Informacje

Więcej miejsc parkingowych na osiedlu Mickiewicza

O dodatkowe osiem zwiększy się w najbliższym czasie, z korzyścią dla mieszkańców Jasła, pula ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenie miasta. Trwa przebudowa jednej z ulic na osiedlu Mickiewicza, wzdłuż której zostanie wydzielony parking dla samochodów osobowych.

W ramach przygotowanego przez miasto Jasło zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ulicy Monte Cassino w Jaśle” powstanie osiem publicznych miejsc postojowych dla pojazdów mechanicznych. Aktualnie parkowanie samochodów w tym miejscu odbywa się bezpośrednio na ulicy, co stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla jego pozostałych uczestników.

Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle, to jednak nie jedyny czynnik, który zaważył na decyzji o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia.

Inwestycja została zgłoszona przez Zarząd Osiedla Jasło Mickiewicza, w związku ze skargami mieszkańców m.in. dotyczącymi gromadzenia się w tym miejscu osób spożywających alkohol. Dodatkowo do Burmistrza Miasta wpłynęło pismo od Marcina Węgrzyna, radnego RMJ, w którym poruszona została sprawa rozbudowy na tym osiedlu budynku handlowego i wynikającym z tego zwężeniem chodnika. Poza tym zwracano uwagę na zły stan techniczny chodnika oraz na to, że parkujące wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino samochody, utrudniają przejazd i wyjazd z ulicy Madejewskich (ograniczona widoczność na skrzyżowaniu). – poinformowała portal „terazJaslo.pl” Agata Koba.

Przebudowa ulicy Monte Cassino – plan projektowy | © źródło: Urząd Miasta w Jaśle

Zgodnie z planem, inwestycja przewiduje przebudowę ulicy Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ulicą Madejewskich do skrzyżowania z ulicą Hubalczyków poprzez poprawę infrastruktury technicznej i użytkowej wskazanego terenu. Wjazd na zaprojektowaną zatokę parkingową będzie odbywał się bezpośrednio z drogi publicznej.

Budowa nie będzie oddziaływać na przepustowość ruchu pieszego bowiem w projekcie uwzględniono zachowanie istniejącego chodnika, który od placu ze stanowiskami postojowymi ma być odseparowany pasem zieleni. Działka, na której zlokalizowane jest przedmiotowe zadanie, zostanie wyposażona w kanalizację sanitarną, która zapewni skuteczny odpływ wód opadowych z jej całej powierzchni.

Przebudowa ulicy Monte Cassino – istniejący stan zaawansowania prac | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Trwają już prace, które w imieniu inwestora prowadzi Zakład Produkcyjno-Usługowy „ALIMA” z Jasła. Zakres kontraktu opiewa na kwotę 47 620,93 zł brutto. Decyzją radnych miejskich z sierpnia br. środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 rok.

Zgodnie z umową, parking ma być gotowy końcem listopada.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE