Informacje

Kto zajmie się rozbudową jasielskiego szpitala?

Nadal nie wiadomo kto zajmie się rozbudową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dotychczasowe dwa postępowania przetargowe zakończyły się fiaskiem. Za pierwszym razem żadna firma nie była zainteresowana podjęciem się wykonawstwa robót budowlanych, za drugim – jedyna złożona oferta znacznie przekraczała kwotę jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

Jak powiedział w rozmowie z portalem regionalnym terazJaslo.pl starosta jasielski, dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”, nie przyniosły oczekiwanego efektu w postaci wyłonienia wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja związana z rozbudową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest w tej chwili w trakcie przetargu. Odbyły się już dwa nabory. Na pierwszy nie zgłosił się nikt, na drugi zaś zgłosiła się jedna firma. Niemniej jednak oferta złożona przez tą firmę przewyższała kwotę, którą powiat jasielski przeznaczył na ten cel i przetarg został unieważniony. W tej chwili jesteśmy w trakcie modyfikacji specyfikacji i prawdopodobnie po raz trzeci przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tym razem dojdzie do jego rozstrzygnięcia. Sytuacja na rynku budowlanym w tej chwili nie jest dobra, ponieważ więcej jest zamawiających niż oczekujących na realizację tychże zamówień. – powiedział Adam Pawluś, starosta jasielski.

Przetarg trzeba było po raz drugi unieważnić, ponieważ złożona oferta przewyższała o ponad sześć milionów złotych kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie zamawiający nie może jej zwiększyć do zaproponowanej ceny.

Chcemy zmodyfikować tę specyfikację do takiego stopnia, aby zwiększyć konkurencyjność i umożliwić również startowanie w tym przetargu mniejszym firmom. Chcemy między innymi zwiększyć liczbę faktur częściowych oraz zmienić specyfikację urządzeń medycznych, a jednocześnie zachować ich wysoki poziom. – wyjaśnia.

Zdaniem starosty, wpływ na taki stan rzeczy mogą mieć: krótki okres na realizację przedmiotowej inwestycji (dziesięć miesięcy) oraz konieczność prowadzenia robót budowlanych przy zachowaniu ciągłości pracy jednostki.

Na pewno jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ realizacja tej inwestycji musi być prowadzona w obiekcie, w którym jest ciągły ruch pacjentów i personelu medycznego. Z pewnością wystąpią pewne utrudnienia w funkcjonowaniu placówki i myślę, że wiele firm obawia się tego. W naszym harmonogramie przewidujemy, że sale operacyjne będą wyłączane sukcesywnie. Chcielibyśmy, aby przez jak najkrótszy okres czasu były one całkowicie wyłączone z użytkowania, maksymalnie do trzech miesięcy. Ściskamy mocno kciuki, żeby wreszcie doszło do realizacji tego zadania. – powiedział.

Adam Pawluś: Przypomnę tylko, że jesteśmy również w trakcie procedury o uzyskanie środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Tutaj zamierzamy unowocześnić Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Kwota, która jest przewidziana dla jasielskiego szpitala, to około 1,2 miliona euro. To około 90 procent wartości całego zadania. Posiadamy zabezpieczenie finansowe na udział własny w realizacji tej inwestycji.

Rozbudowa i doposażenie bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle to jedno z największych zadań inwestycyjnych, które czeka placówkę po oddaniu jej do użytkowania w latach 60-tych ubiegłego stulecia.

Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje przebudowę dwóch sal operacyjnych na obecnym bloku oraz dobudowę trzeciej sali operacyjnej oraz sali wybudzeń, a także dostosowanie tych sal do obecnie obowiązujących wymogów. Do tego zostanie dobudowany odpowiedni ciąg komunikacyjny (winda), który połączy ten blok operacyjny z centralną sterylizatornią, która znajdować się będzie w obecnych pomieszczeniach piwnicznych po byłej kotłowni. Trzeba je będzie dostosować do potrzeb centralnej sterylizatorni. Oczywiście, zostaną również zakupione nowoczesne urządzenia medyczne niezbędne do funkcjonowania tych elementów, o których wspomniałem. – wylicza starosta jasielski.

Adam Pawluś dodaje, że to zadanie obejmie prace modernizacyjne wewnątrz istniejącego pawilonu szpitalnego, jak również dobudowanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych na jego zewnątrz.

Będzie to dobudowa konstrukcji o powierzchni około stu pięćdziesięciu metrów kwadratowych na dachu istniejącego pawilonu. Dzięki temu uzyskamy dodatkową powierzchnię dla sali operacyjnej i sali wybudzeń. Ponadto przewidujemy, że ten ciąg komunikacyjny powstanie na zewnątrz, a więc na ścianie budynku szpitalnego od strony placu przeciwpożarowego. Natomiast centralna sterylizatornia zostanie zagospodarowana w pomieszczeniach po byłej kotłowni, a więc wewnątrz budynku. – dodał.

Szpital, jako instytucja bezpośrednio realizująca powyższą inwestycję, ubiega się o zewnętrzne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pytany przeze mnie starosta jasielski stanowczo podkreśla, że dotychczasowy tryb wyłonienia wykonawcy robót nie stanowi zagrożenia dla jej częściowego sfinansowania z zewnętrznego źródła.

Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 został złożony w marcu bieżącego roku, a rozpatrzenie i ewentualna decyzja o jego dofinansowaniu nastąpi prawdopodobnie w październiku tego roku. Cykl realizacji to jest około dziesięć miesięcy więc spokojnie możemy zrealizować tę inwestycję do końca października 2018 roku. Jeżeli uda nam się uzyskać dotację, a aplikujemy o kwotę dziesięciu milionów złotych, to uzyskanie takiej dotacji pozwoli nam na realizację ewentualnie nowych zadań w jasielskim szpitalu. – dorzucił Pawluś.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Jaśle (w czwartek 24 sierpnia) rozpatrywane będą dwa wnioski: w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej oraz w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Wiemy już, że zarówno w jednym, jak i drugim przypadku jednostce ma być wystawiona ocena pozytywna z zastrzeżeniami.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kto zajmie się rozbudową jasielskiego szpitala?”

  1. Mozna zaobserwowac ze duzo ofert zlozonych na przetargach jest powyzej kosztorysu inwestorskiego.
    Trzeba przyzwyczaic sie ze budowlaniec nie przyjdzie juz do roboty za 1500 zł
    Firmy budowlane maja problem ze znalezieniem wykwalifikowanego pracownika budowlanego nawet za 4000 zł