Informacje

Ulica Kasztanowa na osiedlu Brzyszczki

Kasztanowa to od dzisiaj nowa ulica w Jaśle. Do tej pory była to droga wewnętrzna na osiedlu Brzyszczki. Z nadaniem jej nazwy wyszli właściciele działek, na której jest zlokalizowana. To już kolejny punkt adresowy zlokalizowany na administracyjnej mapie miasta.

Mapa lokalizacji nowej ulicy
Mapa lokalizacji nowej ulicy(źródło: Urząd Miasta w Jaśle)

Droga ta jest usytuowana przy ulicy Jagodowej, po jej prawej stronie patrząc z kierunku od ulicy Bieszczadzkiej. Działki, przez które przebiega, należą do prywatnych osób, które wystąpiły z propozycją o jej nazwanie. W przyszłości ułatwi to im nadawanie numeracji nieruchomościom planowanym w tym miejscu do realizacji.

W porozumieniu z Zarządem Osiedla Jasło-Brzyszczki wypracowano wspólną nazwę i przedłożono jej propozycję do uchwalenia przez Radę Miejską, która dzisiaj przychyliła się do tego wniosku. Nowa ulica w naszym mieście będzie nosić nazwę Kasztanowej.

Jak uzasadnia kierownik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Wojciech Głowa „droga położona jest w rejonie,w którym nazewnictwo ulic nawiązuje do rodzaju drzew (Jodłowa, Lipowa, Klonowa, Jagodowa). Proponowana nazwa uwzględnia tą tendencję, a tym samym zapewnia jednolity charakter nazewnictwa w tym rejonie. Nazwanie przedmiotowej drogi przyczyni się do uporządkowania numeracji porządkowej nieruchomości poprzez łatwiejszą identyfikację budynków, które w przyszłości będą tam lokalizowane.”

Dzisiejsza uchwała będzie kosztowała budżet miasta około 200 złotych brutto. To koszt, jaki zostanie wydatkowany na wykonanie i zamontowanie tabliczki z nazwą ulicy.

Uchwała o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej na osiedlu Brzyszczki została przyjęta jednogłośnie. Wejdzie ona w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE