Informacje

Janusz Korwin – Mikke odwiedzi Jasło (zapowiedź)

Członkowie jasielskiego koła Kongresu Nowej Prawicy pragną serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie z prezesem Kongresu Nowej Prawicy, europosłem Januszem Korwin – Mikke.

Spotkanie to odbędzie się w restauracji Impresja (przy ul. Jana Pawła II 39C) w najbliższy wtorek, 12 sierpnia o godzinie 17.30.

Janusz Korwin – Mikke jest znanym publicystą i politykiem, byłym liderem Unii Polityki Realnej (z ramienia której został posłem Sejmu I kadencji) Czterokrotnie kandydował na urząd Prezydenta RP. Od 2011 stoi na czele Kongresu Nowej Prawicy – ugrupowania, które uzyskało czwarty wynik podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, a sam Korwin – Mikke uzyskał mandat europosła.

Zapraszamy na fejsbukowy profil Kongres Nowej Prawicy – Jasło, na którym można wpisywać pytania do Janusza Korwin – Mikke, najciekawsze z nich zostaną zadane na spotkaniu, a wśród autorów rozlosujemy książkę z autografem JKMa.

(KNP Jasło)

One Comment

 1. Program Partii „Kongres Nowej Prawicy”
  „Kongres Nowej Prawicy” jest partią konserwatywno-liberalną co oznacza, że uznajemy tradycyjne wartości za godne kultywowania, przy jednoczesnym uznaniu, że indywidualna wolność zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym jest najważniejsza. Jesteśmy przekonani, że podporządkowanie życia tym wartościom jest pewną drogą prowadzącą zarówno do skokowego wzrostu poziomu życia obywateli, jak i wzmocnienia zrujnowanych więzi społecznych w Polsce.

  Podstawowe cele, które chcemy osiągnąć przedstawiamy niżej:
  1.
  W przekonaniu, że jedynym fundamentem, na którym można zbudować prawidłowo funkcjonujące państwo jest trwała moralność chcemy, by państwo w każdym przejawie swojego działania opierało się na tym, dzięki czemu zachodnia cywilizacja osiągnęła swoje sukcesy: na godności, honorze, prawdzie, wolności, własności prywatnej i odpowiedzialności.
  Prawo obowiązujące w państwie będzie respektować wolności osobiste obywateli ograniczając działania urzędników państwa jedynie do zabezpieczenia interesów ludzi. Najpełniej wyznaczają to dwie maksymy: „Chcącemu nie dzieje się krzywda” oraz „Twarde prawo lecz prawo”.
  2.
  Chcemy by zachowany był i ściśle przestrzegany rozdział władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, przy czym zakres ich działania powinien być jasno określony i w żadnym razie nie mogą się na siebie nakładać ani wzajemnie przenikać. Władze Państwa dla dobra obywateli powinny wzajemnie się ograniczać i kontrolować w trosce o właściwe wypełnianie swoich zadań względem obywateli.
  3.
  Skuteczność działania władz zależy od ich zdolności finansowych. Budżety władz winny być konstruowane wyłącznie w oparciu o podatki.
  Deficyt budżetowy będzie zakazany a zaciąganie pożyczek ograniczone do sytuacji wyjątkowych, ze wskazaniem sposobu ich sfinansowania. Podatki będą stabilne i będą mogły być nakładane tylko w celu wykonania zadań przewidzianych konstytucją i – w przypadku samorządów – dla wykonania zadań zleconych przez lokalne społeczności.
  Jakakolwiek działalność gospodarcza państwa czy gminy – jako stwarzająca nieuczciwą konkurencję – będzie bezwzględnie zakazana.
  4.
  Działalność gospodarcza będzie prowadzona w oparciu o prywatną własność środków produkcji osób fizycznych lub ich dobrowolnych związków.
  Wszelkie podatki regulujące: cła, subsydia i dotacje będą drastycznie ograniczane – aż do całkowitego zniesienia w zakreślonym terminie. Wprowadzenie jakichkolwiek nowych podatków możliwe będzie wyłącznie w drodze ustawy po znacznie wydłużonym w stosunku do teraźniejszości vacatio legis.
  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wynikać może jedynie z powodu nieodwracalnej szkodliwości dla jej otoczenia.
  5.
  Armia musi być zdolna do obrony terytorium państwa dlatego budżet obronny powinien być zwiększony. Za jedynie skuteczną uważamy armię w pełni zawodową składającą się z ochotników.
  Powszechny i swobodny dostęp do broni palnej (z wyłączeniem wielokrotnych przestępców i osób psychicznie chorych) przy zachęceniu obywateli do uzbrojenia się stanowić będzie dodatkowe i niebagatelne wsparcie dla armii w kryzysowej sytuacji.
  6.
  Szkolnictwo będzie całkowicie zdecentralizowane i sprywatyzowane. Państwo nie może uzurpować sobie żadnego prawa do narzucania rodzicom czego i jak długo należy uczyć dzieci i sposobów ich wychowania. Zlikwidujemy fikcję „bezpłatnego szkolnictwa” – to obywatele ponoszą całkowity ciężar finansowania systemu edukacji i to oni w zamian za swoje pieniądze mają prawo kształcić swoje dzieci w sposób, jaki uznają za dobry.
  Państwo nie może finansować kultury – zostanie ona poddana mechanizmom rynkowym i prywatnemu mecenatowi. Działalność naukowa i kulturalna nie może być w żaden sposób ograniczana – te dziedziny powinny leżeć poza obszarem zainteresowania państwa. Niedopuszczalne będzie koncesjonowanie środków masowego przekazu i cenzura prewencyjna.
  7.
  Prawo stanowione będzie w oparciu o uniwersalne zasady moralne wypływające z chrześcijaństwa, natomiast wyznanie i światopogląd obywateli jest obszarem w żaden sposób nie podlegającym zainteresowaniu państwa.

Back to top button