Informacje

Pediatria w jasielskim szpitalu do gruntownej modernizacji

Szpital Specjalistyczny w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzięki decyzji radnych powiatowych jasielski szpital będzie mógł się podjąć przebudowy oddziału pediatrii i alergologii. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków technicznych, a co za tym idzie wzrostu poziomu bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów przebywających w tej placówce.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat infrastruktura techniczna szpitala zmieniła się diametralnie z korzyścią dla chorych, jak również personelu medycznego. Jak podkreślił starosta jasielski, jedną z ostatnich jednostek organizacyjnych tej placówki ochrony zdrowia wymagającą gruntownej modernizacji jest oddział pediatrii i alergologii. W żaden sposób nie spełnia on oczekiwań najmłodszych pacjentów, jak i ich rodziców. Wszystkie pozostałe oddziały, za wyjątkiem psychiatrii, zostały już wcześniej zmodernizowane i przystosowane do obowiązujących standardów.

Oddział ten nie posiada zabezpieczeń, zwłaszcza izolatek ze śluzą, nie ma węzłów sanitarnych na poszczególnych salach tak, jak jest obecnie na chirurgii, nie ma łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymagane jest wydzielenie izby przyjęć, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego i innych pomieszczeń tak, aby ten oddział spełniał warunki na miarę XXI wieku. W tej chwili szpital dokonuje aktualizacji dokumentacji. – poinformował podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Jaśle Adam Pawluś, starosta jasielski.

Plany uwzględniają całkowitą likwidację barier architektonicznych. Wieloosobowe sale miałyby być zamienione na mniejsze pokoje, wyposażone we własny węzeł sanitarny.

Zadanie może zostać sfinansowane w 70-procentach ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą kwotę zapewni z własnego budżetu powiat jasielski.

Pediatria to jeden z mniejszych oddziałów funkcjonujących przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Obecnie liczy 26 łóżek. Rocznie przyjmowanych jest tu prawie półtora tysiąca pacjentów do osiemnastego roku życia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE