Informacje

Nowy sztandar i promesa na nowy wóz ratowniczy w 130. rocznicę powstania OSP Skołyszyn

Msza święta, defilada pododdziałów, poświęcenie i wręczenie nowego sztandaru, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, zasadzenie „Dębu Wolności”, uhonorowanie medalami i odznaczeniami wyróżnionych druhów oraz okolicznościowe przemówienia to główne akcenty uroczystości zorganizowanych z okazji jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie. Odbyły się one w sobotnie popołudnie w miejscowym kościele parafialnym oraz na placu przed budynkiem strażackiej remizy.

Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny wręcza sztandar prezesowi OSP Skołyszyn Stanisławowi Święchowi. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny wręcza sztandar prezesowi OSP Skołyszyn Stanisławowi Święchowi.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uroczysty apel w dniu 130. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Piotra Śmietanę wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Januszowi Koniecznemu o gotowości oddziałów oraz wciągnięciu flagi związkowej na maszt.

Obchody 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to niezwykle doniosłe wydarzenie. To wielkie święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu, niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Ale także na przestrzeni tych wielu lat kultywowali piękne tradycje patriotyczne oraz niepodległościowe. 130-letnia działalność to oczywisty powód do dumy strażaków z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród wszystkich instytucji i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega nas jako autentycznych obrońców, na których można liczyć w każdej sytuacji to dowód najwyższego uznania, ale też zaufania jakim nas obdarzono. – powitał zaproszonych gości Stanisław Święch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie.

Uchwałą z maja 2014 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie nowy sztandar „jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia”. Akt nadania odczytał członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Tadeusz Sieniawski. Sztandar odebrał z rąk wiceprezesa Zarządu Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janusza Koniecznego Stanisław Święch, który wręczył go chorążemu pocztu sztandarowego Markowi Labutowi (Naczelnikowi OSP Skołyszyn).

Wcześniej został on poświęcony w miejscowym kościele parafialnym przez Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej ks. biskupa Jana Wątrobę.

Symboliczne gwoździe w drewniany drzewiec sztandaru, które będą potomnym przypominać o dostojnym jubileuszu, wbili kolejno: senator RP Alicja Zając, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janusz Konieczny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ksiądz biskup Jan Wątroba, Krajowy Kapelan Strażaków ks. bryg. Jan Krynicki, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuliga, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, dyrektor Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy Mateusz Lechwar, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Święch, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, były Wójt Gminy Stanisław Gołosiński oraz Naczelnik OSP Skołyszyn Marek Labut.

Sztandar stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego życia, zdrowia i mienia. W okresach szczególnie trudnych dla niepodległości Ojczyzny brać strażacka stawała w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakim szczyci się ochotnicza straż pożarna jest właśnie posiadanie sztandaru. Dotychczasowy sztandar ze względu na używanie podczas wielu uroczystości w różnych warunkach atmosferycznych w kilku miejscach odbarwił się. Dlatego Zarząd OSP postanowił ufundować nowy, który będzie spełniał obowiązujące warunki regulaminowe. – powiedział Stanisław Święch.

Na frontonie remizy została odsłonięta pamiątkowa tablica ufundowana przez strażaków oraz mieszkańców Skołyszyna w roku jubileuszu powstania OSP i kanonizacji papieża Polaka Jana Pawła II. Na granitowej płycie wyryto złotymi literami okolicznościową inskrypcję: W 130 rocznicę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie w podziękowaniu tym, którzy byli i są gotowi ponieść ofiarę dla innych, ratując życie i dobytek swoich współobywateli, realizując w ten sposób strażackie motto „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Ponadto umieszczono na niej wizerunek świętego Jana Pawła II i jego cytat „Nie lękajcie się… Ja jestem z Wami”.

Aktu odsłonięcia dokonali: Janusz Konieczny, Alicja Zając, Alicja Wosik, nadbryg. Bogdan Kuliga, st. bryg. Wiesław Latoszek, Zenon Szura, Stanisław Święch oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tablicę poświęcił ksiądz biskup Jan Wątroba.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie przyłączyła się do inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Lasów Państwowych sadzenia „Dębów Pamięci” w 25. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów w kraju. Drzewko przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, którą reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Andrzej Kochmański posadzono przed remizą, a o inicjatywie przypominał będzie kamienny głaz z pamiątkową tabliczką.

Z tej okazji Prezydent Bronisław Komorowski wystosował okolicznościowy list do uczestników jubileuszu, w którym napisał: „Kiedy Państwa pradziadkowie 130 lat temu postanowili powołać do istnienia ochotniczą straż pożarną wiedzieli tak samo jak my dziś, że tylko wspólnym wysiłkiem, wspólną inicjatywą mogą uczynić nasze życie lepszym i bezpieczniejszym. Wywiązali się z tego zadania znakomicie, pozostawiając najgodniejszych spadkobierców: dzisiejszą OSP w Skołyszynie. Niewiele jest przykładów równie odpowiedzialnego powołania jak bycie strażakiem. Niewiele jest instytucji, które w tym samym stopniu co straż pożarna odpowiadają za ludzkie życie i zdrowie, za nasz dobytek, także poczucie ładu i spokoju. W tym roku obchodzimy 25-lecie naszej wolności, Polski wolnej w Unii Europejskiej, Polski bezpiecznej w NATO. Zwycięstwo Solidarności i demokracji oraz wielkie przemiany ustrojowe pozwalają nam dziś na pozostawienie trwałego świadectwa naszego patriotyzmu, odpowiedzialności za społeczeństwo i przywiązanie do ziemi rodzinnej. I takim właśnie świadectwem jest właśnie działalność strażaków ze Skołyszyna, ich odwaga i poświęcenie. Serdecznie za to dziękuję. Z radością i satysfakcją przyjąłem także fakt włączenia się skołyszyńskiej OSP w akcję sadzenia Dębów Wolności. To piękne pomniki, bo pomniki żywe. Dlatego właśnie nasi przodkowie najpierw marząc o niepodległości, a potem radując się z jej odzyskania w 1918 roku w miastach, miasteczkach i wioskach sadzili dęby jako znak narodowej pamięci i nadziei. Nawiązujemy w tym roku do tej pięknej tradycji i tak jak oni sadzimy Dęby Wolności. Chcemy życzyć Rzeczpospolitej, żeby wzrastała i nabierała mocy tak jak te wspaniałe drzewa, by rozwijała się i sięgała wysoko, budząc szacunek i podziw. I wreszcie by jej rozwój wsparty był na silnych, głęboko sięgających korzeniach tradycji i tożsamości. Niech więc ten dziś zasadzony dąb pozostanie świadkiem trwałości i mocnego zakorzenienia tak Państwa lokalnej społeczności, jak i całej wielkiej wspólnoty Polaków. Gratulując pięknego jubileuszu życzę wszystkim strażakom i mieszkańcom tej ziemi osobistego szczęścia i pomyślności”.

W uznaniu zasług dla społecznej ochrony przeciwpożarowej oraz długoletnią wzorową działalność w szeregach ochotniczej straży pożarnej Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego uchwałą z dnia 12 czerwca 2014 roku nadał Złoty Znak Związku Mieczysławowi Warchołowi oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza Andrzejowi Stachaczowi.

Doceniając wkład społecznej pracy w rozwój i umacnianie ochrony przeciwpożarowej oraz miejscowej ochotniczej straży pożarnej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie uchwałą z dnia 20 lipca 2014 roku przyznało medale „Za zasługi dla pożarnictwa” druhom: Jarosławowi Zawiszy (złoty), Maksymowi Stachaczowi (srebrny), Miłoszowi Łackowi (brązowy) i Rafałowi Gorczycy (brązowy).

Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik: „Gratuluję wspaniałego jubileuszu, bo niewiele jest jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie podkarpackim, które mają za sobą 130 lat. Naprawdę możecie być dumni z tego sztandaru, z pięknej siedziby, ze wszystkich Waszych dokonań, które sprawiają, że jesteście wyróżniającą się jednostką w skali całego regionu. Również dzięki Wam możemy, jako władze wojewódzkie, zapewniać bezpieczeństwo naszym mieszkańcom”.

Szczególny prezent przywiózł do Skołyszyna Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuliga, który w imieniu Komendanta Głównego generała nadbrygadiera Wiesława Leśniakiewicza przekazał miejscowej jednostce promesę w wysokości 150 tysięcy złotych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To, w połączeniu z wcześniej pozyskanymi dotacjami, pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej, a w konsekwencji na uzyskanie fabrycznie nowego wozu bojowego, który planowo zasili tabor jednostki już w listopadzie br.

Dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie od 1995 roku funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Została do niego włączona jako jedna z czterech działających na terenie ówczesnego powiatu jasielskiego (obok Biecza, Warzyc i Osieka Jasielskiego). Obecny zarząd działa w składzie: Stanisław Święch – prezes, Eugeniusz Frużyński – wiceprezes, Mieczysław Warchoł – wiceprezes, Marek Labut – naczelnik, Karol Stachacz – zastępca naczelnika, Jarosław Zawisza – zastępca naczelnika, Eugeniusz Szpak – skarbnik, Stanisław Banaś – sekretarz, Andrzej Stachacz – członek, Tadeusz Zawisza – członek, Jan Szpak – członek.

OSP Skołyszyn funkcjonuje jako Jednostka Operacyjno-Techniczna pierwszej kategorii. Posiada trzydziestu przeszkolonych strażaków ratowników, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie indywidualne. W szeregach OSP działa społecznie ośmiu strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Położenie naszej miejscowości przy drodze krajowej K28 Medyka-Wadowice i szlaku kolejowego Jasło-Stróże oraz wzdłuż rzeki Ropa wymaga od nas ciągłego doskonalenia się w celu likwidacji licznych wypadków drogowych, akcji powodziowych czy innych współczesnych zagrożeń. Jesteśmy jednostką, która najczęściej uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych spośród 98 jednostek, które funkcjonują na terenie powiatu jasielskiego. Na swoim wyposażeniu posiadamy tabor samochodowy: są to i nowe, i już prawie zabytkowe pojazdy. – wyjaśnia Stanisław Święch.

Dumą ochotników ze Skołyszyna jest nowoczesna remiza, o budowę której starano się od 2002 roku. Rok później powołano społeczny komitet pod przewodnictwem księdza proboszcza Tadeusza Wawryszki.

Dzięki przychylności władz gminy pozyskano działkę, zlecono wykonanie dokumentacji, a w konsekwencji rozpoczęto budowę. Budowa remizy prowadzona była systemem gospodarczym do roku 2006. – wspomina prezes OSP Skołyszyn. – W roku 2009 opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem pod nazwą „Remiza OSP jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego” i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i rozpoczęto procedurę przetargową. Prace wykończeniowe przy remizie trwały do 10 listopada 2010 roku kiedy to odbyła się uroczystość oddania do użytku tego obiektu wraz ze średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym. Po wieloletnich staraniach posiadamy nowoczesną, funkcjonalną strażnicę. Dokończenie budowy rozpoczętej w 2002 roku było możliwe dzięki otrzymanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W trakcie budowy remizy jednostkę wizytował Komendant Główny PSP, szef Obrony Cywilnej Kraju gen. Teofil Jankowski, a w dwa lata po jej uroczystym oddaniu do użytku podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy wraz z Komendantem Głównym gen. nadbryg. Wiesławem Leśniakiewiczem.

Jednostka dysponuje pięcioma pojazdami, w tym dwoma średnimi (Renault Midlum i Star), samochodem ratownictwa technicznego (Daewoo Lublin), podnośnikiem hydraulicznym (Star) i lekkim Żukiem. Działa tu prężnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz jedna z nielicznych w kraju Harcerska Drużyna Pożarnicza.

O jej bieżącej działalności można poczytać na stronie: www.ospskolyszyn.tnb.pl.

_________________________

FOTOGALERIA: Jubileusz 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE