Informacje

Starostwo bierze się za przebudowę zniszczonych boisk przy szkołach średnich

Przybliża się perspektywa modernizacji infrastruktury sportowej przy szkołach średnich na terenie miasta Jasła. W pierwszej kolejności kompleksowej przebudowie ulegnie boisko na terenie Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych im. generała Józefa Hallera przy ulicy Staszica. Przetarg na realizację robót budowlanych poszedł po myśli inwestora. Najtańsza złożona oferta jest niższa od wartości kosztorysowej co przyniesie oszczędności w budżecie powiatu.

Powiat jasielski wielokrotnie składał wnioski do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie tych działań, jednak jak do tej pory bezskutecznie.

Złożyliśmy wniosek na ponad 4 miliony złotych do Ministra Sportu i oczekujemy na zakwalifikowanie tego wniosku. W tym wniosku zakładamy dwa boiska do realizacji w 2020 roku i trzy boiska w 2021 roku. Mam nadzieję, że będą środki na realizację tych projektów i że otrzymamy to dofinansowanie. – poinformował opinię publiczną na dzisiejszej sesji starosta jasielski Adam Pawluś.

Samorząd zdecydował, by niezależnie od rozstrzygnięć na szczeblu ministerialnym jeszcze w tym roku przystąpić do przebudowy z własnych środków istniejącego boiska piłkarskiego przy ulicy Staszica, gdzie mieści się Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. generała Józefa Hallera. Przemówiły za tym głównie dwa argumenty: stopień degradacji nawierzchni obiektu oraz duże skupisko młodzieży w tym rejonie.

Aż czternaście ofert wpłynęło na postępowanie przetargowe, w ramach którego poszukiwany jest wykonawca robót budowlanych związanych z budową nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Przedłożona przez zainteresowane podmioty cena wykonania zadania mieści się w przedziale 498, a 782 tys. złotych. Oferty są teraz szczegółowo badane pod względem formalnym przez wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych. Czekamy na rozstrzygnięcie końcowe. Zgłosiło się czternaście podmiotów. Cena jest o 30% niżej niż cena kosztorysowa, niecałe 500 tysięcy złotych. Więc mam nadzieję, że podpiszemy umowę. Pani naczelnik od inwestycji sprawdzała tą firmę, która jest na pierwszym miejscu i ma dobre referencje. Mam nadzieję, że to boisko zostanie zrealizowane w przewidzianym terminie. – informuje starosta jasielski Adam Pawluś.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Program funkcjonalno-użytkowy zakłada, że w miejscu istniejącego dotychczas boiska do piłki nożnej zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Zaprojektowane pola umożliwią grę w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę.

Przygotowano już teren pod inwestycję. – PZD dokonało rozbiórki boisk asfaltowych, które nie były dopuszczone do użytkowania. Ten materiał zostanie wykorzystany na budowę i remonty dróg. Zostało odzyskane bardzo dużo asfaltu, jak i pospółki. – przekazuje Adam Pawluś.

Jeśli udałoby się zaoszczędzić na tym zadaniu to jest nadzieja na uruchomienie kolejnych projektów w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego”. Potrzeby w tej materii są duże bowiem remonty boisk przeznaczonych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą szkolną przez wiele lat były odkładane na boczny tor. Oczywiście z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu. Wiele z placówek oświatowych została postawiona pod ścianą: ze względu na stan techniczny, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne młodzieży Sanepid wyłączył z użytkowania najbardziej zdegradowane obiekty.

Starosta poinformował również o rozpoczęciu przebudowy boiska piłkarskiego przy ulicy Szkolnej w Jaśle, pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych, a Zespołem Szkół nr 3.

Tam również ściągnęliśmy nawierzchnię asfaltową, jak również podbudowę. Firma wykonała meliorację. Tu muszę podziękować MPGK w Jaśle za to, że pozwolili nam podłączyć tą meliorację do sieci miejskiej. Ogłosiliśmy już przetarg więc realizacja tego boiska również nastąpi w tym roku. – wyjaśnił Pawluś.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE