Kultura | rozrywka | edukacja

E-konsultacje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle

Masz pytanie dotyczące zagadnień związanych z pracą biblioteki oraz nauczaniem twojego przedmiotu? Możesz je zadać pisząc lub dzwoniąc do nas!

(Kliknij, aby powiększyć plakat)
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Celem e-konsultacji jest pomoc nauczycielom bibliotekarzom w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką oraz metodyki pracy z czytelnikiem. Nauczycielom przedmiotowym proponujemy pomoc w dotarciu do informacji i zbiorów bibliotecznych przydatnych w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Korzyści z e-konsultacji to możliwość bieżącego i dogodnego dla nauczyciela kontaktu z bibliotekarzem, niewymagającego dojazdu do biblioteki.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem sieci Internet (e-mail: jaslo@pbw.org.pl, newsletter: www.krosno.pbw.org.pl, facebook) oraz telefonicznie: 134463247 (indywidualnych konsultacji telefonicznych udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 900-1500).

(PBW w Krośnie Filia w Jaśle)

Back to top button