Rada Powiatu

 • Szpital szykuje się do wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przygotowała nowelizację regulaminu wynagradzania pracowników. Część z nich jest oburzona zaproponowaną siatką płac bowiem - jak wskazują w liście skierowanym do lokalnych władz samorządowych - podwyżki dotkną jedynie te grupy zawodowe, które w podmiocie leczniczym sprawują funkcje kierownicze. W tej chwili trwa proces uzgodnień z poszczególnymi organizacjami związkowymi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: zmiany w statucie szpitala

  Radni powiatu podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. Potrzeba modyfikacji dotychczas obowiązującego dokumentu wynikła z konieczności jego dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Projekt uwzględnia również zmiany w funkcjonowaniu niektórych komórek organizacyjnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni gminy Nowy Żmigród jednym głosem za wstępną koncepcją obwodnicy tej miejscowości, ale z licznymi uwagami

  Radni z Nowego Żmigrodu jednomyślnie zaopiniowali wstępną koncepcję przebiegu łącznika między drogami wojewódzkimi o numerach 992 i 993 w tej miejscowości. Jednocześnie na tym etapie prac przygotowawczych wnieśli szereg swoich uwag co do rozwiązań technicznych planowanej inwestycji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Są pierwsze uwagi dotyczące planowanej budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu

  Po ujawnieniu przez powiat jasielski planów budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu, w przestrzeni publicznej pojawiły się pierwsze opinie dotyczące wstępnej koncepcji przebiegu nowego odcinka drogi, który zgodnie z oczekiwaniami lokalnych władz odciąży centrum miejscowości od ruchu tranzytowego. Trasa mogłaby powstać przy wsparciu funduszy unijnych w ramach programu współpracy transgranicznej między Polską, a Słowacją.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miał być samochód do ratownictwa technicznego, będzie auto dla nurków

  W trosce o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle miał się znaleźć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który tym samym zastąpiłby inny, już mocno wyeksploatowany wóz bojowy. Były wstępne zapewnienia o dotacji z krajowych funduszy, a nawet konkretne uchwały o udzieleniu pomocy finansowej podjęte przez lokalne organy samorządowe. Okazuje się, że w tym roku inwestycji nie uda się zrealizować. Za to do jednostki zostanie zakupiony pojazd dla grupy ratownictwa wodnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powołano komisję konkursową w celu wyboru dyrektora szpitala

  Radni powiatowi zdecydowali dzisiaj o składzie komisji, która wyłoni kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szybciej i skuteczniej wykryją wirusa wywołującego COVID-19

  Otwiera się nowy rozdział w działalności diagnostycznej jasielskiego szpitala. Już wkrótce do placówki trafi wysokiej jakości urządzenie, które pozwoli na skuteczne wykrywanie w organizmie patogenów wywołujących choroby górnych dróg oddechowych, w tym wirusa SARS-CoV-2.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pediatria w jasielskim szpitalu do gruntownej modernizacji

  Dzięki decyzji radnych powiatowych jasielski szpital będzie mógł się podjąć przebudowy oddziału pediatrii i alergologii. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków technicznych, a co za tym idzie wzrostu poziomu bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów przebywających w tej placówce.

  CZYTAJ WIĘCEJ »