Informacje

Twórcy i wspierający kulturę nagrodzeni przez władze miasta

W przededniu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia władze miasta uhonorowały osoby, które w szczególny sposób wyróżniają się w pracy twórczej oraz upowszechnianiu i ochronie dorobku kulturalnego Jasła i regionu jasielskiego. Podczas tradycyjnego spotkania „Przy wigilijnym stole”, które odbyło się w Jasielskim Domu Kultury pięcioro wyróżnionych odebrało Nagrodę Miasta Jasła w dziedzinie kultury.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Kapituła Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury, która obradowała 12 listopada br. pod przewodnictwem ówczesnego burmistrza Andrzeja Czerneckiego, postanowiła przyznać w tym roku pięć nagród, z czego dwie dotyczą za wybitną twórczość i osiągnięcia oraz trzy za upowszechnianie kultury w naszym mieście i regionie.

Laureatami zostali: Jan Stasiowski (chór męski „Echo”), Stanisław Wójcikiewicz (wieloletni członek Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej), Adam Pucykowicz (lider zespołu Krusher, od 2006 roku inicjator i organizator międzynarodowego festiwalu muzyki metalowej Krushfest w Jaśle), Zdzisław Świstak (autor wielu książek i wydawnictw o tematyce historycznej, etnograficznej i regionalnej, m.in. „Wysiedlenie i zniszczenie Jasła w czasie II wojny światowej”, „Związek Strzelecki w Jasielskim”, „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Jaśle”, „Spoczywają w jasielskiej nekropolii. Jasielski Stary Cmentarz”, „Jasielski Album”, „Encyklopedia Jasła”) oraz Wojciech Nowicki (założyciel i lider jasielskiej formacji Jass Brass Consort działającej przy Jasielskim Domu Kultury).

W imieniu nagrodzonych głos zabrał Zdzisław Świstak: – Cieszymy się, że przez nasza pracę wnosimy wkład w ogólny dorobek kultury miasta. Tak się składa, że obecne nagrody zostały przyznane za działalność literacką i dokumentalną oraz osiągnięcia muzyczne. Te dziedziny życia kulturalnego są mocno wpisane w historię naszego miasta. Działalność literacką podejmowało najstarsze na Podkarpaciu jasielskie Gimnazjum, założone w 1868 roku. Pracę pisarską podejmowali profesorowie, a później ich wychowankowie. Wśród nich byli poeci, dramatopisarze czy krytycy literatury. Dziś Jasło należy do miast mogących poszczycić się dużym dorobkiem w zakresie wydawnictw książkowych. Posiada własną encyklopedię, efektownie prezentuje się „Jasielski album”. Niemałą rolę w działalności wydawniczej spełnia Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Książka jest dużą wartością, stanowi trwałą formę przekazywania wiedzy z różnych dziedzin życia. Na zawsze pozostanie na półkach bibliotecznych czy w księgozbiorach prywatnych domów. Bogate życie kulturalne wpisane jest w historię Jasła. Jednym z pierwszych znanych nam ośrodków kultury było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Zostało założone w 1887 roku. To właśnie tu powstał w 1921 roku chór Echo. Wywodził się z dawnej lutni sokolej. Dziś należy on do najstarszych i najbardziej zasłużonych jasielskich chórów. Niemałą też rolę w dziedzinie kultury odegrało Towarzystwo Harmonia Kolejowa. Powstało u progu narodzin II RP. Jego siedzibą był poaustriacki barak, później przebudowany, położony na stacji kolejowej w Jaśle. Makieta tego budynku znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaśle. Jasielscy kolejarze wnieśli duży wkład w rozwój kultury Jasła. Utworzyli teatr, zorganizowali pierwsze kino publiczne w Jaśle, założyli własną bibliotekę. Niektóre z tych form przetrwały do dnia dzisiejszego. Mam tutaj na myśli znaną wszystkim kolejową orkiestrę dętą, która w 2007 roku została przekształcona w Miejsko-Kolejową Orkiestrę Dętą w Jaśle. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego jest naszym obowiązkiem.

20141221-003

Nagrody wręczył im burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – Kiedy poznałem nazwiska laureatów przyznam, że nie były one dla mnie zaskoczeniem, bo przecież to osoby, które od lat pracują na rzecz kultury w Jaśle. Ogromnie ucieszyło mnie to, że wśród nich znalazło się młode pokolenie, bo chyba tak mogę powiedzieć, a więc ci, którzy dopiero pracują na swój dorobek. To wspaniale, że właśnie nowe pokolenie też jest zauważane i musimy ich w tym wspomagać. I tu przechodzimy do tych, którzy za chwilę otrzymają nagrody w zakresie mecenasów kultury. To dzięki nim ta działalność może się rozwijać. Dlatego zarówno tym, którzy otrzymali Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury, jak i tym, którzy otrzymają statuetki Mecenasa Kultury ogromne podziękowania. Ale i ogromne gratulacje, bo doceniamy to co robicie. Dzięki Wam możemy się tutaj spotykać.

Spotkanie „Przy wigilijnym stole”, które od wielu lat odbywa się w przededniu świąt Bożego Narodzenia to również okazja do wręczenia nagród Mecenasa Kultury Jasła. Od 2002 roku tytuł oraz okolicznościową statuetkę otrzymują te przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kultury w naszym mieście. Dzięki ich mecenatowi finansowemu każdego roku w Jaśle organizowane są ciekawe przedsięwzięcia kulturalne.

W porównaniu z ubiegłymi latami, w tym przyznano „zaledwie” trzy nagrody. Otrzymali je: LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle oraz Sieć Jasielskich Sklepów MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal.

20141221-005

20141221-004

Reprezentujący spółkę LOTOS Roman Kościow podziękował za dostrzeżenie wkładu firmy w rozwój kulturalny miasta i jednocześnie zadeklarował dalszą pomoc w kolejnych ambitnych przedsięwzięciach.

Wyróżnienia do czegoś zobowiązują, w związku z tym pozwolę sobie przekazać dobrą informację, że w roku 2015 Grupa LOTOS również planuje wsparcie pewnych wydarzeń kulturalnych na terenie Jasła. Mam nadzieję, że to wszystko będzie skutkować tym, że może spotkamy się ponownie za rok. Korzystając też z okazji chciałem złożyć Państwu życzenia z okazji nadchodzących świąt: spokojnych, zdrowych i rodzinnych świąt oraz wielu sukcesów w nadchodzącym nowym 2015 roku. – powiedział Kościow.

Trzecim Mecenasem Kultury Jasła 2014 został Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Honorowy Obywatel naszego grodu oraz patron Jasielskich Jazzowych Klimatów dołożył w tym roku 50 tysięcy złotych do zakupu nowego fortepianu dla Jasielskiego Domu Kultury.

Nie mógł on jednak odebrać statuetki dzisiejszego wieczoru osobiście. – Nie wypuszczam tej statuetki z rąk nie dlatego, że tak bardzo mi się podoba, ale dlatego, że postanowiłem osobiście wręczyć tą statuetkę Jerzemu „Dudusiowi” Matuszkiewiczowi przy pierwszej bytności w Warszawie. Niestety, nie mógł on do nas dotrzeć, ale wręczę mu ją osobiście. – powiedział burmistrz Ryszard Pabian.

W liście okolicznościowym do wyróżnionych burmistrz miasta oraz dyrektor Jasielskiego Domu Kultury napisali: „Im dajesz więcej tym większym się stajesz – Antoine de Saint-Exupéry. Szanowni Państwo. Spotkanie przy wigilijnym stole to znakomita sposobność, aby nasze myśli i serca skierować ku naszym darczyńcom. Dzięki Państwa życzliwości i hojności Jasielski Dom Kultury może realizować coraz ambitniejsze projekty kulturalne. Jesteście Państwo dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, otwartych na kulturę w Jaśle. Dziękujemy.”

20141221-006

20141221-007

20141221-008

Wręczeniu nagród towarzyszył koncert jasielskiego bandu Jass Brass Consort z wokalistką Aleksandrą Tocką oraz działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy zespołu pieśni i tańca „Jaślanie”. Występujący oficjalnie od czerwca ubiegłego roku zespół to kontynuator tradycji wywodzących się z dawnych zespołów „Pogórzanie” i „Pektowin”. Zespołowi przygrywała kapela „Szebnianie”.

Po zakończeniu kilkunastominutowego występu zespół odśpiewał kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, a słowa Ewangelii według świętego Łukasza tradycyjnie przytaczane przed wieczerzą wigilijną odczytał dziekan jasielski ksiądz Zbigniew Irzyk, proboszcz Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Część oficjalną zakończyło składanie sobie życzeń świątecznych oraz degustacja potraw przygotowanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego.

FOTOGALERIA:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE