Informacje

Jasło w gronie miast honorujących Kartę Dużej Rodziny

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła uczestniczył w piątek, 27 czerwca, w spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego dotyczącym Karty Dużej Rodziny. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszeni zostali przedstawicie samorządów, które wprowadziły Kartę Dużej Rodziny oraz instytucje partnerskie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Fot. © Kancelaria Prezydenta RP / Wojciech Olkuśnik
Fot. © Kancelaria Prezydenta RP / Wojciech Olkuśnik

Prezydent dziękował wszystkim samorządowcom i przedsiębiorcom, którzy udzielają zniżek w ramach samorządowych kart rodzinnych i zapewnił, że będzie propagował dobre przykłady. – Wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć coś, co jest szczególnie wartościowe – konkurencję na rzecz dużych rodzin – mówił prezydent na spotkaniu.

Równolegle z systemem samorządowych kart rodzinnych, od połowy czerwca działa także ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny, w którym rodziny z trojgiem i więcej dzieci mogą korzystać m.in. ze zniżek w PKP, muzeach, niektórych sieciach sklepów.

W Jaśle do tej pory 108 rodzin złożyło wnioski o przyznanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, czyli dokumentu, dzięki któremu rodziny wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć na ulgi i zwolnienia w miejskich instytucjach.

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki:

• na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku;
• rodzina zameldowana jest w Jaśle;
• rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Floriańska 8 a, w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, w poniedziałek (godz. 11.00. – 17.00), od wtorku do piątku (godz.11.00. – 15.30).

(UMJ)

Back to top button