Informacje

Powiat Jasielski uruchomił System Informacji Przestrzennej

Powiat Jasielski uruchomił System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. System umożliwia także zgłaszanie prac geodezyjnych przez internet.

Zrzut ekranowy z Systemu
Zrzut ekranowy z Systemu

System umożliwia dostęp do informacji publicznej związanej z przestrzenią geograficzną, co przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wpływa na podniesienie poziomu e-usług – mówił Starosta Jasielski Adam Kmiecik. – System ten znacznie zwiększa zakres i dostępność usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną, upraszcza dostęp do danych wykorzystywanych przy realizacji zadań administracji w zakresie inwestycji przestrzennych. Zwiększa także efektywność i przejrzystość działań urzędu.

SIP Powiatu Jasielskiego poprzez uruchomienie aplikacji pozwala na powszechny dostęp do danych geometrycznych, prowadzonych w geodezyjnym systemie teleinformacyjnym, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Jak informuje Geodeta Powiatowy Beata Matysek, aktualnie udostępniane dane geodezyjne obejmują obszar Powiatu Jasielskiego. Uzupełnienie bazy dla tego obszaru będzie odbywało się sukcesywnie w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków, zbiorów danych BDOT, GESUT i innych rejestrów prowadzonych przez wydziały starostwa.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Jasielskiego udostępnia tematyczne dane poprzez portale – mieszkańca, turysty, geodety i publikacji metadanych. Uruchomione portale ułatwią mieszkańcom powiatu dostęp do informacji o nieruchomościach i ich zagospodarowaniu.

Część wewnętrzna systemu udostępniona logowanym użytkownikom, m.in. jednostkom samorządu terytorialnego (gminy) oraz instytucjom i organizacjom, którym niezbędne są dane przestrzenne, pozwoli usprawnić i przyspieszyć wykorzystanie oraz wymianę danych geoinformatycznych.

System został wdrożony w ramach projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 2 503 859,94 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 045 889,12 zł.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Jasielskiego dostępny jest na stronie starostwa: www.powiat.jaslo.pl.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE