Kultura | rozrywka | edukacja

Dziecko zdolne w szkole (zapowiedź)

14 czerwca w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w Jaśle odbędzie się konferencja naukowo-metodyczna „DZIECKO ZDOLNE W SZKOLE – wspieranie uzdolnień uczniów najmłodszych”. Jeden z wykładów dotyczyć będzie projektu realizowanego przez miasto. Wykład „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” jako przykład lokalnego działania na rzecz uczniów zdolnych w partnerstwie z LOTOSEM wygłosi Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jasła.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu dobrych praktyk związanych z diagnozowaniem uzdolnień u dzieci oraz pracą z uczniem zdolnym, a także poszerzenie poziomu wiedzy uczestników w zakresie sposobów identyfikowania i rozwijania zainteresowań oraz predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole, które warunkują dalszą karierę szkolną dziecka.

Konferencja organizowana jest przez Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle, Kierunek Pedagogika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą przy współpracy z: Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Jasła oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle.

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.ahe.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE