Na drogach

Miasto Jasło przygotowane do sezonu zimowego 2020/21

Miasto Jasło zawarło umowy na zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników. 11 wykonawców ma dbać o bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i przechodniów. Łączny koszt tego zdania to około 1,2 mln zł.

Na ulicach akcja prowadzona będzie przy pomocy sprzętu mechanicznego do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności (jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu z jednoczesną likwidacją śliskości). Zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach odbywać się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo-solnej.

Uzyskanie standardu zimowego utrzymania powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, gołoledź), przy czym likwidacja śliskości następuje niezwłocznie od chwili wystąpienia warunków umożliwiających jej rozpoczęcie i prowadzona jest w sposób ciągły.

 Podczas „Akcji Zima” prowadzone są całodobowe dyżury . Od 7.30 do 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 44 86 320, email: wi@um.jaslo.pl. Od 15.30 do 7.30 dyżur pełniony jest na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 44 82 580, email: sm-od@um.jaslo.pl.

(UMJ)

One Comment

Back to top button