Informacje

Nowi w gronie honorowych i zasłużonych Jaślan

Powiększył się poczet honorowych obywateli miasta Jasła. Do tego prestiżowego grona dołączyli pośmiertnie Karol Głowa oraz Stanisław Zubel. Wyróżnienia te odebrali dzisiaj z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza Jasła członkowie wyróżnionych rodzin. Ponadto Stanisławowi Zającowi, emerytowanemu kolejarzowi i wieloletniemu samorządowcowi, oficjalnie wręczono tytuł „Zasłużonego dla Miasta Jasła”.

Uroczystość związana z wręczeniem tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” oraz „Zasłużony dla Miasta Jasła” odbyła się z sali multimedialnej Jasielskiego Domu Kultury. Spotkanie rozpoczęło od odegrania hejnału miasta przez trębacza z Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej. Utwór został opracowany przez Jana Szczecinę w oparciu o melodię ludową „A w tym jasielskim mieście”. Został on oficjalnie włączony (obok herbu, flagi i pieczęci) do symboliki miejskiej w 2005 roku z okazji obchodzonej wówczas 640. rocznicy nadania Jasłu praw miejskich.

Rada Miejska na swoim posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku podjęła decyzję o pośmiertnym przyznaniu honorowego obywatelstwa Jasła Karolowi Głowie (1952-2013), a także Stanisławowi Zublowi (1927-2005).

Pierwszy z wyróżnionych był dyrektorem Jasielskiego Domu Kultury w latach 1991-2007, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w latach 1991-1995, a w 2007 roku założycielem i późniejszym prezesem Fundacji imienia Stefanii Woytowicz w Jaśle.

Samorząd miejski postanowił go wyróżnić  „za podejmowanie działań w zakresie popularyzacji wiedzy o Jaśle i jego historii” .

Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle, która prowadziła spotkanie powiedziała, że był on „inicjatorem oraz koordynatorem wielu działań na płaszczyźnie historii, kultury i pracy społecznej na rzecz Jasła i jego mieszkańców”.

Śp. Karol Głowa zapoczątkował organizowany przez miejską instytucję kultury teleturniej „Znani Polacy i ich związki z Jasłem”. Był jednym z pomysłodawców „Kalendarza Jasielskiego” (wydawanego nieprzerwanie od 1993 roku) i „Turnieju Wiedzy o Jaśle” (odbywającego się od 1993 roku do chwili obecnej). Od 1995 roku wydawał lokalne czasopismo „Obiektyw Jasielski”, które ukazuje się na rynku wydawniczym do dnia dzisiejszego. Dzięki niemu miłośnicy Jasła mają swoją siedzibę w budynku Jasielskiego Domu Kultury. We współpracy z tą organizacją wydał liczne periodyki o tematyce regionalnej. Działając w ramach Jasielskiego Stowarzyszenia Kultura – Sport – Turystyka sprawował opiekę nad drużynami piłkarskimi Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni”.

Założona i prowadzona przez niego aż do śmierci Fundacja, której patronuje światowej sławy śpiewaczka Stefania Woytowicz, zresztą również Honorowa Obywatelka Miasta Jasła, obrała sobie za główny cel kultywowanie tradycji narodowej w kulturze i promowanie młodych talentów. Z inicjatywy stowarzyszenia rokrocznie organizowane są obozy językowo-edukacyjne dla młodzieży polskiej z Ukrainy.

Akt nadania tytułu oraz okolicznościowy medal z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła Henryka Raka oraz burmistrza miasta Ryszarda Pabiana odebrał syn Karol.

Dziękuję bardzo władzom miasta i jego mieszkańcom. Myślę, że to będzie pomagało w tym, żeby te dzieła mojego taty żyły w Jaśle długo. Te dzieła taty niezależnie kontynuuję w Krakowie i na Dolnym Śląsku we własnych inicjatywach. Czy to w formie kolekcji sztuki, czy to w formie plenerów malarsko-rzeźbiarskich. Przy współpracy z władzami miasta Jasła bardzo chętnie przeniosę te inicjatywy na grunt jasielski. – powiedział, dziękując w imieniu całej rodziny za upamiętnienie swojego ojca.

Honorowe obywatelstwo  „za działania w zakresie promocji miasta Jasła w dziedzinie życia społecznego”  przyznano śp. Stanisławowi Zublowi, pierwszemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Jasła w latach 1990-1994 oraz wieloletniemu działaczowi Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Zawodowo był związany z górnictwem naftowym.

Przybliżając sylwetkę wyróżnionego tym prestiżowym miejskim tytułem, Agata Koba podkreśliła, że „przy jego udziale Rada Miejska podjęła szereg ważnych uchwał, które rozpoczęły poważne zmiany społeczne i gospodarcze w naszym mieście”.

Dla najbliższej rodziny był zaś człowiekiem ciepłym, skromnym, pracowitym i niezwykle energicznym.

Szczególnej rangi temu wydarzeniu nadaje fakt, że odbywa się ono w podniosłym momencie dla naszego kraju jakim jest setna rocznica odzyskania niepodległości. Niepodległości, o którą również mój śp. ojciec Stanisław Zubel walczył. I to nie werbalnie lecz czynnie. Za przynależność i działalność w nielegalnej wówczas organizacji, w 1948 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i skazany przez sąd wojskowy na cztery lata więzienia. Po wyjściu z więzienia rozpoczął pracę w kopalnictwie naftowym, które później stało się jego życiową pasją. Pracując zawodowo, również w latach 1989-1991, pełnił bardzo poważną funkcję przewodniczącego rady pracowniczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowniczego w Warszawie, która w środowisku nafciarzy miała bardzo wysoką rangę. Gdy powstała „Solidarność” mocno zaangażował się w działalność związkową. Był delegatem na zjazd regionu Małopolska i na pierwszy zjazd krajowy w Gdańsku. W 1989 roku został członkiem Jasielskiego Komitetu Obywatelskiego, z którego rekomendacji kandydował do Rady Miasta Jasła. Wybrany radnym w dniu 6 czerwca 1990 roku, na pierwszej sesji został przewodniczącym. Funkcję tę pełnił przez całą kadencję. Bardzo ważną, bo pionierską. A poza tym nie było się od kogo uczyć i na kim wzorować. Aktywnie włączył się również do pracy w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Mimo tak licznych zajęć i obowiązków znajdował również czas na swoje hobby, którym było pszczelarstwo. I tu też swoją pasję połączył z działalnością w wówczas Powiatowym Związku Pszczelarzy. – powiedział Czesław Zubel, syn.

Odbierając kopię uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” swojemu śp. ojcu oraz okolicznościowy medal powiedział również, że „chyba wywiązał się ze swojej pracy dobrze, skoro po latach radni Rady Miejskiej Jasła uznali, że śp. Stanisław Zubel zasłużył sobie na ten zaszczytny tytuł jakim jest tytuł »Honorowy Obywatel Miasta Jasła«”.

Z wnioskiem o pośmiertne wyróżnienie obydwu osób wystąpiło do kapituły zajmującej się przyznawaniem tytułów Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które podczas dzisiejszej uroczystości reprezentowane było w osobach I Zastępcy Prezesa Felicji Jałosińskiej oraz Członka Zarządu Henryka Zycha.

Ponadto w przypadku śp. Stanisława Zubla, rekomendację pod wnioskiem wydali również: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Górniczego, Stowarzyszenie „Solidarni” w Jaśle oraz Pogórzański Związek Pszczelarzy.

Zawdzięczamy tym osobom bardzo dużo. Jesteśmy wdzięczni, że zostali uhonorowani tytułami, na który w pełni zasłużyli. Jako stowarzyszenie cieszymy się z tego, bo śp. Karol Głowa jest już trzecim naszym prezesem, który ma tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jasła”. – podkreśliła Felicja Jałosińska.

Na ręce rodzin wyróżnionych przekazali najnowsze wydawnictwa opracowane przez Stowarzyszenie oraz pamiątkowe listy gratulacyjne.

Honorowymi obywatelami naszego miasta są m.in. Stanisław Dąbrowa ps. „Kostka”, Zenon Sobota ps. „Korczak”, Zbigniew Cerkowniak ps. „Boruta”, Zbigniew Zawiła ps. „Żbik”, Józef Okwieka ps. „Trójka”, Stanisław Magura ps. „Paw” (od 9 czerwca 2003 r.), Florentyna Modrzejewska ps. „Łukaszowa”, Ludwik Madejewski ps. „Łukasz”, Ludwik Stanisław Madejewski ps. „Krupa”, Zdzisław Madejewski, Jan Henryk Magura ps. „Koliber”, „Pirat”, Kazimierz Pietruszka ps. „Arab”, „Pałka”, Roman Seib ps. „Bies” (od 13 grudnia 2004 r.), Jan Hamada (od 26 września 2005 r.), Elżbieta Przybyszowska-Constantine (od 26 października 2006 r.), Jan Lisowski (od 26 maja 2008 r.), ks. Aleksander Gotfryd (od 26 maja 2008 r.), Luiza Różańska (od 26 maja 2008 r.), Mieczysław Wieliczko (od 26 października 2009 r.), Stanisław Cynarski (od 26 października 2009 r.), Jan Małek (od 26 marca 2012 r.), Zbigniew Skrudlik (od 15 października 2012 r.), Zygmunt Kachlik (od 26 listopada 2012 r.), Juliusz Jankisz (od 26 listopada 2012 r.), Roman Saphier, Antoni Aman, Jan Lejpras, Jan Sanocki, Jan Soczek, Jan Skuba, Józef Urbanek – bohaterscy żołnierze polegli na polu chwały pod Firlejówką dnia 6 września 1920 roku (od 4 listopada 2015 r.). Wszyscy wymienieni, za wyjątkiem Zbigniewa Skrudlika, otrzymali ten prestiżowy tytuł pośmiertnie.

Do grona „Zasłużonych dla miasta Jasła” dołączył zaś 80-letni dzisiaj Stanisław Zając, emerytowany pracownik miejscowej kolei, a także wieloletni samorządowiec. Przez szesnaście lat, od 1998 do 2014 roku, był radnym Rady Miejskiej Jasła, a od 2014 do 2018 roku radnym Rady Powiatu w Jaśle, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady oraz nieetatowego Członka Zarządu Powiatu. Pan Stanisław zrezygnował z ponownego udziału w wyborach samorządowych, które odbywały się w październiku br.

Tytuł ten nadano mu w uznaniu zasług  „dla rozwoju miasta Jasła w dziedzinie inicjatyw gospodarczych” .

Henryk Rak powiedział, że od dzisiaj Jasło pozyskało nowych honorowych obywateli, którzy wnieśli do tego miasta wartość dodaną.

Swoje wystąpienie poświęcił szczególnie osobie Stanisława Zająca, o którego wyróżnienie osobiście wnioskował do swoich koleżanek i kolegów z Rady Miasta. Jak podkreślił, w tym czasie podejmował on wiele działań i inicjatyw dotyczących rozwiązywania zadań związanych z funkcjonowaniem miasta Jasła.

To człowiek, którego chyba zna całe miasto, z którym każdy obywatel miasta Jasła się spotkał. W poprzednim wieku pracował zawodowo jako kolejarz. Pamiętamy rozwój węzła kolejarskiego na terenie Jasła. Każdy z nas studiując czy dojeżdżając do innych miast pamięta, że ten węzeł kolejarski był jednym z prężniej działających na terenie Polski południowo-wschodniej. Pan Stanisław ma ogromny udział w tym dziele. Później, po tej pracy zawodowej, oddał się pracy społecznej. Był radnym miasta Jasła od 1998 roku do 2014 roku. Dbał o miasto, zabiegał o budowę i przebudowę dróg. Dzięki jego inicjatywie powstała ulica Kolejowa. O tę drogę walczyliśmy przez wiele lat. A to projekt nie wyszedł, a to nie było na nią pieniędzy. Wreszcie za czasów burmistrza Ryszarda Pabiana udało się tą ulicę wybudować. To jedna z piękniejszych ulic w mieście Jaśle. Pan Stanisław w ostatniej kadencji można powiedzieć, że pracował na „obczyźnie”, bo w Radzie Powiatu Jasielskiego. Tam też prężnie działał, przyczyniając się do rozbudowy szpitala. Zabiegał też o remont oddziału chirurgicznego. W tej chwili trwają prace po stronie „żeńskiej”. Wreszcie to człowiek, m.in. dzięki któremu do Jasła wróciło PKP Cargo. W tej chwili jest tam zatrudnionych około stu pracowników, a jest szansa, żeby następni ludzie mieli tam zatrudnienie. Serdecznie dziękuję Ci Stanisławie za to, co zdziałałeś dla miasta Jasła. – powiedział.

Chciałem serdecznie podziękować za wyróżnienie, które spotyka mnie w dniu dzisiejszym. Chciałbym również podziękować wszystkim moim przyjaciołom: pani senator i panom starostom, którzy zechcieli dzisiaj przybyć na nasze wspólne święto. Składam też podziękowanie swojej rodzinie, która licznie przybyła. Składam podziękowania na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła Henryka Raka za współudział w tym odznaczeniu, jak również panu burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi, który w tym pomagał. Najbardziej składam podziękowanie dla Rady Miasta, która tylko i wyłącznie ona zadecydowała, że można przyznać mi tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła”. Wśród tych radnych są tacy, z którymi też pracowałem, ponieważ byłem radnym przez szesnaście lat. Pełniłem w radzie takie funkcje, jakie mi powierzono. Ostatnie cztery lata pracowałem w Starostwie Powiatowym, gdzie pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i członka Zarządu Powiatu Jasielskiego. Starałem się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Serdecznie dziękuję za to, że Rada Miasta zadecydowała i przyznała mi to wyróżnienie. – powiedział z kolei pan Stanisław.

Nz. gratulacje od Felicji Jałosińskiej „Zasłużonej dla Miasta Jasła” od 2009 roku.
Nz. Stanisław Zając z koleżankami z Rady Miejskiej Jasła Alicją Nowosielską (L) i Krystyną Sikorą (P).

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła” przyznano do tej pory m.in.: Michałowi Rymarzowi „za działalność w zakresie kultury” (w 2004 roku), Zdzisławowi Świstakowi „za propagowanie w licznych publikacjach Jasła i Regionu Jasielskiego” (w 2004 roku), Emilii Polak „za zasługi w dziedzinie oświaty, nauki i kultury” (w 2005 roku), Mieczysławowi Wieliczko „za zasługi w dziedzinie oświaty, nauki i kultury” (w 2005 roku), ks. Michałowi Szafrańskiemu „za krzewienie kultu religijnego oraz trud włożony w prowadzenie i przygotowanie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego, jaślanina księdza Kazimierza Wojciechowskiego” (w 2006 roku), Adamowi Kucharzykowi „za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony życia, a także za działalność w zakresie oświaty i nauki” (w 2007 roku), Edwardowi Nazgowiczowi „za wybitne zasługi w zakresie pracy społecznej na rzecz sportu i wychowania kolejnych pokoleń młodych jaślan” (w 2008 roku), Felicji Jałosińskiej „za zasługi w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury miasta Jasła i regionu jasielskiego” (w 2009 roku) i ks. kanonikowi Zbigniewowi Irzykowi „za zasługi w dziedzinie kultury oraz krzewienia kultu religijnego” (w 2015 roku).

Burmistrz miasta Ryszard Pabian, w swoim krótkim wystąpieniu, podsumował dzisiejszą ceremonię włączenia trzech osób w poczet wybitnych Jaślan:

Jak słyszeliśmy, wszyscy trzej uhonorowani dzisiaj pracowali w różnych branżach, ale wszyscy na rzecz miasta Jasła i jego mieszkańców. I wszyscy mieli związek z samorządem. Stanisław Zubel jako pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej czy Stanisław Zając jako wieloletni członek Rady Miejskiej Jasła, a ostatnio Rady Powiatu w Jaśle, a Karol Głowa przez wiele lat związany z Jasielskim Domem Kultury, a więc jednostką samorządu. Wszyscy trzej działali na rzecz naszej społeczności jasielskiej i nie tylko, bo o wiele szerzej. Gratuluję tych przyznanych tytułów. Zostały one nadane osobom, które naprawdę zasłużyły swoją pracą na rzecz miasta i społeczności jasielskiej. Mam nadzieję, że w ich ślady pójdą obecni tutaj radni Rady Miejskiej, bo przed nami kolejna kadencja i kolejne lata pracy.

Ponadto głos zabrał starosta jasielski Adam Pawluś:

Gratuluję Radzie Miejskiej tego wyboru. Akurat osobiście znałem pana Stanisława Zubla. W 1980 roku i w następnych latach współpracowaliśmy w okresie wielkiego zrywu. Pan Stanisław reprezentował dużą firmę, ja byłem przewodniczącym w małej firmie i razem nawzajem wspieraliśmy się w tych przemianach, które zostały zapoczątkowane w naszej Ojczyźnie. Również znałem pana Karola Głowę i również w tamtym okresie miałem okazję z nim współpracować. Wtedy, gdy powstawały struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego i gdy planowaliśmy jak zorganizować pierwsze demokratyczne wybory. Do tych wyborów nie doszło, ale takie przygotowania jesienią 1981 roku trwały. Niemniej wszystko zostało przerwane poprzez stan wojenny. Gratuluję rodzinom i dziękuję Wysokiej Radzie za nadanie tytułów honorowych obywateli dla tych osób. Ze szczególną atencją jestem wdzięczny za nadanie tytułu „Zasłużonego dla Miasta Jasła” dla pana Stanisława Zająca. Ja miałem krótki okres w swoim życiorysie niecały rok pracować jako kolejarz. Stąd wiele spraw potrafię rozumieć po kolejarsku. Jestem zarażony tą pasją kolejarską. Drogi Stanisławie, mam nadzieję, że dojdzie do budowy tej linii (kolejowej Jasło-Dębica – przyp. red.) i spełni się Twoje marzenie za Twojego życia tak, jak się spełniło to marzenie związane z chirurgią. Ciągle mówiłeś o tym czy doczekasz się tego momentu i doczekałeś się. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie również drugi etap. Z linią kolejową jest wielka szansa. To nie jest nierealne marzenie dlatego, że jest program budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i w ramach tej specustawy, która została w tym celu uchwalona przez Sejm RP, jest przeznaczona pula 40 miliardów złotych na budowę nowych linii kolejowych. Więc jest szansa i mam nadzieję, że to marzenie się spełni.

POSŁUCHAJ RELACJI:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE