Informacje

Miasto dofinansuje zakup samochodu dla straży pożarnej

Samochód ratownictwa technicznego JRG PSP w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego lokalnej społeczności, jasielscy radni pozytywnie przychylili się do wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego udziału samorządu miejskiego we współfinansowaniu zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle już od dłuższego czasu planuje wymianę wysłużonego samochodu specjalnego na podwoziu Renault Mascott. W tutejszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej przeznaczony jest głównie do ratownictwa drogowego i technicznego, chociaż pula jego możliwości taktycznych jest nieograniczona. Pojazd ma już dwadzieścia lat i jest mocno wyeksploatowany, a to powoduje, że coraz częściej się psuje. Strażacy potrzebują niezawodnego sprzętu, by móc skutecznie strzec bezpieczeństwa publicznego lokalnej społeczności w rejonie operacyjnym obejmującym obszar całego powiatu jasielskiego. Takim istotnym wsparciem w działaniach ratowniczych byłoby pozyskanie nowego pojazdu.

W związku z tym kierownictwo jednostki podjęło intensywne działania zmierzające do zakupu auta. Według planu, miejsce w boksie garażowym remizy przy ulicy Mickiewicza miałby zająć średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a więc nieco większy gabarytowo pojazd od dotychczas użytkowanego. Konkretny model zostanie wybrany dopiero w drodze postępowania przetargowego. Obecnie na rynku wartość takiego fabrycznie nowego pojazdu wynosi w granicach 800 tysięcy złotych.

Pokryciem wydatków na przedsięwzięcie będą dotacje pozyskane z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (150 tys. złotych), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (400 tys. złotych) oraz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. Mocą decyzji z dnia 30 kwietnia br. powiat jasielski przekaże dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych:

W obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniu Strażaka radni miasta Jasła wyrazili jednomyślnie zgodę na partycypację w kosztach tej inwestycji. Kwota zabezpieczona w budżecie na 2021 rok, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania publicznego, wyniesie 50 tysięcy złotych.

Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przedmiotowej uchwały składał na posiedzeniach poszczególnych komisji merytorycznych Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Piotr Śmietana.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak, uzasadniając pomoc finansową dla miejscowej straży pożarnej podkreślił, że samorząd Jasła włącza się we wszelkiego rodzaju działania podejmowane przez poszczególne służby na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego regionu. Dla przypomnienia, na przestrzeni ostatnich kilku lat z kasy miasta przekazano dofinansowanie na zakup karetek dla Szpitala Specjalistycznego, radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji czy samochodu patrolowo-interwencyjnego dla Straży Miejskiej.

Kolejny raz stajemy na wysokości zadania. Dziękujemy wszystkim tym, którzy łożą podatek, żebyśmy mieli z czego dokładać do takich akcji. – podkreślił Rak.

Podziękowania i wyrazy wdzięczności dla wszystkich radnych za pomyślne głosowanie przekazał emerytowany zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Bogdan Ziemba. – Oby ten samochód jak najwięcej brał udział w ćwiczeniach niż w realnych zdarzeniach. – powiedział.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto dofinansuje zakup samochodu dla straży pożarnej”