Informacje

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Jaśle

Opłata za postój w SSP obowiązuje w dni robocze od godziny 7 do 17 | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Już wkrótce do strefy płatnego parkowania zostaną włączone następne fragmenty Jasła. Na kolejnych ulicach wyznaczonych zostanie przeszło 600 takich stanowisk. W ten sposób władze miasta zamierzają ułatwić zmotoryzowanym postój w newralgicznych punktach – przy szkołach, urzędach, miejscach użyteczności publicznej czy placówkach handlowych.

Władze Jasła zaprezentowały podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej projekt zmian dotyczących organizacji i funkcjonowania na terenie naszego miasta płatnej strefy parkowania.

To kolejna na przestrzeni ostatnich tygodni próba podejścia do przedmiotowego tematu bowiem radni mieli zająć się tą kwestią jeszcze w październiku ubiegłego roku. Z uwagi na szereg wątpliwości dotyczących przede wszystkim braku dialogu z mieszkańcami, braku oceny skutków społeczno-ekonomicznych proponowanych zmian oraz sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa wycofano pierwotny projekt z porządku obrad.

Radni sceptycznie co do poszerzenia płatnych miejsc postojowych w Jaśle

Z roku na rok lawinowo wzrasta liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie samego miasta, jak i w całym powiecie jasielskim. Kierowcy wielokrotnie sygnalizowali, że mają problemy z zaparkowaniem w centrum Jasła. Miejsca krytyczne obejmują w szczególności rejony będące w bezpośrednim sąsiedztwie urzędów i instytucji użyteczności publicznej, placówek oświatowych, przychodni medycznych, jak również punktów handlowo – usługowych. Czyli wszędzie tam, gdzie mieszkańcy załatwiają swoje podstawowe potrzeby socjalno-bytowe.

Intencją włodarzy naszego grodu płynącą z zapisów zawartych w tegorocznym projekcie uchwały RMJ jest zapewnienie większej rotacji pojazdów, które często godzinami blokują możliwość postoju użytkownikom innych aut.

W magistracie przyznają, że proponowane zmiany ukierunkowane są również na próbę wyprowadzenia indywidualnego ruchu kołowego ze ścisłego centrum miasta, który niekorzystnie oddziaływuje na środowisko naturalne. Ideą przyświecającą działaniom lokalnego samorządu jest zachęcenie Jaślan do częstszego korzystania z publicznego transportu zbiorowego czy przesiadki zza kierownicy aut na bardziej ekologiczny środek w postaci roweru. To z pewnością w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w naszym mieście.

Aktualna nowela dokumentu zakłada przede wszystkim rozszerzenie strefy i podzielenie jej na dwie podstrefy, w których w zależności od położenia względem ścisłego centrum miasta będą obowiązywać zróżnicowane stawki za postój samochodu.

Do strefy pierwszej przypisano ulice: Basztową (od skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II oraz od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Floriańską), Hugona Kołłątaja (od skrzyżowania z ulicą Asnyka do skrzyżowania z ulicą Czackiego – prawa strona oraz przed Jasielskim Domem Kultury), Antoniego Koralewskiego (od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz od budynku PSSE do skrzyżowania z ulicą Bednarską), Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z ulicą Igielną do skrzyżowania z ulicą Sokoła – prawa strona oraz od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Rejtana – prawa strona), Adama Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Czackiego do skrzyżowania z ulicą Asnyka), Plac Żwirki i Wigury, Rynek (część wschodnią i część zachodnią), Sokoła, Stromą (przy Starostwie Powiatowym), Tadeusza Czackiego, Adama Asnyka, Bednarską, Floriańską (od skrzyżowania z ulicą Igielną do skrzyżowania z ulicą Kadyiego oraz od skrzyżowania z ulicą Kadyiego do skrzyżowania z ulicą Rejtana), Igielną, Jana Pawła II (od skrzyżowania z ulicą Floriańską do skrzyżowania z ulicą Basztową oraz od skrzyżowania z ulicą Basztową do skrzyżowania z ulicą Śniadeckich), Stanisława Kadyiego, Jana Kilińskiego, Krótką, Nową, Wałową, Zieloną oraz „Zielony Rynek” (cały).

Za pozostawienie pojazdu w tych lokalizacjach zapłacimy odpowiednio: złotówkę za pierwsze pół godziny parkowania; dwa złote za pierwszą godzinę; 2,40 za drugą; 2,80 za trzecią oraz 2 złote za czwartą oraz każdą kolejną godzinę.

Drugą strefę wyznaczono na odcinkach ulic: Armii Krajowej (od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Staszica oraz od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego), Juliusza Słowackiego (od skrzyżowania z ulicą Franciszkańską do skrzyżowania z ulicą Czackiego – prawa strona oraz od skrzyżowania z ulicą Franciszkańską do skrzyżowania z ulicą Czackiego – lewa strona), Stanisława Staszica, 3-go Maja (od skrzyżowania z ulicą Czackiego do skrzyżowania z ulicą Ducala – prawa strona, od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Ducala – lewa strona oraz od skrzyżowania z ulicą Szopena do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja – lewa strona), Józefa Ducala, Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Rejtana i od skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Dworcową), Jana III Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego, od skrzyżowania z ulicą Rejtana do skrzyżowania z ulicą Kołłątaja oraz od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Dworcową), Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego), Franciszkańskiej, Adama Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Czackiego do skrzyżowania z ulicą Jagiełły oraz wokół skweru św. Antoniego Padewskiego), Stanisława Wyspiańskiego (od skrzyżowania z ulicą Rejtana do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego).

Tutaj opłatę wyznaczono na poziomie: złotówka za pierwszą godzinę parkowania; 1,20 zł za drugą godzinę; 1,40 zł za trzecią oraz 1,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

Graficzne rozmieszczenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła od 2021 roku.

Ponadto ustala się możliwość wykupienia kart abonamentowych. Podstawowa karta abonamentowa z możliwością parkowania na wszystkich miejscach objętych SSP kosztuje 150 złotych. Natomiast proponuje się wprowadzenie kart dla osób zamieszkałych w lokalu znajdującym się w budynku na terenie SSP na pierwszy samochód w wysokości 50 złotych na jeden miesiąc, a na drugi i każdy następny samochód 80 złotych na miesiąc. Ponadto wprowadza się opłatę dodatkową jeśli nie została uiszczona opłata za postój. Wtedy opłata dodatkowa wynosi 50 złotych jeśli zostanie uiszczona w terminie siedmiu dni od daty wystawienia wezwania za nieopłacony postój lub 100 złotych jeśli opłata nie zostanie uiszczona w tym terminie. – opisuje burmistrz Ryszard Pabian.

Jak widać z przedstawionych zmian, poszerzenie obejmie rejony ulic, przy których zlokalizowane są domy jednorodzinne i duże skupiska mieszkalne. Szczegółowy wykaz dostępny tutaj.

Z konieczności uiszczenia opłaty postojowej zostaną wyłączone wyznaczone w dokumencie podmioty, w tym: pojazdy wykonujące przewóz osób niepełnosprawnych, pojazdy wyposażone w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, pojazdy zaopatrzenia sklepu na czas załadunku lub wyładunku towaru (do pół godziny), taksówki na czas oczekiwania na pasażera lub jego wysiadania (do 15 minut), pojazdy służb ratowniczych oraz jednostek technicznych na czas prowadzenia w danym miejscu czynności służbowych.

Fragment ulicy Czackiego na wysokości budynku dawnego „Sokoła”, która zostanie objęta SSP | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Fragment ulicy Ducala na wysokości przedszkola miejskiego, która zostanie objęta SSP | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Urzędnicy precyzyjnie wyliczyli, że jasielska strefa płatnego parkowania powiększy się w sumie o 607 miejsc, z których pobierana będzie opłata za pozostawienie samochodu. 42 z nich bezpośrednio obejmuje stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Część zmian zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia, kolejne zaś od 1 czerwca br. .

Burmistrz starał się przekonać radnych, że dochody z tytułu działalności SSP zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie, w tym tworzenie nowych miejsc parkingowych czy poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawowym założeniem jest to, by te środki były kierowane na cele związane z organizacją miejsc postojowych oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. Od jakiegoś czasu pojawiają się głosy na temat wykonania miejsc postojowych położonych w okolicach stadionu przy ulicy Śniadeckich czy też Kasprowicza, bo on sięga od jednej do drugiej ulicy. Na tę chwilę możemy przystąpić do wykonania miejsc postojowych od strony ulicy Kasprowicza, gdyż tam roboty budowlane związane z wykonaniem boiska ze sztuczną nawierzchnią zostały ukończone. Natomiast od strony ulicy Śniadeckich powstanie wolny teren, poza ogrodzeniem stadionu, który można by przeznaczyć na ten cel. Czyli tam też będziemy się starali takie miejsca wykonać. Ponadto nadal będziemy szukać na terenie miasta miejsc, gdzie tego typu miejsca postojowe będziemy mogli utworzyć. A tak, jak powiedziałem, pozostałe działania będą w głównej mierze ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, m.in. poprzez tworzenie bezpiecznych przejść. Takie już mamy na terenie Jasła i chcemy ten program kontynuować, bo zawsze jest to związane z podniesieniem bezpieczeństwa użytkowników dróg, a przede wszystkim pieszych. – powiedział Ryszard Pabian.

Wprowadzenie nowych regulacji wiązać się będzie z koniecznością zakupu dodatkowych czternastu parkometrów oraz poniesienia dodatkowych kosztów bezpośredniego zarządzania strefą.

 

Miasto zakupi do obsługi strefy nowe parkometry | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Koncepcję urzędników poparło szesnastu radnych – Elżbieta Bernal, Andrzej Czernecki, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Jerzy Okarma, Lech Polak, Jan Pierzchała, Henryk Rak, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Józef Twarduś, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba, dwóch było przeciw – Krzysztof Czeluśniak, Maria Kluz, dwóch wstrzymało się od głosu – Leszek Znamirowski, Robert Hap, jeden nie brał udziału w głosowaniu – Małgorzata Rymarz.

Strefa płatnego parkowania obowiązuje w Jaśle od 2007 roku. Od tego czasu Rada Miejska kilkukrotnie modyfikowała zapisy w przedmiotowej uchwale (m.in. w 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 i 2017 roku). Aby obecne uregulowania weszły w życie, musi upłynąć czternaście dni od momentu opublikowania aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE