Informacje

Sobniowska wreszcie przestanie być podtapiana!

Blisko milion złotych pochłoną prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz modernizacją kilkusetmetrowego odcinka ulicy Sobniowskiej w Jaśle. Inwestycja wchodzi w decydującą fazę. Roboty budowlane mają potrwać do końca września, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość – będzie konieczne czasowe wyłączenie odcinka jezdni z ruchu kołowego.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x5)
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x5)

Inwestycja na Sobniowie, o którą od wielu lat zabiegali mieszkańcy tej części miasta, została podzielona na dwa zadania: budowę nowego kolektora kanalizacji wody deszczowej w obrębie skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej oraz odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi – sześciuset metrowego odcinka ulicy Sobniowskiej biorącego swój początek na wysokości miejscowego Zespołu Szkół Miejskich nr 5 do granic administracyjnych miasta z gminą wiejską Jasło.

Pierwsze zadanie współfinansują trzy jednostki samorządu terytorialnego: powiat jasielski, miasto Jasło oraz gmina wiejska Jasło natomiast na drugie Starostwo Powiatowe uzyskało zewnętrzne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Wielokrotnie mieliśmy interwencje mieszkańców, i zarządu osiedla, i władz miasta. Między innymi skutkiem tych rozmów i wystąpień było zawarcie porozumienia o wspólnym podjęciu tematu dotyczącego realizacji kanalizacji. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle. I dodaje: – Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, 50 procent kosztów kanalizacji pokrywa miasto, a po 25 procent powiat i gmina Jasło.

Powiat przymierzał się do realizacji inwestycji już kilka miesięcy temu, jednak plany musiały zostać zweryfikowane i odłożone na rok bieżący.

Powodem był brak oceny społecznej tego zadania. Gdzieś w 2010 roku Urząd Marszałkowski to przeoczył i nie wystawił do opiniowania zadań z listy rezerwowej. Po całej procedurze oceny okazało się, że trzeba ją uzupełnić. Ta ocena trwała przez cały wrzesień ubiegłego roku. W miesiącu październiku nie było już możliwości rozpoczęcia inwestycji, zwłaszcza w części kanalizacyjnej ze względu na to, że nie zdążylibyśmy tego ukończyć przed zimą. To było niedopatrzenie ze strony urzędników Urzędu Marszałkowskiego, a nie z naszej winy. – tłumaczy Górczyk.

Główną bolączką dla odcinka ulic Sobniowskiej i Granicznej są wody opadowe spływające z terenu należącego do trzech samorządów: gminy wiejskiej, miasta i powiatu. Każdorazowe opady deszczu powodowały, że nagromadzona woda spływała w kierunku skrzyżowania, a tam z kolei systematycznie wypłukiwała nawierzchnię asfaltową.

Przez lata problem ten nawarstwiał się do tego stopnia, że jezdnia na przedmiotowym fragmencie jest w opłakanym stanie. Tak, że aby przejechać przez nią i nie urwać zawieszenia na potężnych dziurach w pozostałościach po asfalcie kierowcy pojazdów muszą redukować prędkość do zaledwie kilkunastu kilometrów na godzinę.

Z ulicy Sobniowskiej codziennie korzystają dziesiątki kierowców samochodów osobowych, które przemieszczają się na szlaku miasto – gmina Jasło i dalej w kierunku gminy Tarnowiec lub odwrotnie, ale także zbiorowa komunikacja autobusowa.

W pierwszej kolejności zostanie tu wykonany nowy system odwodnienia, bo – jak podkreśla Tadeusz Górczyk – bez tych prac nie można by było przystąpić do kolejnego etapu.

Tadeusz Górczyk

Ta droga była niszczona dość skutecznie przez wody opadowe, które nie mieściły się w dotychczas funkcjonującej kanalizacji deszczowej. W 2010 roku znalazła się w wykazie dróg powodziowych, pozytywnie zweryfikowana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. My zgłosiliśmy dwie drogi, a ta znalazła się na liście rezerwowej. Ponieważ powstały oszczędności poprzetargowe to zakwalifikowaliśmy się do realizacji tego zadania. Sama ulica Sobniowska jest w opłakanym stanie także ten remont był konieczny. Natomiast bez wykonania kanalizacji w tej części, która jest na przedmiotowym odcinku, byłoby wyrzuceniem pieniędzy w błoto poprzez zrobienie nowej nawierzchni. – mówi.

Ze względu na liczne spękania i ubytki w jezdni konieczne będzie wykonanie od podstaw nowej nawierzchni jezdni na całej szerokości obejmującej blisko sześciuset metrowy odcinek rozpoczynający się od przystanku autobusowego na wysokości Zespołu Szkół Miejskich nr 5 do granic administracyjnych miasta z gminą wiejską Jasło.

Poprawa stanu technicznego i przywrócenie jej parametrów drogi powiatowej ma wpłynąć zarówno na poprawę komfortu jazdy, jak też poprawić bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych użytkowników ruchu drogowego w tej części miasta.

„Dla przebudowy ulicy Sobniowskiej środki pochodzą z funduszy unijnych natomiast jeżeli chodzi o kanalizację na skrzyżowaniu ulic Sobniowskiej i Granicznej to jest to „składanka” środków przekazanych przez Urząd Miasta w Jaśle, Urząd Gminy Jasło i środków własnych Starostwa Powiatowego”.
– Tadeusz Górczyk

Całe przedsięwzięcie ma pochłonąć blisko milion złotych. Chęć jego zrealizowania wyraziło pięć podmiotów, które stanęły do postępowania przetargowego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe.

Przetarg został rozstrzygnięty ze skutkiem pozytywnym i to znaczy, że przystępujemy do prac przy przebudowie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Sobniowskiej, a po drugie poprawy odcinka ulicy Sobniowskiej. Przetarg wygrało i będzie realizowało inwestycję miejscowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. – powiedział Tadeusz Górczyk.

Przedstawiciel samorządu powiatowego apeluje do uczestników ruchu kołowego o wyrozumiałość w związku z planowanymi utrudnieniami występującymi z koniecznością realizacji prac w terenie.

Spodziewamy się pewnych utrudnień w ruchu, ponieważ przewidziane są tam głębokie wykopy. Ulica Graniczna, podobnie jak ulica Sobniowska, przez jakiś czas będzie musiała być zamknięta dla ruchu kołowego. Inwestycja ma być zrealizowana do końca września br. – informuje.

Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi obejmuje również wykonanie nowej zatoki autobusowej, która zyska nawierzchnię bitumiczną i fragment chodnika o nawierzchni z kostki brukowej.

Górczyk dodaje, że w przyszłych latach pozostanie do wykonania nowa kanalizacja deszczowa oraz modernizacja nawierzchni ulicy Sobniowskiej na pozostałym odcinku w kierunku skrzyżowania z ulicą Floriańską.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE