Informacje

„Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” odkrywa karty wyborcze

„Razem zmienimy Jasło! Razem zmienimy ziemię jasielską!” – pod takim hasłem idą wspólnie do listopadowych wyborów samorządowych dawni konkurenci polityczni: Janusz Przetacznik, Andrzej Kachlik, Adam Kozak i Tadeusz Górczyk. Założyli wspólny komitet wyborczy, by przez najbliższe cztery lata spróbować rządzić lokalnym samorządem „ponad podziałami”.

Jasło wymiera i trzeba zahamować ten proces – uważają sygnatariusze porozumienia „ponad podziałami”. Uważają, że oferta z jaką wyszli do lokalnej społeczności przed zbliżającymi się wyborami jest bezprecedensowa i nie ma drugiego takiego projektu politycznego na Podkarpaciu. Kiedyś przeciwnicy w sferze samorządowej złączyli swoje siły na rzecz rozwoju miasta Jasła i okolicznych gmin, bo – jak podkreślają – tylko zgodna współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego może przynieść pozytywne efekty dla całego regionu.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Minęło w tym roku 25 lat od kiedy w Polsce zaczął działać system demokratyczny. Ważnym elementem tego systemu jest samorząd, który wpisał się jako jedna z najlepszych reform w kraju. Rok temu pewni ludzie w Jaśle zaczęli z sobą rozmawiać na temat tego samorządu. To ludzie, którzy od lat byli mocnymi adwersarzami natomiast potrafili usiąść do stołu i rozmawiać. Połączyła ich idea idea samorządności. Cel jaki im przyświeca to dobro Jasła i ziemi jasielskiej. Po kilku rozmowach doszli do wniosku, że jednak pomimo tego co ich dzieli, a tak naprawdę dzielił ich nie cel tylko sposób dojścia do tego celu, czyli dobro miasta. Pomimo tych podziałów postanowili porozumieć się i takie porozumienie zostało podpisane. Sygnatariuszami tego porozumienia byli: Janusz Przetacznik, Adam Kozak, Andrzej Kachlik i Tadeusz Górczyk. – mówi Tadeusz Stachaczyński, pełnomocnik komitetu.

Komitetowi Wyborczemu Wyborców „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” udało się w całym powiecie jasielskim zarejestrować w sumie 111 kandydatów, w tym dwóch kandydatów na burmistrzów miast (w Jaśle i Kołaczycach), trzech kandydatów na wójtów gmin (w Nowym Żmigrodzie, Krempnej i Osieku Jasielskim), pięćdziesięciu sześciu kandydatów do Rady Powiatu w Jaśle (kompletne listy we wszystkich sześciu okręgach), dziewiętnastu kandydatów do Rady Miejskiej Jasła oraz czterdziestu jeden kandydatów do Rad Gmin (w gminach: Kołaczyce, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Skołyszyn). Pełna lista kandydatów KWW PSPP do pobrania (.pdf).

W Jaśle o mandat radnego będzie ubiegało się dziewiętnaście osób. Najmłodszymi kandydatami ugrupowania są 40-letni: Marcin Ochoński (okręg nr 3) i Justyna Gorczyca (okręg nr 7), zaś najstarszym 71-letni Jan Kosiba (okręg nr 15). Z listy „Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami” o reelekcję ubiega się dwóch obecnych radnych miejskich: 55-letni Tadeusz Stachaczyński (okręg nr 10) oraz 59-letni Andrzej Dybaś (okręg nr 14).

Na liście znaleźli się również: 52-letni Jan Szańca (okręg nr 1), 64-letni Jan Leś (okręg nr 2), 51-letnia Bożena Radwan (okręg nr 4), 54-letni Jerzy Okarma (okręg nr 5), 56-letni Andrzej Lechowski (okręg nr 8), 66-letni Adam Dziok (okręg nr 9), 51-letni Stanisław Mazurek (okręg nr 11), 52-letni Krzysztof Stawarz (okręg nr 12), 55-letni Zbigniew Raczoń (okręg nr 16), 52-letni Lech Polak (okręg nr 17), 64-letnia Bogusława Wójcik (okręg nr 18), 59-letni Roman Strojek (okręg nr 19), 46-letnia Mariola Mazur (okręg nr 20) i 52-letni Andrzej Dzięglewicz (okręg nr 21).

Komitetowi nie udało się zarejestrować kandydatów w dwóch okręgach wyborczych (nr 6 i 13), niemniej jednak uzyskał prawo na wysunięcie własnego kandydata na fotel burmistrza miasta Jasła. Jest nim 53-letni Tadeusz Górczyk, wieloletni sekretarz miasta Jasła, radny Rady Powiatu w Jaśle poprzedniej kadencji, obecnie etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Te doświadczenia pozwoliły mi na nauczenie się rozumienia budżetu i słuchania ludzi. W każdym z tych miejsc nabywałem nowe doświadczenia. Po tej kadencji w powiecie mam jeszcze inne doświadczenie, które uważam, że jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta Jasła, ale też rozwoju powiatu jasielskiego. Nie da się tego rozdzielić. Jasło jest centrum życia gospodarczego, to jest miejsce pracy dla większości mieszkańców ziemi jasielskiej i brak współpracy pomiędzy powiatem i miastem powoduje odbieranie przez samych siebie szansy na wzmocnienie efektu prorozwojowego dla całego tego terenu. Jeżeli będę burmistrzem to zaproponuję jedną z pierwszych sesji Rady Miejskiej wspólnie z Radą Powiatu, żeby przełamać lody, które od szesnastu lat funkcjonują w pracy jednego i drugiego organu. Nie ma to żadnej podbudowy merytorycznej, a bardziej jest to spowodowane narcyzmem władzy. – powiedział.

To jego kolejne podejście do stanowiska burmistrza naszego miasta. W 2010 roku startował bez większego efektu, ponieważ nie wszedł nawet do drugiej tury wyborów. Razem z pozostałymi „przegranymi” poparł wówczas Andrzeja Czerneckiego. Dzisiaj patrząc z perspektywy minionych czterech lat uważa, że „wydawało nam się, że takie rozwiązanie jest najlepsze i dzisiaj też śmiem twierdzić, że było to w tamtym czasie jedyne najsensowniejsze rozwiązanie”.

To, że obecny burmistrz nie dotrzymał pewnych obietnic i deklaracji, które składał, to jest rzecz wtórna. Gdyby nam przyszło stanąć po raz drugi to pewnie swojej decyzji byśmy nie zmienili. Zresztą można powiedzieć, że Andrzej Kachlik był w grupie „Jaślan”. Dzisiaj od tej grupy odszedł, czyli coś się wydarzyło w ciągu tych czterech lat skoro ludzie, którzy tak jak i my popierali Andrzeja Czerneckiego dziś są z nami i również widzą inną formułę budowania rozwoju miasta Jasła. – podkreślił.

Żeby to nie zabrzmiało tak, że było obiecane nie wiadomo ile „stołków”, jakieś apanaże. Chcę dodać, że pan Czernecki jako kandydat w drugiej turze publicznie powiedział w Jasielskim Domu Kultury, że z kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze utworzy grupę doradczą i będzie korzystał z ich wiedzy. Przypomnę, że takie publiczne deklaracje padły i tego słowa nie dotrzymał. – przyznał Stachaczyński.

Obietnic było więcej. – dorzuca Górczyk. – Cztery lata temu deklarował, że będzie wprowadzał budżet obywatelski. Tego nie ma. To nie chodzi o jakieś obietnice „pod stolikiem” tylko o to, co było publicznie złożone.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wielomiesięczne rozmowy prowadzone pomiędzy osobami skupionymi wokół „Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami” pozwoliły na wypracowanie consensusu i przedstawienie gotowej propozycji wizji rozwoju naszego miasta. Ich program wyborczy opiera się na czterech głównych tezach. Priorytetem w samorządzie będą dla nich sprawy z zakresu: ograniczenia bezrobocia, bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, efektywności zarządzenia finansami publicznymi oraz edukacji, kultury, sportu i rekreacji.

Oferta wyborcza prezentowana podczas tegorocznych wyborów diametralnie różni się od ofert, które składaliśmy wyborcom cztery lata temu. Pomimo już zbliżenia poglądów pomiędzy nami zdecydowaliśmy wówczas o pójściu do wyborów indywidualnie. Każdy z nas przystąpił do wyborów wraz ze swoim środowiskiem. Trzeba powiedzieć, że otrzymaliśmy lekcję od naszych wyborców. Myślę, że można dzisiaj powiedzieć w ten sposób, że nauczka jakiej udzielili nam wyborcy, była bardzo czytelna. Tą nauczkę przyjęliśmy z pokorą i dziś mogę powiedzieć, że ta lekcja została odrobiona. Wyciągnęliśmy wnioski i w tegorocznych wyborach przedstawiamy unikatową ofertę dla Jaślan. – zaznaczył Górczyk.

Komitet chce też oddać głos samym mieszkańcom. Dlatego została przygotowana ankieta, którą można anonimowo wypełnić i przekazać bezpośrednio do sztabu wyborczego (ulica Jagiełły 50) lub drogą elektroniczną (biuro@kww-pspp.pl). Pytają w niej: „czy aktywność samorządu w tworzeniu miejsc pracy jest wystarczająca”, „czy miejski fotoradar poprawia bezpieczeństwo”, „czy jesteś zadowolony ze zbiorowej komunikacji miejskiej (ZMKS)”, „czy wsparcie z kasy miasta klubu Czarnych Jasło w wysokości około 200 000 złotych rocznie jest wystarczające” oraz „czy chcesz mieć udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego”.

Kolejną propozycją skierowaną do mieszkańców jest organizacja publicznej debaty wszystkich kandydatów na burmistrza Jasła. Dzisiaj komitet skierował takie zaproszenie do pozostałej piątki pretendującej do stołka gospodarza naszego miasta.

Aby umożliwić mieszkańcom aktywny oraz podmiotowy udział w wyborach powinniśmy dać możliwość nie tylko poznania naszych programów i osób z plakatów, banerów i materiałów promocyjnych, ale przede wszystkim dać mieszkańcom możliwość bezpośredniego udziału w publicznej debacie kandydatów do najważniejszego stanowiska w mieście, czyli kandydatów na burmistrza miasta Jasła. W związku z tym w dniu dzisiejszym chciałbym w imieniu własnym i naszego komitetu wyborczego zaprosić wszystkich pretendentów do fotela burmistrza do udziału we wspólnej debacie publicznej na temat przyszłości naszego miasta pod hasłem „Ponad podziałami”. – powiedział Tadeusz Górczyk.

Na odpowiedź mają czas do 28 października. Pierwsza debata miałaby się odbyć w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. błogosławionego księdza Władysława Findysza w terminie do 7 listopada, a poprowadzić ją mają najmłodsi kandydaci reprezentujący poszczególne komitety wyborcze.

Takie założenie pozwoli zminimalizować zgromadzone przez lata animozje, rutynę i wprowadzi świeży powiew dla lokalnej polityki. Pozwoli również wyraźniej wsłuchać się w oczekiwania młodych ludzi. Powierzając to zadanie przedstawicielom młodego pokolenia, nie skażonego jeszcze towarzyszącą zawsze wyborom grą polityczną udowodnimy, że jesteśmy wszyscy otwarci na dobrze rozumianą demokrację, pluralizm i społeczeństwo obywatelskie. Jako miejsce odbywania publicznych debat proponujemy aulę Podkarpackiej Szkoły Wyższej. Uczelnia symbolizuje otwartość, innowacyjność, swobodną wymianę myśli i poglądów, miejsce merytorycznych sporów, a nie politycznych utarczek. Mamy nadzieję, że pretendenci do fotela burmistrza są zainteresowani przedstawieniem swojego programu, wymianą poglądów na otwartym dla mieszkańców Jasła forum. Jesteśmy głęboko przekonani, że skoro zdecydowali się na ubieganie o stanowisko burmistrza Jasła, a co za tym idzie wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności za przyszłość naszego miasta i jego mieszkańców, przyjmą oni nasze zaproszenie bez obaw, że ich głosu o przyszłości naszego miasta nie zabraknie. – podkreślił.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele komitetu wyrazili swoją dezaprobatę w związku z aktami wandalizmu, które mają miejsce na terenie miasta, a odnoszą się do niszczenia banerów i plakatów wyborczych.

Chciałbym wyrazić oburzenie ze względu na akcję niszczenia banerów i plakatów jaka ma miejsce na terenie miasta Jasła. Co prawda ona nas nie dotknęła dlatego, że jeszcze nie prowadziliśmy akcji plakatowej, dopiero będzie się ona rozwijała. Natomiast banery i plakaty innych komitetów są niszczone i trzeba powiedzieć, że to zakłóca wyborczą rywalizację oraz świadczy o bardzo złych praktykach, które niestety są kontynuowane. Już ostatnie wybory miały to do siebie, że takie akcje niszczenia były prowadzone. Skala tego teraz jest przerażająca. Chciałbym prosić i apelować do służb mundurowych o większe zwrócenie uwagi na ten fakt, bo niszczenie materiałów wyborczych jest niewątpliwie naruszeniem prawa. – dodał Górczyk.

„Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” zaplanowało swoją konwencję wyborczą na najbliższą środę (29 października) o godzinie 17-stej w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle.

POSŁUCHAJ:

_____________________

Zapraszamy do wzięcia w badaniu opinii społecznej przez zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Aby oddać swój głos trzeba kliknąć w link: http://www.ankietaplus.pl/s/60571PAL. Wyniki przedstawimy 13 listopada.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE