Informacje

Przewodnicząca RMJ na podsumowanie kadencji: „ nie zawiedliśmy oczekiwań mieszkańców”

Szósta kadencja Rady Miejskiej Jasła przechodzi do historii. Po czterech latach pracy na rzecz lokalnej społeczności z samorządem pożegnało się dzisiaj jedenastu radnych. Wśród nich Elżbieta Bernal, która od 2010 roku przewodniczyła pracom Rady. W nowej kadencji nie zasiądą ponadto: Janusz Przetacznik, Stanisław Zając (będą radnymi w powiecie), Wacław Dusza, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Alicja Myśliwiec, Tadeusz Stachaczyński i Andrzej Trzop, który nie wystartował w tegorocznych wyborach samorządowych.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Rada Miejska przyjęła „Roczny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2015 rok” oraz dokonała zmiany budżetowe przeznaczając dodatkowe środki na modernizację ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ulicy Sportowej.

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom „staremu” składowi Rady nie udało się doprowadzić do rozstrzygnięć związanych z referendum miejskim dotyczącym likwidacji w naszym mieście Straży Miejskiej. O efektach pracy czteroosobowego zespołu wyłonionego spośród radnych, który od minionego wtorku miał za zadanie zweryfikować ponad 3,5 tysiąca podpisów złożonych pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum, poinformowała jego przewodnicząca Krystyna Sikora:

Komisja pracowała przez cztery dni. Staraliśmy się bardzo sprawdzić podpisy pod względem zgodności z przepisami ustawy o referendum lokalnym, ale niestety nie udało nam się. Pomimo najszczerszych chęci zweryfikowaliśmy bodajże 1200 podpisów. Pracę przekazujemy następnej Radzie – powiedziała.

Pracę Rady Miejskiej Jasła w latach 2010-2014 podsumowała jej przewodnicząca Elżbieta Bernal, której mieszkańcy osiedla Sobniów w niedzielnych wyborach samorządowych nie powierzyli ponownie mandatu radnej.

– Zamykamy kolejny rozdział w działalności samorządu terytorialnego na rzecz naszej małej Ojczyzny – miasta Jasła. Możemy powiedzieć, że nie zawiedliśmy oczekiwań mieszkańców. Zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej, lepiej. Zostawiliśmy miasto w bardzo dobrej sytuacji finansowej, zmniejszyliśmy zadłużenie na koniec kadencji, Jasło jest miastem stabilnym finansowo, dobrze przygotowanym do pozyskiwania funduszy w ramach nowego okresu finansowego, z gotowymi projektami do realizacji. – podkreśliła w swoim wystąpieniu.

Żegnająca się z lokalnym samorządem Elżbieta Bernal, która w Radzie Miejskiej reprezentowała popierający obecnego burmistrza Andrzeja Czerneckiego klub „Jaślan”, dzisiaj z dumą wyliczała przedsięwzięcia jakie w minionych latach zrealizowano na rzecz rozwoju naszego miasta.

Zrealizowaliśmy jedyny taki projekt w kraju, głównie ze środków unijnych, unikatowy w skali kraju, projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, gdzie w tym momencie pokazujemy w precyzyjny sposób jakie samorząd powinien podjąć działania. Zadbaliśmy o oświatę, nie zlikwidowaliśmy żadnej placówki. Postawiliśmy na wiedzę: projekt „Jasło miasto wiedzy”. W Jaśle jest oszczędnie, czysto, ekologicznie poprzez modernizację oświetlenia – projekt „Sowa”. Gospodarowanie odpadami przebiegło, mimo różnych zawirowań, bez większych problemów, a efektem tego jest wzrost segregacji odpadów. Zmodernizowaliśmy kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej, zabezpieczyliśmy miasto przed powodzią budując 360 metrów wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczając osiedle Gądki, Rafineryjne i Niegłowice. Zainwestowaliśmy w kulturę, renowację nagrobków na cmentarzu przy ulicy Zielonej, utworzenie kina w Jasielskim Domu Kultury. Pozyskiwaliśmy fundusze unijne realizując dwadzieścia projektów na kwotę blisko 42 milionów złotych. Zrealizowaliśmy takie projekty jak: Zielony Rynek, termomodernizacja hali sportowej oraz sali przy Gimnazjum nr 1, przebudowa budynku głównego MOSiR, budowa kompleksu „Orlik 2012”, rekultywacja terenów zdegradowanych przy ulicy Kwiatowej, za co miasto otrzymało nagrodę Ministra Środowiska w konkursie „Zielone miasta 2014”, budowa toru BMX i skateparku, przebudowa Ogródka Jordanowskiego, odbudowa basenu otwartego, przebudowa ulicy Krajowickiej, rekultywacja wysypiska przy ulicy Żniwnej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Największym projektem, który zaczęliśmy realizować w 2012 roku to instalacja systemów odnawialnych. Miasto wypiękniało, wzbogaciło się o nowe kompleksy sportowo-rekreacyjne, odnowione budynki użyteczności publicznej. – powiedziała.

Bernal łamiącym się głosem i ze łzami w oczach podziękowała za dotychczasową współpracę oraz złożyła gratulacje swoim koleżankom i kolegom, którzy otrzymali od mieszkańców kredyt zaufania i wejdą w skład Rady Miejskiej Jasła VII kadencji.

Zawsze będzie krytyka, będzie opozycja, ale ta krytyka jest potrzebna, bo mobilizuje nas do lepszego działania. Za te działania w szóstej kadencji Rady Miejskiej Jasła szanowne panie i panowie radni bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję tym, którzy mnie wspierali i tym, którzy mnie krytykowali. Kogo uraziłam, przepraszam. Proszę o zapamiętanie tego, co było dobre. Gratuluję wszystkim radnym, którzy otrzymali mandat zaufania na kolejną kadencję. Ci co go nie otrzymali niech mają poczucie, że zrobili wiele dobrego dla swoich wyborców i rzetelnie wypełnili mandat zaufania. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, wytrwałości, dalszych sukcesów na płaszczyźnie samorządowej i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i energii do podejmowania nowych wyzwań w swoim życiu osobistym i służbie publicznej. – dodała.

Jej z kolei wyrazy serdecznego uznania przekazał w imieniu całego samorządu miejskiego burmistrz Andrzej Czernecki.

Chciałem szczególnie podziękować przewodniczącej Elżbiecie Bernal, która miała trudną funkcję do wypełnienia. Właśnie z tego powodu, że wszyscy mieliśmy różnego rodzaju oczekiwania, propozycje, które trzeba było rozstrzygać, ale tutaj ogromna kultura osobista pani przewodniczącej, duża cierpliwość w podejmowaniu decyzji spowodowała to, że kończymy tą kadencję z dużą satysfakcją. Myślę, że wyborcy to docenią w przyszłych latach, a ci, którzy podsumują tą kadencję z historycznego punktu widzenia uznają, że wniosłaś naprawdę ogromny wkład dla swojego środowiska lokalnego i całego miasta. Chciałem Ci życzyć wszystkiego co najlepsze. Bardzo ci serdecznie dziękuję i życzę wiele uznania ze strony mieszkańców, bo naprawdę na nie zasługujesz. Dziękuję za wszystko co dla nas zrobiłaś na rzecz wzajemnej współpracy. – powiedział.

Burmistrz podkreślił, że była to pod wieloma względami wyjątkowa kadencja, która zapisze się w historii jasielskiego samorządu.

Każda Rada, a już z kilkoma miałem okazję współpracować, ma swoją specyfikę związaną ze składem i okresem, w którym przychodziła działać. Ta Rada rzeczywiście była Radą, która zaczynała swoją kadencję z wieloma niewiadomymi, bo kwestie związane i z kryzysem, i z kończącą się perspektywą środków unijnych. Wiele było problemów i ta największa decyzja jaką była gospodarka odpadami to wszystko stało przed tą Radą. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za te cztery lata współpracy. Współpracy, która była bardzo roboczą, wymagającą wielu wspólnych decyzji, na które nie było zbyt wiele czasu. Czasami te sesje „nadzwyczajne” czy spotkania w gabinecie burmistrza z szefami klubów miały swoją temperaturę i koloryt, ale chciałem za to bardzo podziękować, ponieważ one się kończyły kompromisami i decyzjami, które później podejmowaliśmy wspólnie. Bardzo często jednogłośnie lub z dużą większością. To wymaga dojrzałości, zaangażowania, wzajemnego zrozumienia i w tej Radzie to miało miejsce. Była to kadencja, gdzie wszystkie spory były takimi jakie w demokracji są pożądane, czyli różne stanowiska, ale duża kultura w wyrażaniu swoich poglądów. Za to chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować. – zaznaczył w swoim wystąpieniu Andrzej Czernecki.

Na podsumowanie kadencji wszyscy radni otrzymali od samorządu drobne upominki w postaci „Encyklopedii Jasła”.

16 listopada wybieraliśmy naszych przedstawicieli do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Radę Miejską Jasła w siódmej kadencji będą tworzyć: Dorota Bilewicz (PiS) – okręg nr 1, Michał Burbelka (Jaślanie) – okręg nr 2, Michał Sołtys (PiS) – okręg nr 3, Leszek Zduński (PiS) – okręg nr 4, Robert Hap (Jaślanie) – okręg nr 5, Krzysztof Czeluśniak (Jaślanie) – okręg nr 6, Maria Szańca (PiS) – okręg nr 7, Henryk Rak (PiS) – okręg nr 8, Urszula Czyżowicz (PiS) – okręg nr 9, Jerzy Węgrzyn (PiS) – okręg nr 10, Leszek Znamirowski (Samorządowe Jasło) – okręg nr 11, Krystyna Sikora (PiS) – okręg nr 12, Józef Kędrek (Jaślanie) – okręg nr 13, Andrzej Dybaś (PSPP) – okręg nr 14, Krzysztof Pec (PiS) – okręg nr 15, Jan Pierzchała (Samorządowe Jasło) – okręg nr 16, Lech Polak (PSPP) – okręg nr 17, Bogusław Buglewicz (PiS) – okręg nr 18, Roman Strojek (PSPP) – okręg nr 19, Michał Rybka (PiS) – okręg nr 20, Alicja Nowosielska (Jaślanie) – okręg nr 21.

Ze „starego” składu wejdzie dziesięciu radnych (Zduński, Czeluśniak, Szańca, Rak, Czyżowicz, Sikora, Kędrek, Dybaś, Pierzchała, Nowosielska) oraz Leszek Znamirowski, który do tej pory był zastępcą burmistrz miasta. Dużą niespodzianką jest wotum nieufności dla samorządowców z wieloletnim stażem: Elżbiety Bernal, Romana Kościowa czy Tadeusza Stachaczyńskiego.

30 listopada odbędzie się druga tura wyborów na urząd burmistrza miasta Jasła, w której obecny gospodarz Andrzej Czernecki („Jaślanie”) spotka się z Ryszardem Pabianem (Prawo i Sprawiedliwość). Głosować będzie można w jednym z 28 lokali wyborczych w mieście, nieprzerwanie od godziny 7 do 21.

KOMENTARZE

Stanisław Zając
„W dniu dzisiejszym dobiega końca moja czwarta kadencja w Radzie Miasta. Szybko przeminęło te szesnaście lat. Z tej okazji chciałem złożyć serdeczne podziękowania burmistrzom, sekretarzowi, skarbnikowi jak również wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, z którymi spotykałem się z życzliwością, a w szczególności chciałem wymienić tutaj Wydział Inwestycji, z którym miałem najwięcej możliwości spotykania się. Były trudne i mniej trudne problemy, ale w jakiś sposób zawsze je rozwiązywaliśmy na korzyść dobra naszego miasta. Jestem za to bardzo wdzięczny. Chciałem złożyć serdeczne podziękowania paniom z Biura Rady, które przez szesnaście lat miały ze mną do czynienia. Zawsze były przychylne i w każdym temacie pomagały. Chciałem też nadmienić, że w roku ubiegłym podejmowaliśmy ustawę „śmieciową”. Dobrze, że to się rozwiązało. Może nie wszyscy mieszkańcy są z tego powodu zadowoleni, ale ja uważam, że większość jest zadowolona. Około pół roku te tematy były omawiane na komisjach i sesjach. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy mogli ze mną współpracować przez szesnaście lat”.

Janusz Przetacznik
„Chciałbym serdecznie Wysokiej Radzie podziękować, pracownikom Urzędu Miasta, wszystkim mieszkańcom i twierdzę, że z Radą Miejską nie zrywam, z racji zawodowych będę miał kontakty. Nowo wybranej Radzie VII kadencji życzę mądrych, rozsądnych uchwał w interesie miasta Jasła”.

Jan Pierzchała
„Od jedenastu miesięcy jestem w tej Radzie i wiem jak to w większości funkcjonuje. Chciałbym serdecznie podziękować Wysokiej Radzie, pani przewodniczącej, wiceprzewodniczącym, a przede wszystkim burmistrzowi Czerneckiemu, wiceburmistrzom i pracownikom. Nie będę ich personalnie wymieniał, ale wszyscy zasługują na ogromne podziękowanie. Panie burmistrzu, kieruję słowa pod pana adresem. Bardzo dziękuję za to, że przyglądałem się temu wszystkiemu będąc w komisji rozwoju miasta jej przewodniczącym, że dotychczas ogromnie zabiegał pan o to, aby to miasto zaczęło się rozwijać. Nie tylko poprzez środki podatników w budżecie miasta, ale także poprzez środki unijne. Jak samy wiemy, w Jaśle wiele się zrobiło. Za to bardzo dziękuję panu, panom burmistrzom, szanownej Radzie, bo od nas też wiele zależało, żeby takie uchwały były podejmowane, a czego oczekują mieszkańcy miasta Jasła. Na przyszłość życzę wszystkiego najlepszego”.

Krzysztof Czeluśniak
„W imieniu klubu Jaślan chciałem podziękować za cztery lata ciężkiej pracy, ale bardzo stabilnej. Mimo małych zgrzytów, ta Rada była jedną z najbardziej stabilnych Rad w historii jasielskiego samorządu po 1989 roku. Dziękuję wszystkim pracownikom, panom burmistrzom, pani przewodniczącej, że wytrwała z nami. Serdecznie dziękuję”.

Maria Filip-Niwelt
„Chciałam przede wszystkim podziękować panu burmistrzowi. Nie tylko za prawie dwadzieścia lat pracy w samorządzie, ale również jako mojemu pracodawcy. Dziękuję panu skarbnikowi. Kiedy przyszłam tu do urzędu jako pracownik, kiedy nie miałam do końca doświadczenie w pracy biurowej, mogłam zawsze liczyć na pomoc pana skarbnika. Drzwi do niego były zawsze otwarte. Dziękuję wiceburmistrzom. Dziękuję za salę gimnastyczną w Brzyszczkach, za wodociąg i kanalizację, za chodniki i oświetlenie. Za wszystkie lata, przez które burmistrzowie mnie wspomagali. Dziękuję wszystkim moim koleżankom i kolegom z pracy. Myślę, że jako emerytka, te drzwi w Urzędzie zawsze będą otwarte. Dziękuję serdecznie za miłą współpracę wszystkim koleżankom i kolegom z Rady”.

Tadeusz Stachaczyński
„W dniu dzisiejszym moja dziewiętnastoletnia przygoda z samorządem jasielskim kończy się. Myślę, że przez ten okres coś w tym mieście się coś pozytywnie zmieniło. Gratuluję mojemu kontrkandydatowi, który wygrał. Ponieważ są to okręgi jednomandatowe więc jest tutaj jednoznaczny zwycięzca. Chciałbym szczególne podziękowania złożyć w tej kadencji Alicji Nowosielskiej, ponieważ przez wiele lat była sekretarzem w komisji rewizyjnej i ta współpraca bardzo dobrze nam się układała. Dziękuję wszystkim Państwu. Jeśli z mojej strony było coś nie tak i kogoś obraziłem to serdecznie przepraszam”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE