Informacje

Powiatowe święto plonów 2019 za nami

Słoneczna niedziela w Nienaszowie

Dożynki powiatu jasielskiego odbyły się w tym roku na gościnnej ziemi żmigrodzkiej. Na wspólnym święcie plonów w Nienaszowie razem z rolnikami spotkali się przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, aby podziękować im za codzienny trud włożony w pracę na roli. Wydarzenie to stało się również okazją do kultywowania najcenniejszych polskich tradycji związanych z kulturą wsi oraz prezentacji dorobku artystycznego lokalnych twórców.

Tradycją stało się, że każdego roku powiatowe święto plonów odbywa się na terenie innej gminy. W tym roku uczestników dożynek gościł położony na ziemi żmigrodzkiej Nienaszów. Wydarzenie to rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w miejscowym kościele parafialnym. Następnie wszyscy zaproszeni goście przeszli w barwnym korowodzie na pobliski stadion sportowy. Rolę gospodarzy pełnili starosta jasielski Adam Pawluś oraz wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, a funkcję starostów dożynkowych Helena Kulisz i Wojciech Ladziński.

Zaproszeni goście mogli podziwiać piękne wieńce dożynkowe oddające swym wyglądem przywiązanie do narodowej tożsamości, wierności tradycji oraz szacunku do chleba. Zostały one przygotowane przez delegacje reprezentujące poszczególne miejscowości gminy Nowy Żmigród oraz wystawione przez pozostałe gmin powiatu jasielskiego.

Starosta jasielski podziękował ich twórcom za pomysłowość, trud i poświęcony czas włożone w przygotowanie wykonanych konstrukcji.

Wszyscy z dumą podziwiamy okazałe, misternie splecione wieńce dożynkowe. Są one symbolem dożynek i doskonale oddają istotę tego najjaśniej wpisanego w kulturę polskiej wsi święta. Tworzone z darów pól, sadów, lasów dożynkowe wieńce są widocznym znakiem bogactwa polskiej ziemi. Ich finezyjne kształty wychodzą spod palców utalentowanych ludzi, którzy wkładają całe serce w to, by wieniec był najwspanialszy. Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy tworzyli te wspaniałe dożynkowe dzieła. – powiedział.

Podczas swojego wystąpienia samorządowiec nawiązał do bolączek z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy polskiej wsi. Zaliczył do nich specyficzne warunki przyrodnicze i klimatyczne. Obfite opady deszczu w maju oraz późniejsza susza odcisnęły swoje piętno na rolnikach. Zaznaczył jednak, że mogą oni liczyć na pomoc finansową ze strony polskiego rządu.

Gospodarz naszego powiatu dodał jednocześnie, że oblicze polskiego rolnictwa i naszych wiosek zmienia się na lepsze.

Środki jakie trafiły i trafiają do rolników są ogromne. Tylko w ubiegłym roku rolnicy z powiatu jasielskiego, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, otrzymali od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 29 milionów złotych, realizując ponad 8,6 tysiąca złożonych wniosków. Dzięki tym środkom stopniowo i systematycznie wzrasta zamożność i poziom życia na wsi, a przede wszystkim satysfakcja z własnej pracy, życia i dokonań. Rolnicy korzystają dzisiaj z powszechnych, nowoczesnych technologii produkcji, jak i informatyzacji. – stwierdził.

Z okazji tegorocznego święta plonów Adam Pawluś złożył rolnikom ziemi jasielskiej serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności za wykonywaną przez nich pracę.

Wysiłek rolników był, jest i będzie niezastąpiony. Pomimo postępu technicznego w tej dziedzinie wciąż najważniejszy jest człowiek. Polscy rolnicy słyną ze swojej wiedzy, z przekazywanych z pokolenia na pokolenie doświadczeń. Nasze produkty rolno-spożywcze z powodzeniem konkurują z produktami z innych krajów. Warto więc produkować zdrową żywność. Mamy zdrową glebę i to co wyprodukujemy na naszej jasielskiej ziemi jest dla nas najbardziej cenne. – powiedział.

 POSŁUCHAJ ROZMOWY: 

 

Wójt Grzegorz Bara wyraził wdzięczność dla wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji tegorocznych dożynek powiatowych w Nienaszowie. Jak podkreślił, to duże wyróżnienie dla kierowanej przez niego gminy oraz całej lokalnej społeczności.

Dziękujemy Bogu za tegoroczne plony, ale również dziękujemy Bogu za opiekę nad naszą „małą Ojczyzną”. Święto plonów to nie tylko bogactwo tradycji. To także niezbywalny element naszej kultury. Nasza tożsamość wynika właśnie i z kultury, i z naszego postępowania, czyli podtrzymywania pewnych tradycji naszych praojców. Dzisiaj, jak Polska długa i szeroka, odbywają się dożynki. Dożynki jako symbol podziękowania rolnikom za ich ciężką i trudną pracę. Ale również dożynki są nieodłącznym elementem naszej polskości. Dożynki są również dumą z tego, że jesteśmy Polakami. – powiedział.

Starosta Adam Pawluś odczytał również list skierowany przez wicewojewodę podkarpackiego Lucynę Podhalicz, w którym napisała m.in.: „(…) Uroczyście obchodzone na polskiej ziemi dożynki to święto wpisane w tradycję naszego narodu, łączące nas wokół podstawowych pięknych wartości. To czas pełen radości i wdzięczności za płody ziemi, pracę ludzką oraz czuwającą nad nią Bożą opatrzność. Bochen chleba oraz barwne, artystycznie plecione wieńce wskazują na niezwykły sens trudu pracy rąk człowieka. Drodzy rolnicy, dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że to właśnie dzięki Waszemu wysiłkowi na stołach naszych domów znajduje się chleb. Poprzez pracę wkładaną w uprawę ziemi wypełniacie niezmiernie ważne zadanie i przyczyniacie się do ciągłego rozwoju polskiej wsi. Przyjmijcie wyrazy wdzięczności i najwyższego uznania za Wasze zasługi, codzienny trud, poświęcenie i rzetelność w wykonywaniu obowiązków. Wszystkim uczestnikom dożynek życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności, aby zyskiwane plony były obfite każdego roku oraz przynosiły wiele satysfakcji i radości”.

Oficjalną część dożynek podsumował występ zespołu folklorystycznego „Kaśka”. Zespół pracuje od 2009 roku i powstał z inicjatywy Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego „Wrzos” w Dębowcu. Przez dotychczasowe lata istnienia brał udział w przeglądach, festiwalach, uzyskując uznanie w formie nagród i wyróżnień. Występuje nie tylko na lokalnym terenie, ale także poza granicami regionu i kraju. Zespół kultywuje muzykę ludową, pieśni, tańce i zwyczaje. W sekcji wokalnej pracuje obecnie dziesięć pań i pięciu panów, a w sekcji muzycznej jedna pani i pięciu panów.

Po prezentacji tradycyjnego obrzędu dożynkowego nastąpiło symboliczne przekazanie chleba dożynkowego oraz częstowanie nim przybyłych w niedzielne popołudnie do Nienaszowa gości.

W ramach „Lata z kulturą powiatu jasielskiego” zaprezentowali się twórcy kultywujący lokalne zwyczaje, muzykę ludową, pieśni i tańce. M.in. zespół folklorystyczny „Kaśka” z Dębowca, Klub Twórców Ludowych „Michalina”, „Tarnina” z Tarnowca, „Pogórzanie” z Bieździedzy, „Liwoczanie” z Brzysk oraz wokalistki Młodzieżowego Domu Kultury.

Niezaprzeczalną gwiazdą wieczoru był zespół FEEL, którego występ był możliwy dzięki partnerowi strategicznemu wydarzenia, którym była Grupa LOTOS. Wokalista Piotr Kupicha wraz ze swoimi muzykami porwał publiczność do wspólnej zabawy, wykonując swoje największe przeboje

Organizatorami dożynek byli: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, przy współudziale Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Nienaszowa.

 FOTOGALERIA: 

Dożynki Powiatu Jasielskiego 2019 w Nienaszowie

 

 ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY NOWY ŻMIGRÓD: 

 

Damian Palar, terazJaslo.pl: Tegoroczne dożynki powiatu jasielskiego odbywają się w miejscowości Nienaszów. Czy to jest duża nobilitacja dla gminy Nowy Żmigród?

Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród: Oczywiście, że tak. Jest to pokazanie jak niektóre osoby angażują się. Mówię tutaj o Radzie Sołeckiej, straży pożarnej, paniach z koła gospodyń wiejskich, pani sołtys, która pełni jednocześnie funkcję starościny dożynkowej. Mówiłem na scenie, że Nienaszów potrafi się angażować i być razem. Świetnie przygotowali imprezę. Dla mnie to jest taka nobilitacja, że promujemy fajnie gminę Nowy Żmigród. Mamy dużo gości, prawie 23 plony. Cieszę się bardzo.

Jakie atrakcje przygotowano z okazji święta plonów?

Montaż finansowy był dosyć skomplikowany. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać kulturę powiatu jasielskiego, żeby każdy ze swojej gminy przedstawił to co zasługuje na szerszy pokaz. Mamy zdolne dzieci, młodzież, mamy zdolne kapele i zespoły śpiewacze. Myślę, że dzisiaj jest dobry czas, żeby każdy mógł się zaprezentować. Na koniec wystąpił zespół Feel. Ludzie dopisali ze względu na to, że to jest gwiazda wielkiego formatu jeśli chodzi o gminę Nowy Żmigród i nasz powiat.

Jeśli chodzi o gminę Nowy Żmigród to czy rolnictwo jest wiodącą gałęzią życia społecznego?

Tak, wiodącą panie redaktorze, ale musi pan wiedzieć, że na tym rozdrobnieniu gruntów gospodarzy się trudno. Starosta mówił na scenie, że klasa tych gleb też nie jest najwyższa, ciężko się gospodarzy, ale urabiają te ręce, by podtrzymywać tradycje swoich ojców i pradziadów. Nie możemy tu na co innego liczyć. Rolnicy pracują w pocie czoła. Mamy wiele gospodarstw, one się rozrastają. Myślę, że jest się czym pochwalić.

A w jakich gałęziach specjalizują się rolnicy?

Myślę, że podobnie jak w sąsiedniej gminie Krempna, produkcją mleka, ale ogólnie rzecz ujmując produkcją trzody chlewnej. Warunki ku temu nie są najlepsze, ale rolnictwo próbuje się rozrastać. Rolnicy starają się, aby produkty były jak najlepsze.

Czego wypadałoby życzyć rolnikom z okazji ich święta?

Dużo zdrowia i wytrwałości, bo od czasu wysiania do zbiorów są cały czas w niepewności. Myślę, że dzisiaj jest czas, aby podziękować im za to wszystko. Niektórzy mówią, że rolnik śpi, a wszystko samo mu rośnie, a to nie jest prawda. Codziennie trzeba rzetelnie pracować, urabiać ręce, żeby coś z tego było. Dochodzą do tego różne skutki losowe, nieprzewidziane burze, wichury, podtopienia, gdzie to wszystko jest marnowane. Przykro się na to patrzy. Ale nas tutaj, porównując inne części Polski, dosyć to omija. Myślę, że to jest zasługa naszej lokalizacji.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE