Informacje

„Jasielska Tarcza Antykryzysowa” przyjęta

Po raz pierwszy w historii samorządu miejskiego jasielscy radni obradowali dzisiaj w trybie zdalnym. Na posiedzeniu podjęto ważne decyzje mające na celu pomoc lokalnym przedsiębiorcom w zwalczaniu skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Samorządowcy złożyli również podziękowania dla pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy na co dzień zmagają się ze skutkami zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego wywołanego nową, dotąd nieznaną jeszcze chorobą zakaźną.

Takiej sesji w historii jasielskiego samorządu miejskiego jeszcze nie było bowiem sytuacja zdrowotna w jakiej obecnie znajduje się nasz kraj nie miała miejsca od co najmniej wieku. Powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była propozycja burmistrza miasta Ryszarda Pabiana w sprawie przyjęcia pakietu pomocowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Jasła w zakresie zwalczania skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Obradom przewodniczył Henryk Rak, który prowadził posiedzenie z sali narad magistratu, łącząc się bezpośrednio w trybie zdalnym ze wszystkimi radnymi przebywającymi w swoich domach oraz burmistrzem i jego współpracownikami.

Radni mieli możliwość zabrania dyskusji, a oddawanie głosów umożliwiło im specjalne oprogramowanie.

W związku z zaistniałą sytuacją władze Jasła przygotowały propozycję uchwały określającej szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.

Zawarte w tzw. „Jasielskiej Tarczy Antykryzysowej” zapisy mówią o:

  • możliwości uzyskania ulgi, umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty opłat z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości miasta Jasła przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 do 50%, do 60% i do 100 % należności netto, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności;
  • możliwości przedłużenia o 3 miesiące od końca miesiąca terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, prowadzących działalność wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pakiet pomocowy został przyjęty przez radnych miejskich jednomyślnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak podziękował za to, że „zgodnie widzimy potrzeby naszych przedsiębiorców i występujemy naprzeciw tym potrzebom”. Jak podkreślił, „szybką reakcją nas jako radnych, pana burmistrza wraz z całym zarządem, w jakiś sposób próbujemy skutki tej pandemii, która jest na naszym podwórku, troszeczkę zmniejszyć”.

To nie jedyne działania ze strony miejscowego samorządu, które mają zapobiegać kryzysowi społeczno-gospodarczemu w związku z obowiązującym stanem epidemii.

„Nasza pomoc będzie w miarę możliwości, bo wiadomo, że miasto musi funkcjonować, muszą funkcjonować szkoły, musi funkcjonować urząd. To wszystko kosztuje. W tej chwili będziemy się pochylać nad tym, że pewne zadania nie będziemy w tym roku wykonywać, nie odbędą się pewne imprezy i te pieniądze przeznaczać na wsparcie szpitala, przedsiębiorców czy seniorów. Jest to nasza wspólna sprawa. Na pewno my, jako radni, pochylimy się nad tym, żeby z naszych apanaży wesprzeć tych, którzy najbardziej potrzebują w tej chwili wsparcia. To będzie nasza malutka cegiełka w to, żeby skutki tej pandemii, która jest niespotykana przynajmniej w historii XXI wieku, nas nie ogarnęły”. – podkreślił Henryk Rak.

Na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się tuż po świętach wielkanocnych, radni zadecydują o pomocy finansowej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do zakupu przenośnego aparatu ultrasonograficznego do diagnozy pacjentów z podejrzeniem choroby COVID-19 hospitalizowanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i WZW.

Część radnych biorących udział w dzisiejszej debacie powiedziało również, że jest w stałym kontakcie z pracownikami szpitala. Zapowiedzieli publicznie, że w najbliższym czasie jako grupa zrzekną się swoich diet za udział w pracach Rady Miejskiej i przeznaczą te środki na doposażenie personelu medycznego w środki ochrony indywidualnej czy sprzęt niezbędny do funkcjonowania w tym trudnym dla wszystkich czasie. Bogusława Wójcik wraz z Marcinem Węgrzynem zadeklarowali m.in. zakup pralko-suszarki dla ratowników medycznych.

Nawiązując do obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Zdrowia, w imieniu swoich koleżanek i kolegów radnych, Kazimierz Mikrut wyraził podziękowania dla pracowników jasielskiego sektora ochrony zdrowia za bohaterską postawę w związku z wydarzeniami z ostatnich tygodni.

„Dzisiaj podjęliśmy ważne uchwały. Myślę, że istotne dla przedsiębiorców. I to bardzo dobrze. Ale chcę dzisiaj wspomnieć również o tym, że mamy dzień personelu medycznego. Myślę, że jako rada powinniśmy o tym pamiętać i wyrazić wdzięczność całemu personelowi medycznemu, poczynając od laborantów, poprzez pielęgniarki, położne, masażystów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, a kończąc na lekarzach. Myślę, że to ogromny wkład pracy w tak trudnym okresie, często ponad siły i ryzykując swoje zdrowie oraz swoich bliskich. Życzę dużo sił, wytrwałości, a finalnie odpoczynku, na który nie mają czasu, a na który tak bardzo zasługują”. – powiedział.

„Oklaskami dziękujemy służbie zdrowia za to co czyni” – podsumował przewodniczący Henryk Rak.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE