Informacje

Spółka Orion wspiera ratowników medycznych w walce z koronawirusem

Miłym gestem wykazała się mająca siedzibę na terenie naszego miasta firma Orion Engineered Carbons. Dzięki życzliwości ze strony kierownictwa spółki do miejscowej stacji ratownictwa medycznego trafił cenny sprzęt niezbędny do walki z pandemią koronawirusa. Pracownicy Pogotowia Ratunkowego wyrażają ogromne podziękowania za udzieloną pomoc. Należy podkreślić, że każdego dnia personel medyczny, który stoi na pierwszej linii walki z nowym zagrożeniem epidemiologicznym, może liczyć na bezinteresowne wsparcie ze strony firm, instytucji oraz osób prywatnych.

Pracownicy Pogotowia Ratunkowego są jednym z wiodących elementów publicznego systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju, który podejmuje walkę w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła na lekarzach, ratownikach medycznych i pielęgniarkach pełniących służbę w strukturze Państwowego Ratownictwa Medycznego nie tylko gotowość do niesienia pomocy potrzebującym z zachowaniem nowych procedur medycznych, ale także przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Dotyczy to zarówno wyposażenia wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego w środki ochrony indywidualnej, jak również w charakterystyczne pomarańczowe stroje, które są przypisane dla tej formacji mundurowej. Ma to niebagatelne znaczenie zarówno na zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, jak i samych osób wykonujących medyczne czynności ratownicze.

Potrzeby personelu Pogotowia Ratunkowego w zakresie doposażenia w niezbędny sprzęt do skuteczniejszej walki z wszech obecnie panującą epidemią wirusa wywołującego nieznaną dotąd chorobę zakaźną dostrzega lokalna społeczność. W ostatnich tygodniach praktycznie nie ma dnia, by z różnych stron napływały gesty solidarności z pracownikami miejscowego szpitala. Firmy, instytucje, samorządy czy wreszcie osoby prywatne przekazują bezinteresownie wsparcie materialne, które stanowi nieocenioną oręż w poprawie warunków pracy, a co za tym idzie podniesienia standardów udzielanej pomocy.

Jasielska stacja ratownictwa medycznego ma wśród swoich sympatyków życzliwych darczyńców, którzy do tej pory przekazali liczne pakiety środków ochrony indywidualnej, w skład których wchodzą specjalistyczne kombinezony ochronne, przyłbice, okulary, maseczki oraz rękawice jednorazowe czy środki do higieny osobistej.

Ale to nie wszystko bowiem pracownicy Pogotowia Ratunkowego mogą też liczyć na miejscowe lokale gastronomiczne, które codziennie przygotowują nieodpłatnie posiłki regeneracyjne.

Dzisiaj do szpitala dotarła pomoc od kibiców, zawodników, trenerów i zarządu Jasielskiego Klubu Sportowego CZARNI 1910. Wsparli oni pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Działu Pomocy Doraźnej dostarczając im 45 litrów płynu dezynfekcyjnego oraz 300 maseczek ochronnych. Darowiznę w imieniu naszej lokalnej drużyny piłkarskiej przekazał wiceprezes Jerzy Żygłowicz.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Kolejnym miłym gestem wykazała się jasielska spółka Orion Engineered Carbons, będąca czołowym producentem sadz technicznych wykorzystywanych jako wypełniacz w mieszankach gumowych. Kierownictwo firmy na czele z prezesem Ryszardem Rozwadowskim bez wahania odpowiedziało na prośbę ratowników medycznych o wsparcie w walce z pandemią koronawirusa. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma przekazała dzisiaj darowiznę na rzecz Działu Pomocy Doraźnej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w postaci jednego kompletu sprzętu, na który składają się: suszarka i pralka marki BOSCH, a także zapas środków piorących, o łącznej wartości wynoszącej przeszło 3,7 tysiąca złotych.

Dzięki hojności okazanej przez spółkę Orion zostanie usprawniona ochrona personelu medycznego przed potencjalną możliwością zakażenia. Zamontowane bezpośrednio w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego urządzenia umożliwią na bieżąco pranie mundurów służbowych, bez konieczności wykonywania tych czynności w miejscu zamieszkania, co stwarzało dodatkowe zagrożenie epidemiologiczne dla pozostałych domowników.

W związku z zaspokojeniem potrzeb związanych z eksploatacją odzieży roboczej, pracownicy Pogotowia Ratunkowego w Jaśle, a jest ich przeszło siedemdziesięciu, składają wyrazy serdecznego podziękowania za okazane wsparcie i rozwiązanie problemu, który istotnie wpływał na komfort codziennej walki z pandemią koronawirusa.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE