztof Basamania z Markuszowej, która złożyła najkorzystniejsze pod względem cenowym oferty (93 439,34 złotych za budynek techniczny i 100 533,85 złotych za dom ludowy).

Przedmiotem termomodernizacji budynku technicznego usytuowanego na stadionie piłkarskim przy ulicy Sportowej (Osiedle Rafineryjne) będzie docieplenie ścian zewnętrznych od poziomu terenu po sam dach styropianem wraz z nadaniem nowej kolorystyki całemu obiektowi oraz wykonanie prac towarzyszących. Prace mają być gotowe do 30 czerwca br.

Podobny zakres prac obejmuje budynek Domu Ludowego na osiedlu Hankówka. Zgodnie ze specyfikacją przetargową w obiekcie ma być ponadto zamurowane okno od strony zachodniej i zamontowany daszek nad drzwiami wejściowymi. Tutaj roboty potrwają miesiąc później – do 30 lipca.

Wizualizacja budynku technicznego na osiedlu Rafineryjnym. © Urząd Miasta Jasła
Wizualizacja budynku technicznego na osiedlu Rafineryjnym. © Urząd Miasta Jasła
Wizualizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu Hankówka. © Urząd Miasta Jasła
Wizualizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu Hankówka. © Urząd Miasta Jasła

Oczekiwanymi efektami po realizacji obu przedsięwzięć jest przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ogólna poprawa estetyki elewacji w stosunku do otaczających je zabudowań.

Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej miasto Jasło uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu „Ochrona atmosfery 2013”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE