Informacje

Nauka nie musi być nudna. Przekonali się o tym uczestnicy Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOS-em

23 projekty badawczo-rozwojowe realizowane w bieżącym roku szkolnym przez 61 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zostało nagrodzonych w ramach zakończonej właśnie pilotażowej edycji innowacyjnego projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOS-em. Nagrodę główną otrzymały uczennice Gimnazjum nr 1, które szukały odpowiedzi na pytanie czy Jaślanie posługują się poprawną polszczyzną.

Uroczyste podsumowanie pierwszej edycji realizowanego przez Urząd Miasta we współpracy z Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku innowacyjnego projektu edukacyjnego pod nazwą Jasielska Liga Naukowa z LOTOS-em miało miejsce dzisiaj w Jasielskim Domu Kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrz miasta Andrzej Czernecki, prezes LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle Robert Bialik, Roman Kościow z LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle, Aleksandra Rozmus z LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro, autor koncepcji projektu dr Krzysztof Głuc, ekspert zewnętrzny projektu Krystyna Dynowska-Chmielewska, kierownik projektu Aleksandra Dacyl, członek-założyciel Jasielskiego Towarzystwa Naukowego prof. Stanisław Lasocki, przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzież wraz z nauczycielami i rodzicami.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Naszym zamierzeniem było to, żebyśmy zorganizowali taką formę, która pozwala wydobyć najzdolniejszą młodzież, żeby można było dać szansę rozwinięcia skrzydeł w sposób ponadstandardowy. Myślę, że to zostało spełnione. Jestem także przekonany, że to co dzieje się w mieście Jaśle, a myślę tutaj nie tylko o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOS-em, ale też o dużym programie Jasło – Miasto Wiedzy to jest coś co klasyfikuje nas wśród miast na pozycji takich, którzy rzeczywiście myślą o przyszłości miast inteligentnych. To jak miasto się będzie rozwijało w dużej części zależy od młodych ludzi. Ktoś musi nadawać ton tym przemianom, ktoś musi kierować tą społecznością i musi to robić mądrze. Dlatego ważne jest, aby ci najzdolniejsi i najbardziej pracowici powinni być doceniani. – powiedział burmistrz Andrzej Czernecki.

Do udziału w pilotażowej edycji przedsięwzięcia zostało zgłoszonych 91 projektów badawczo-rozwojowych (35 humanistycznych, 19 matematycznych, 15 wczesnoszkolnych i 22 przyrodnicze) realizowanych przez 235 uczniów skupionych w zespołach ligowych. Ich oceną zajęła się niezależna komisja konkursowa w składzie: Otylia Pulit-Parszewska, Marta Plata (projekty humanistyczne), Renata Władyka, Elżbieta Maciejczyk (projekty matematyczne), Renata Gołębiowska, Jolanta Berkowicz (projekty wczesnoszkolne), Ewa Lewicz-Szańca, Krystyna Styczyńska (projekty przyrodnicze).

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Oceniane przez nas projekty w ogromnej większości charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem. Mieliśmy sporo problemów z tym, aby dokonać wyboru ostatecznych projektów, które zostały nagrodzone. Chciałabym pogratulować wszystkim uczniom. Mam nadzieję, że realizacja tych projektów uświadomiła Wam co możecie, na co Was stać i to, że to wcale nie jest koniec Waszych możliwości. Życzę Wam kolejnych projektów w kolejnych latach, również wspaniałych pomysłów i równie dobrych wyników. Bardzo serdecznie chciałabym pogratulować nauczycielom. To było spore wyzwanie. Przecież to były również zajęcia wykonywane poza zajęciami szkolnymi, a więc trzeba było tutaj sporo wysiłku ze strony nauczyciela, ale także sporo pomysłów i pewnej zmiany w sposobie myślenia o roli nauczyciela. Sądzę, że wyniki tych projektów wykazały, że nauczyciele świetnie sobie z tym problemem poradzili. Serdecznie wszystkim gratuluję i życzę, aby kolejne projekty wykazywały równie wspaniałe wyniki jak te, które realizowaliście w tym roku szkolnym. – powiedziała Otylia Pulit-Parszewska, specjalista w zakresie metody projektowania w nauczaniu, realizująca innowacyjny projekt edukacyjny „DiAMEnt” w województwie małopolskim zbliżonego ideowo do tego jasielskiego.

W swoim wystąpieniu przewodnicząca komisji konkursowej nie kryła uznania dla inicjatywy podjętej przez miejscowy samorząd i jeden z najprężniej działających zakładów pracy w naszym regionie, gratulując również młodzieży i ich nauczycielom wytrwałości w systematycznym realizowaniu interesujących projektów przez cały rok szkolny 2013/2014.

Były to projekty o charakterze badawczym, polegające na tym, że uczniowie uczyli się poprzez rozwiązywanie problemu. Ale ważnym elementem było także to, że uczniowie mogli sami zadecydować o tym czego się chcą uczyć, jaką problematyką chcą się zająć i o czym będzie ten projekt. Mogli także decydować o tym jak ten projekt zrealizować, jakimi sposobami, jakie formy pracy sobie wybiorą. Sądzę, że to była dla nich także frajda, ponieważ szkoła nie zawsze daje uczniowi możliwości wybierać czego i jak się ma uczyć. Siłą tego przedsięwzięcia było także to, że było ono realizowane w ciągu całego roku szkolnego, a więc nie była to jednorazowa akcja. Ogromnym plusem tego przedsięwzięcia jest systematyczna praca z uczniami zdolnymi. Jeżeli mamy pomóc tym uczniom pomóc rozwijać swoje zdolności to musi to być praca systematyczna, a nie „od czasu do czasu”. – dodała.

Nagrodzone zostały w sumie dwadzieścia trzy projekty (dziesięć z Gimnazjum nr 1, trzy z Gimnazjum nr 2, jeden z Gimnazjum nr 4, trzy ze Szkoły Podstawowej nr 4, dwa z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 i po jednym ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 10), których autorami było 61 uczniów.

Nagrodę główną, zgodnie z regulaminem przyznano dla „najlepszego modelowego projektu badawczego, który „powinien być zaplanowany i wykonany wzorcowo, zgodnie ze wszystkimi założeniami metody projektowej”.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Otrzymały uczennice trzeciej klasy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej: Ewelina Mastej, Natalia Maziarska i Maja Piskadło, które pod opieką nauczyciela języka polskiego Elżbiety Dubiel przygotowały projekt pod tytułem „Mówi się, ale jak? W jaki sposób jaślanie posługują się polszczyzną na co dzień?”

Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych przez nie badań?

„Wszelkie działania i zaprezentowane przez nas materiały pozwoliły nam rozwiązać problem badawczy. Odpowiadając na pytanie „jaką polszczyzną posługują się Jaślanie” należy powiedzieć, że jest ona zróżnicowana i zależy m.in. od środowiska, w którym żyją. Młodzież używa języka odmiennego, mniej starannego od dorosłych i seniorów. Podobne zjawisko możemy zaobserwować w poszczególnych grupach zawodowych. Niestety, choć w codziennych sytuacjach polszczyzna Jaślan broni się to nierzadko sytuacja wygląda dużo gorzej w sferze Internetu. Mieszkańcy miasta posługują się często bezsensownymi skrótami internetowymi, od których jednak stronią poza forami. Bardzo częste są też przypadki niestarannie układanych ogłoszeń, które niekoniecznie cieszą oczy. Należy jednak dodać, iż pomimo tego, że Jaślanie popełniają błędy to umieją z nich wybrnąć i ich świadomość językowa nadal się rozwija. Mamy nadzieję, że taka sytuacja nadal będzie się utrzymywać, a może i ulegnie poprawie. Wszystko w rękach Jaślan i ich szacunku do skarbu narodowego jakim był, jest i na pewno będzie język polski.” – mówiły wspólnie podczas prezentacji zwycięskiego projektu.

Każda z dziewczyn odebrała w nagrodę smartfona ufundowanego przez Urząd Miasta w Jaśle oraz Grupę LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Organizatorzy postanowili uhonorować również najbardziej aktywną szkołę, która „w sposób przyjazny i aktywny wspierała działalność Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOS-em pod względem organizacyjnym i promocyjnym.”

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Puchar Burmistrza Miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego oraz czek opiewający na kwotę trzech tysięcy złotych odebrał dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej Kazimierz Mikrut.

Dodatkową nagrodę przyznano zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 6 w składzie: Kamil Dziadosz, Grzegorz Jach i Krzysztof Zarzyka, którzy pod opieką Aleksandry Sokołowskiej zaprezentowali publicznie swój projekt pod tytułem „Dlaczego jajko nie śpiewa?” podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2013/2014 Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego 7 czerwca.

Chciałem gorąco podziękować przede wszystkim młodzieży, że odważyła się wystartować, że miała odwagę realizowania swoich pomysłów, swoich zamierzeń, które wykraczają poza klasyczne ramy nauczania. Chciałem serdecznie podziękować nauczycielom, ponieważ gdyby nie Państwa przewodnictwo pewnie te projekty byłyby zrealizowane nieco inaczej. To Wasza wiedza pozwoliła tym młodym ludziom, dobrze się bawiąc, zrobić coś naprawdę ważnego dla nich i dla nas wszystkich. Chciałem serdecznie podziękować firmie LOTOS. Poprzez włączenie i umożliwienie zrealizowania tego projektu zrobiliście coś naprawdę ważnego dla naszej jasielskiej społeczności. Patrząc w kategorii pilotażu tego projektu myślę, że to będzie rzecz, która będzie mogła być powielana w różnych częściach Polski właśnie za sprawą Waszej firmy. Za to ogromne podziękowania. – powiedział Andrzej Czernecki.

Panowie: Andrzej Czernecki i Robert Bialik zawarli porozumienie o realizacji drugiej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOS-em w roku szkolnym 2014/2015. Firma zadeklarowała swoje wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe w kwocie nie mniejszej niż na starcie (140 tysięcy złotych).

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W podpisaniu listu intencyjnego miał wziąć udział prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz jednak ze względu na ważne obowiązki służbowe nie mógł przyjechać w dniu dzisiejszym do Jasła. Do uczestników konferencji podsumowującej działania skierował okolicznościowy list, w którym napisał m.in.:

„Jasło to tętniące życiem miasto, piękniejące w oczach, z wzbudzającą szacunek kartą historii, z tradycjami i przyszłością. To co dzisiaj robimy upoważnia nas do oczekiwania, że ta przyszłość będzie interesująca i bogata. Taką, na jaką zasłużyło Jasło i jego mieszkańcy. Na świecie toczy się nieustanny wyścig ludzkich zmysłów, zdolności twórczych i umiejętności odkrywania nowych dróg. Wspólnie włączyliśmy się w ten wyścig. Współpracujemy w kształceniu młodych ludzi, których zdolności, pracowitość i chęć odniesienia sukcesu będą służyć nie tylko temu miastu i jego mieszkańcom, ale może i całej Polsce. LOTOS buduje kulturę dzielenia się wiedzą dlatego z radością przyjęliśmy propozycję partnerskiej współpracy na rzecz faktycznego uczynienia z Jasła Miasta Wiedzy. Udział w pilotażowym projekcie realizowanym wspólnie z Urzędem Miasta traktujemy jako element naszego zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej. Jesteśmy firmą, która troszczy się o jakość życia swoich sąsiadów, a wkład w rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego traktujemy jako swoją powinność i zobowiązanie. Rozwój talentów jest niezwykle istotny w podejściu LOTOS-u. Na co dzień podejmujemy systemowe działania w tym obszarze, dbając o równe szanse możliwości rozwoju naszych pracowników. Cieszę się, że dzięki zdobywanej w ten sposób wiedzy i doświadczeniu LOTOS-u możemy przyczynić się także do rozwoju talentów wśród młodych ludzi uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Jaśle. To prawdziwy zaszczyt i satysfakcja. Korzystając z okazji pragnę osobiście podziękować wszystkim nauczycielom na co dzień zaangażowanych w realizację projektu. W praktyce bowiem to kadra pedagogiczna ma olbrzymi udział w rozbudzaniu w najmłodszych pasji do nauki, a uzdolnionych uczniów w Jaśle nie brakuje. Mamy świadomość, że wiedza jest szansą dla młodego pokolenia dlatego należy w ramach partnerskiej współpracy przedstawicieli różnych środowisk angażować się w tworzenie warunków dla rozwoju talentów. Efekty prac młodych ludzi w ramach jasielskiej Ligi to prawie setka, dokładnie 91 zgłoszonych projektów badawczo-rozwojowych stanowi dowód na to, że podjęta wspólnie z władzami Jasła inicjatywa była potrzebna. Dziękuję bardzo władzom miasta za otwartą i przyjazną współpracę. Gratuluję energii z jaką do tego projektu wspólnie przystąpiliśmy. Serdecznie życzę Wam i nam, a przede wszystkim młodym uczestnikom programu powodzenia. Z tym większą radością podpiszemy dziś kolejną umowę partnerską o kontynuowaniu w przyszłym roku szkolnym, wspierając przedsięwzięcie pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Mamy świadomość, że jest to projekt wyjątkowy w skali kraju, a edukacja i rozbudzanie pasji do nauki to obszary, w których LOTOS upatruje szans dla polskiej gospodarki oraz poprawy jakości życia społecznego w naszym otoczeniu. Życzę powodzenia.”

– Jestem przekonany, patrząc na prace projektowe, które zostały zrealizowane w ramach Ligi, że zrobiliśmy rzeczywiście coś bardzo dobrego. – podsumował konferencję gospodarz miasta.

POSŁUCHAJ NASZEJ RELACJI:

Jasielska Liga Naukowa z LOTOS-em to unikalny w skali całego kraju projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, mający za zadanie rozbudzanie w nich uzdolnień poprzez kształtowanie naukowego myślenia. List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pomiędzy samorządem miasta, a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku został podpisany 14 czerwca 2013 roku pomiędzy burmistrzem Andrzejem Czerneckim, a prezesem LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle Robertem Bialikiem, natomiast umowa partnerska dwa miesiące później – 14 sierpnia. W ramach przedsięwzięcia uczniowie placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta nie tylko realizowali innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe z różnych dziedzin wiedzy, ale także brali udział w interesujących konkursach, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, m.in. na projekt logo czy wiedzy o Grupie LOTOS. Sponsorem tytularnym przedsięwzięcia jest spółka LOTOS posiadająca w naszym mieście swoje przedstawicielstwa powstałe na bazie dawnej rafinerii nafty. Firma od wielu wspiera szereg inicjatyw, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Sponsoruje m.in. Dni Jasła, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla miejscowego szpitala czy materiały edukacyjne wraz z elementami odblaskowymi w ramach skierowanej do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

[box style=’download’] DO POBRANIA: Lista nagrodzonych projektów (.pdf) [/box]

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE