Kultura | rozrywka | edukacja

Wójt gminy Jasło „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Fot. © archiwum GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Fot. © archiwum GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Z wnioskiem do MKiDN zwróciła się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz organizacje pozarządowe gminy Jasło tj.: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Stowarzyszenie Parafii Szebnie „DZIEDZICTWO”, Koła Gospodyń Wiejskich w Osobnicy i Szebniach, Rada Sołecka wsi Warzyce. We wniosku o nadanie odznaczenia podkreślono zasługi położone w dziedzinie ochrony zabytków, miejsc pamięci narodowej, edukacji i kultury.

Stanisław Pankiewicz, jest wójtem gminy Jasło nieprzerwanie od 18 lat, ale przede wszystkim społecznikiem i inicjatorem wielu lokalnych działań na rzecz rozwoju kultury i oświaty. Swoją pracą zawodową, społeczną oraz zaangażowaniem uczynił wiele dla ochrony zabytków sakralnych, miejsc pamięci narodowej oraz ocalenia od zapomnienia dziedzictwa kulturowego i historycznego naszej gminy. Od wielu lat pełni funkcję w-ce przewodniczącego Rady Parafialnej w Warzycach biorąc czynny udział w pracach przy remoncie zabytkowego kościoła i odkrytego podczas remontu XVII wiecznego obrazu Matki Bożej Bolesnej. Od 2004 roku w miejscowości Trzcinica z inicjatywy m.in. Stanisława Pankiewicza organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat, a on sam jest fundatorem głównej nagrody (rzeźby karpackiego grajka).

Jako gospodarz gminy współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, kołami gospodyń, strażakami, klubami sportowymi wspierając działania organizacji pozarządowych działających na polu krzewienia kultury, ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Od pięciu lat podczas Dnia Matki wręcza nagrody w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego naszej gminy przedstawicielkom organizacji pozarządowych.

Od sześciu lat wraz z Alicją Zając – Senator RP obejmują swoim patronatem gminny konkurs historyczny „Zachować w pamięci – historia mojej rodziny”, którego celem jest ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają.

Prowadzi mądrą politykę oświatową – w ciągu ostatnich lat baza szkół gminnych stała się w pełni nowoczesna. Będąc przewodniczącym komitetu budowy szkoły w Warzycach, wziął na swoje barki ciężar realizacji tego dzieła, począwszy od działań związanych z pozyskiwaniem środków jak i załatwiania spraw formalno – prawnych.

Wnioskodawcy podkreślają, iż Stanisław Pankiewicz, swoim doświadczeniem, talentem organizacyjnym, mądrością, pracą społeczną i zawodową wspiera lokalne organizacje społeczne, instytucje kultury oraz amatorskie zespoły ludowe, grupy artystów ludowych, twórców, regionalistów i pisarzy lokalnych. Pragnąc podziękować za pracę społeczną, wysiłek i zaangażowanie w budowę społeczności lokalnej i jej integracji, patriotyzm oraz działalność na rzecz kultywowania i krzewienia dziedzictwa narodowego gminy Jasło, ocalenie od zapomnienia historii „małej ojczyzny” zwrócili się z prośbą do MKiDN o nadanie Stanisławowi Pankiewiczowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie i w dniu 5 czerwca 2016 r. w ZS w Warzycach podczas „Pikniku Rodzinnego” nastąpiło uroczyste uhonorowanie przez Alicję Zając senator RP. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych, realizacji marzeń, powodzenia w życiu osobistym.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE