Kultura | rozrywka | edukacja

„Szefowe” z Liceum w Kołaczycach

Dwie uczennice z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Magdalena Sypień i Gabriela Wojtunik wzięły udział w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Jestem szefową „.

Obie uczennice znalazły się w gronie 20 finalistek, które zostały wybrane przez Kapitułę Konkursu spośród kilkuset uczestniczek z całego kraju. Konkurs ten jest skierowany do uczennic klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, zaś głównym Partnerem – Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Honorowym Partnerem – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.

Celem konkursu jest przełamanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Zadaniem uczestniczek było napisanie pracy na temat „Jestem szefową”. Dziewczyny miały wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się pełnić taką funkcję, jakie mają cele, co chciałyby osiągnąć, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy. Ocenie podlegały prace uczennic, ale także ich dotychczasowe osiągnięcia na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, regionalnym i krajowym. Pod uwagę brane były także predyspozycje i umiejętności uczennic, które miały być ocenione i odpowiednio opisane przez nauczyciela przygotowującego je do konkursu.

Uczennice zostały zaproszone wraz z rodzicem i nauczycielem przez Minister Agnieszkę Kozłowską–Rajewicz, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na wizytę do Warszawy w dniach 10-13 czerwca. W trakcie pobytu nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Finalistki zostaną także objęte programem rozwojowym obejmującym warsztaty i szkolenia z zakresu przywództwa kobiet oraz wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Finalistki spotkają się między innymi z Panią Prezydentową Anną Komorowską i z Hanną Gronkiewicz-Walz, Prezydent Miasta Warszawy.

(LO w Kołaczycach)

Back to top button