Informacje

Szybciej i skuteczniej wykryją wirusa wywołującego COVID-19

Otwiera się nowy rozdział w działalności diagnostycznej jasielskiego szpitala. Już wkrótce do placówki trafi wysokiej jakości urządzenie, które pozwoli na skuteczne wykrywanie w organizmie patogenów wywołujących choroby górnych dróg oddechowych, w tym wirusa SARS-CoV-2.

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle miało miejsce symboliczne wydarzenie, w trakcie którego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z budżetu powiatu jasielskiego zakupu aparatu do diagnostyki molekularnej wirusa SARS-CoV-2 dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W spotkaniu, które ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło się przy poszanowaniu reżimu sanitarnego, wzięli udział: starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Andrzej Konopka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michał Burbelka oraz kierownik Pracowni Mikrobiologii w szpitalu Maryla Skok.

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Chciałbym oznajmić, że Zarząd Powiatu podtrzymuje wolę Rady Powiatu w Jaśle przekazania dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w kwocie 170 tysięcy złotych na zakup aparatu do wykonywania szybkich testów diagnostycznych w kierunku COVID-19. Nie jest to wielka kwota bowiem w historii powiatu jasielskiego przekazywaliśmy większe środki na inwestycje. Mam nadzieję, że bardzo dobrze przysłuży się ta kwota i pacjenci zyskają nowoczesną diagnostykę. – powiedział przed uroczystym złożeniem podpisów Adam Pawluś dodając, aby nowa aparatura dobrze służyła lokalnej społeczności.

Dziękuję Panu Staroście, Zarządowi Powiatu i wszystkim radnym, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli podpisać umowę i kupić ten aparat. – wyraził z kolei swoje zadowolenie dyrektor szpitala.

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta jasielski przypomniał w swoim wystąpieniu o problemach związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu na ten cel.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu jasielskiego na 2020 rok, w której ujęto zakup inwestycyjny dla szpitala, została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 6 listopada 2020 roku. Radny Janusz Przetacznik zarzucił błędy formalne. Wojewoda Podkarpacki i Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wszczęli postępowanie wyjaśniające.

Kolegium RIO w Rzeszowie wskazało w sentencji orzeczenia, że doszło do nieistotnego naruszenia prawa, co pozwoli wydatkować środki publiczne na zadanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego ponad stutysięcznej populacji naszego powiatu.

Ta uchwała jest prawomocna i ostateczna, dlatego możemy dzisiaj z pełną odpowiedzialnością podpisać umowę o dotacji na kwotę 170 tysięcy złotych. – podkreślił Adam Pawluś.

Dyrektor Szpitala Michał Burbelka: – Wyszło duże nieporozumienie związane z kilkoma nieprawidłowościami formalnymi, ale na szczęście okazało się, że są one absolutnie nieistotne. Będziemy mogli wykonywać badania głównie na potrzeby SOR-u, żeby nie blokował nam całego szpitala. Będziemy też wykonywać badania dla innych pacjentów, dla pracowników. Myślę, że to jest konieczne i potrzebne urządzenie. Rozwój pandemii jest nieprzewidywalny. Równie dobrze może się ona zacząć wygaszać w lutym, marcu albo możemy się spotkać z trzecią falą. Jeżeli pragniemy pokoju musimy się szykować do wojny – to stara rzymska maksyma. Myślę, że to jest idea, która przyświeca zakupowi tego typu urządzenia.

Dyrektor przypomniał, że w marcu br. jedynym laboratorium, które wykonywało tego typu badania genetyczne celem określenia wirusa.SARS-CoV-2 w organizmie był Narodowy Instytut Leków w Warszawie.

Potem dołączyły laboratoria wojewódzkich Sanepidów, a później już liczne laboratoria prywatne. Szpitale powiatowe nie miały możliwości testowania za pomocą tego typu aparatów, bo nie było takiej potrzeby. Ale druga fala pandemii pokazała, że dziennie może być 28 tysięcy zakażonych pacjentów. Nawet najlepsze laboratorium genetyczne może się w końcu zablokować. Dlatego warto mieć takie urządzenie. – zaznaczył M. Burbelka.

Dzisiaj już możemy powiedzieć, że pandemia zwalnia, ale wtedy, gdy ja wnioskowałem o dotację na zakup tego aparatu to niestety pandemia była w pełni rozwoju. Wcale nie mam pewności czy ta następna fala znowu nie nadejdzie. Na wiosnę, można powiedzieć, że była to taka mikropandemia. Dopiero przełom października i listopada pokazał jak ciężko jest funkcjonować ochronie zdrowia. Przepełnione Szpitalne Oddziały Ratunkowe, karetki oczekujące po kilka godzin na przyjęcie pacjentów to wszystko nałożyło się na to, że chcieliśmy mieć możliwość w szpitalu, żeby wykonywać badania diagnostyczne pod kątem zakażenia koronawirusem. Choćby dla pacjentów SOR-u czy pracowników. Ta moja prośba do Zarządu Powiatu spotkała się z dużym zrozumieniem. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

O konieczności zakupu, o tym jaki aparat zamierza nabyć szpital oraz do jakich celów będzie wykorzystywany szczegółowo opowiedziała Maryla Skok:

To urządzenie będziemy przede wszystkim wykorzystywać to diagnostyki tego, co nas w tej chwili najbardziej absorbuje, a więc wirusa SARS-CoV-2. On będzie wykorzystywany do badań pilnych, bo badania rutynowe są wysyłane do innych laboratoriów, które mają większą przepustowość. Jak na nasze potrzeby to ten aparat jest w zupełności wystarczający. Dodatkowo firma proponuje panele, które można wykorzystać do diagnozy dziesięciu innych patogenów wywołujących choroby układu oddechowego. Docelowo do końca roku ma być dostępny taki panel, na którym znajdą się 22 patogeny, które są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego. Wszelkie problematyczne decyzje, które będzie musiał podjąć lekarz, będzie mógł oprzeć na bardzo wiarygodnym wyniku genetycznym. W tym momencie dostępny jest również panel do diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową. Więc to nie jest tak, że jeżeli ta epidemia się skończy to my nie wykorzystamy tego aparatu. My go w pełni wykorzystamy.

Maryla Skok podkreśliła, że będzie to novum w sferze oferowanych badań prowadzonych przez mikrobiologów jasielskiego szpitala. – Nasze laboratorium wchodzi na nowy poziom diagnostyki genetycznej, o której byśmy pewnie nawet nie myśleli gdyby nie epidemia SARS-CoV-2. – dodała.

Korzystając ze sposobności, starosta jasielski przekazał za pośrednictwem dyrektora podziękowania dla wszystkich pracowników jasielskiego szpitala zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa, zaczynając od personelu medycznego, aż po kadrę techniczną i administracyjną.

Chciałbym podziękować za Waszą pracę i poświęcenie, za to, że szpital jest przygotowany do tej walki z pandemią, również pod względem technicznym. Mam na myśli instalację tlenową bowiem wiele innych szpitali nie zdążyło się do tego przygotować. Mimo, że nie jest łatwo, ale staracie się skutecznie pomagać pacjentom. Ta pandemią sieje spustoszenie w krajach dużo bogatszych i lepiej zaopatrzonych w służbę medyczną niż my. – powiedział starosta jasielski.

Gospodarz naszego powiatu ogłosił również plany inwestycyjne w jasielskim szpitalu, które zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Z pewnością przyczynią się do poprawy komfortu leczenia pacjentów.

Mamy przed sobą dwa bardzo poważne zadania. Pierwsze zadanie wieloletnie to jest budowa nowego oddziału psychiatrycznego. Trwają procedury związane z uzyskaniem IOWISZ-a (instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w służbie zdrowia – przyp. red.). To jest warunek konieczny, żeby inwestycja później mogła być oddana do użytku i mogły być kontraktowane świadczenia. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się szpitalowi uzyskać pozytywną ocenę tego mechanizmu. Będziemy zabiegać o środki zewnętrzne. – informuje starosta.

Kolejnym zadaniem do realizacji, które wskazuje samorząd, to głęboka modernizacja pomieszczeń oddziału pediatrii i alergologii.

Starosta zaznaczył ponadto, że trwają intensywne prace zmierzające do wykonania lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, które ma być zlokalizowane na działce przy nowo powstałej Komendzie Powiatowej Policji.

Mam nadzieję, że wspólna praca przyniesie oczekiwane efekty. – podsumowuje Adam Pawluś.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE