Informacje

Zapłacimy za postój samochodu wzdłuż ulicy Staszica, za skrzyżowaniem z ulicą Dworcową

O prawie sześćdziesiąt dodatkowych miejsc powiększy się strefa płatnego parkowania na terenie Jasła. Radni miejscy wyrazili zgodę na jej poszerzenie o ostatni, trzeci odcinek ulicy Stanisława Staszica. Podjęta przez nich uchwała zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od momentu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W połowie sierpnia br. miasto wyremontowało fragment parkingu na wysokości Zespołu Szkół Technicznych za kwotę 65 tysięcy złotych brutto. Teraz za postój w tym miejscu trzeba będzie zapłacić.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona w mieście Jaśle w maju 2007 roku i w ciągu dziesięciu lat była kilkukrotnie rozszerzana o kolejne niestrzeżone miejsca. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej, zapłacić za pozostawienie samochodu trzeba zapłacić na następujących ulicach: Basztowej, Rynek, Stromej, Koralewskiego, Placu Żwirki i Wigury, Sokoła, Mickiewicza, Kołłątaja, Kościuszki, 3-go Maja, Armii Krajowej, Słowackiego oraz Staszica. Opłata za postój pobierana jest od poniedziałku do piątku między godziną 7 rano, a 17 późnym popołudniem.

Do strefy zostanie włączony ostatni, trzeci odcinek ulicy Stanisława Staszica, od skrzyżowania z ulicą Dworcową do pieszego tunelu podziemnego prowadzącego na dworzec kolejowy. Po jej prawej i lewej stronie kierowcy samochodów osobowych mają do dyspozycji łącznie pięćdziesiąt sześć miejsc postojowych, z czego cztery dedykowane są zmotoryzowanym osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiając radnym projekt uchwały zastępca burmistrza miasta Jasła Antoni Pikul wyjaśnił, że objęcie płatną strefą parkowania pozostałego fragmentu przedmiotowej ulicy wynika z konieczności zwiększenia rotacji parkujących tu pojazdów z uwagi na zlokalizowanie w jej obrębie wielu instytucji użyteczności publicznej oraz placówek handlowych.

Ta propozycja dotyczy tylko i wyłącznie jednego fragmentu ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS i PKP, różnego rodzaju punktów usługowych, małej kliniki, banku i dużej ilości sklepów. Bardzo ważnym obiektem jest też szkoła zawodowa, która akurat dysponuje na własnym terenie potężną ilością miejsca pod potencjalne miejsca postojowe. – wyjaśnił radnym.

Pytany przez nich wyjaśnił, że pacjenci mający problem z samodzielnym poruszaniem się o własnych siłach, którzy korzystają z pobliskiej przychodni zdrowia, nie będą mieli problemu z tymczasowym zatrzymaniem się przez podwożący ich pojazd w jej pobliżu po to, aby wysiąść z niego bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi do budynku.

Żeby wyprowadzić osobę niepełnosprawną z samochodu to można się zatrzymać i z tego tytułu nie ma żadnych opłat. Należy wykonać tą czynność w miarę szybko, na ile to możliwe. Natomiast każda inna forma zatrzymywania się na dłużej jest objęta opłatą. – powiedział.

W magistracie oszacowano, że roczne wpływy do miejskiego budżetu z tytułu objęcia tego miejsca przedmiotową strefą wyniosą około 63 tysiące złotych.

Wiceburmistrz Antoni Pikul przyznał, że samorząd Jasła boryka się z brakiem miejsc postojowych, szczególnie w ścisłym centrum miasta, jednak z roku na rok stara się systematycznie tworzyć gdzie tylko to możliwe udogodnienia dla kierowców. Podkreślił on, że nowo budowane parkingi są jak do tej pory udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie.

Tych nieodpłatnych miejsc powstało około trzystu i ani jedno z nich nie jest objęte strefą płatnego parkowania. – informuje samorządowiec. – W Śródmieściu nie ma możliwości przestrzennych, aby tworzyć kolejne parkingi chyba, że w grę wchodziłaby budowa parkingów wielopoziomowych. Ale są to bardzo drogie inwestycje i trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zwrocie kosztów poniesionych na ich budowę. Możliwe byłoby tylko wprowadzenie inwestora, który mógłby wybudować takie parkingi, ale jak już wcześniej wspomniałem stopa zwrotu takiej inwestycji jest tak niewielka, że tego typu przedsięwzięcia nie mają szansy finansowania przez prywatne podmioty. Pozostaje nam w Jaśle, co zresztą czynimy już kolejną kadencję, systematyczne tworzenie nowych miejsc parkowania. Tendencja jest jednoznaczna: to są darmowe miejsca do parkowania.

Za poszerzeniem strefy zagłosowało jedenastu radnych, trzech było przeciw, również trzech nie zajęło swojego jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Płatność za postój na końcowym odcinku ulicy Staszica zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od momentu opublikowania przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE