Kultura | rozrywka | edukacja

Podwójny sukces uczniów Zespołu Szkół nr 3

Dariusz Brożyna, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, kształcący się w zawodzie technik mechatronik, uzyskał tytuł laureata 40-tej Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Fot. © archiwum Szkoły
Fot. © archiwum Szkoły

Nasz reprezentant brał udział w grupie elektryczno-elektronicznej i jako jedna z dwóch osób reprezentował województwo podkarpackie na etapie krajowym Olimpiady. W zawodach finałowych osiągnął trzeci wynik w skali kraju.

Finał Olimpiady odbywał się w dniach 10-13 kwietnia br. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Podczas pierwszego dnia organizatorzy zakwaterowali uczestników i opiekunów w domach studenckich. Następnie zaproszono wszystkich do uczestnictwa w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu – opiekunowi naukowemu Olimpiady. Uroczystość miała podniosły charakter i zrobiła wrażenie na wszystkich uczestnikach.

W drugim dniu Olimpiady zawodnicy zmierzyli się z zadaniami w dwóch grupach tematycznych – mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Po zawodach uczestnicy zwiedzali laboratoria Politechniki Świętokrzyskiej.

Trzeci dzień upłynął na rozwiązywaniu zadania – problemu technicznego, a po południu zawodnicy zwiedzali Muzeum Geologiczne oraz Góry Świętokrzyskie. Wieczorem Organizatorzy zadbali o uroczystą kolację i koncerty.

OWT zalicza się do 5 największych olimpiad pod względem ilości uczestników biorących udział w zawodach I stopnia. Przez kilka ostatnich lat ich liczba przekracza 10 tysięcy zawodników. Liczba szkół, które uczestniczą w Olimpiadzie wynosi ponad 500 i są to licea ogólnokształcące oraz technika. Do zawodów II stopnia kwalifikuje się około 1000 zawodników z blisko 250 szkół, a w zawodach III stopnia (finałowych), bierze udział około 50 finalistów.

Zadania rozwiązywane na Olimpiadzie układają profesorowie akademiccy. Treść zadań powiązana jest z programem nauczania w szkołach o profilu elektryczno-elektronicznym, jednak ich poziom wymaga od zawodników nieszablonowego stosowania wiedzy technicznej.
Według relacji Józefa Stryjkowskiego – sekretarza Podkarpackiego Komitetu OWT, sposób rozwiązania zadań przez naszego ucznia Dariusza został doceniony właśnie za niekonwencjonalne rozwiązanie.

Dariusz Brożyna uzyskał tytuł Laureata Olimpiady centralnego stopnia, uprawniający do przyjęcia na wybraną przez siebie uczelnię techniczną, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, a także do zwolnienia z pisemnej części egzaminu zawodowego z wynikiem 100% punktów.

Z sukcesu ucznia dumni są nauczyciele przedmiotów zawodowych ZS nr 3, a przede wszystkim tegoroczny opiekun mgr inż. Wojciech Źrebiec – nauczyciel Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle – który przyczynił się do sukcesu ucznia.

Drugim znaczącym osiągnięciem uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle to zajęcie IV miejsca i otrzymanie wyróżnienia przez Mateusza Daraża kształcącego się w zawodzie technik mechatronik w konkursie wojewódzkim na „Najlepszą pracę własną uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych”. Konkurs ten odbył się w dniu 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie.

Poziom jaki zaprezentowali uczestnicy konkursu był naprawdę imponujący. Komisja Konkursowa prace oceniała pod względem: oryginalności i innowacyjności, funkcjonalności, estetyki wykonania, wkładu pracy własnej, własne pomysły i rozwiązania zastosowane przez autora pracy, możliwość zastosowania w gospodarce.

W konkursie zaprezentowano 10 prac z 7 szkół województwa podkarpackiego. Większa część wykonanych prac to były prace zbiorowe. Uczeń naszej szkoły Mateusz Daraż zajął IV m-ce i otrzymał wyróżnienie za pracę „Automatyczny sterownik wilgotności”. Wykonując swoją pracę potwierdził swoje nieprzeciętne zdolności.

Nauczycielem wspomagającym ucznia był mgr Jerzy Drożdż.

Wszyscy wyrażamy serdeczne gratulacje i życzymy Dariuszowi i Mateuszowi dalszych osiągnięć naukowych.

(ZS nr 3 w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE