Informacje

Przebudowa mostu kolejowego nad rzeką Jasiołką w Jaśle

Blisko cztery miliony złotych pochłonie przebudowa mostu kolejowego w Jaśle na linii nr 106 Rzeszów-Jasło. Konstrukcja starego, pochodzącego z 1949 roku obiektu ze względu na niedostateczny stan techniczny została już całkowicie zdemontowana, a w jej miejsce powstanie nowy dwuprzęsłowy most. Prace budowlane mają się zakończyć do końca listopada br.

Widok na most przed jego rozbiórką (maj 2014). Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Widok na most przed jego rozbiórką (maj 2014).
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak poinformowała portal regionalny terazJaslo.pl Dorota Szalacha z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze względu na stan techniczny obiektu wybudowanego 65 lat temu obiektu konieczna była jego całkowita rozbiórka.

Stan istniejący mostu określono, jako niedostateczny ze względu na występujące liczne materiałowe uszkodzenia powierzchniowe konstrukcji, pęknięcia i zacieki, korozję elementów stalowych, uszkodzenia elementów przyczółków, brak elementów wyposażenia, uszkodzenia systemu izolacji i odwodnienia etc. Most został zakwalifikowany do całkowitej rozbiórki. Konieczność wykonania robót wynika nie tylko z niedostatecznego stanu technicznego, ale także ze względu na brak spełnienia parametrów technicznych oraz obowiązujących wymagań w zakresie kolejowej skrajni poziomej jak i zbyt małej nośności obiektu, która nie odpowiada obciążeniom przewidzianym na linii pierwszorzędnej. – powiedziała.

Nad rzeką Jasiołką, w tej samej lokalizacji, został zaprojektowany nowy dwuprzęsłowy most, spełniający wymagania techniczne w zakresie parametrów skrajni oraz wymaganej nośności. Prace związane z jego realizacją opiewają na kwotę 3,8 miliona złotych netto. Na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy realizuje je Przedsiębiorstwo Unitor B Sp. z o.o. z Tychów.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Robotnicy uwijają się jak w ukropie, aby inwestycja była oddana do użytku zgodnie z terminem, a więc do 30 listopada br. Do tej pory linia kolejowa z Jasła do Rzeszowa na przedmiotowym odcinku jest całkowicie wyłączona z użytkowania.

Roboty są realizowane przy całkowitym zamknięciu torów kolejowych. Od września sytuacja się poprawi, przewoźnik planuje uruchomić komunikację zastępczą od Przybówki do Jasła i od Jasła do Zagórza. – informuje Dorota Szalacha.

Przebudowa mostu kolejowego na rzece Jasiołce to część dużego unijnego projektu o nazwie „Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Jego całkowita wartość opiewa na kwotę 52 473 904,54 złotych.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Kolejowego obejmuje: przebudowę linii kolejowej na odcinku między Przybówką, a Jasłem o łącznej długości 16,960 km.; dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do nowych układów torowych stacji; modernizację dwóch peronów na przystankach osobowych Wojaszówka i Szebnie; przebudowę dwudziestu przejazdów kolejowych i przebudowę trzydziestu obiektów inżynieryjnych (w tym wcześniej wspomnianego mostu).

W ubiegłym roku Polskie Linie Kolejowe zakończyły modernizację linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło na odcinku od stacji Rzeszów do stacji Boguchwała oraz od stacji Czudec do mijanki Przybówka.

W wyniku tych prac, 12 stacji i przystanków zyskało już nowe perony, bardziej przyjazne dla podróżnych, tj.: Rzeszów Staroniwa, Boguchwała, Czudec, Strzyżów n/Wisłokiem, Dobrzechów, Frysztak, Przybówka, Rzeszów Osiedle, Rzeszów Zwięczyca, Zaborów, Kalembina, Wiśniowa. Zmienił się układ torowy, do którego dopasowane zostały nowe urządzenia, usprawniające prowadzenie ruchu na linii podkarpackiej. Podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa na 58 przejazdach kolejowo-drogowych, w tym na przykład w Rzeszowie, w Babicy, czy w Żarnowej oraz na 24 obiektach inżynieryjnych: wiadukcie, mostach i przepustach. – wylicza Dorota Szalacha.

Jak podkreśla w rozmowie z naszym portalem przedstawicielka Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie „rewitalizacja linii kolejowej Rzeszów-Jasło, przywróci sprawność techniczną wyeksploatowanej infrastruktury, podniesie poziom bezpieczeństwa oraz umożliwi zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 80 i 100 km/h oraz skrócenie czasu jazdy o około 35 minut”.

20140826-005most

20140826-006most

20140826-007most

20140826-008most

20140826-009most

20140826-010most

20140826-011most

20140826-012most

20140826-013most

20140826-014most

20140826-015most

20140826-016most

20140826-017most

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE