Kultura | rozrywka | edukacja

Wakacyjne hocki klocki, czyli artystyczne czwartki z JDK

Jak co roku Jasielski Dom Kultury zaprasza najmłodszych na Wakacyjne Czwartki Artystyczne.

Wakacyjne Czwartki Artystyczne

W tym roku organizowane będą na osiedlach: Gamrat (3 lipca), Żółków (10 lipca), Hankówka (17 lipca) oraz Mickiewicza (24 lipca). Gry i zabawy dla dzieci prowadzić będą: agencja artystyczna „Bajlandia” oraz instruktorzy plastycy JDK.

W czasie tych spotkań dzieci uczestniczyć będą w zabawach ruchowych, tanecznych, wokalnych, zręcznościowych, integracyjnych razem z rodzicami. Odbędą się także konkursy i animacje, które mają na celu rozwijanie wrażliwości dziecka. Agencja Bajlandia przygotowała także spektakle oraz pokazy teatralno – cyrkowe.

Wakacyjne Czwartki Artystyczne współfinansowane są ze środków Miasta Jasła w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE