Informacje

Droga z Jasła do Gorlic jak nowa. Dzięki chodnikom ma już nie być ofiar wśród pieszych

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku z Siepietnicy do Trzcinicy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa jej wszystkich użytkowników. Teraz ma być mniej wypadków, ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, szczególnie wśród najmniej chronionych uczestników, ponieważ na całym jej przebiegu nastąpiła selekcja pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych. Takie bowiem były główne założenia realizacji inwestycji, o którą od lat zabiegała lokalna społeczność.

 POSŁUCHAJ RELACJI: 

 

Modernizacja objęła 13-kilometrowy odcinek drogi przebiegającej od granic administracyjnych województwa małopolskiego z województwem podkarpackim aż do Trzcinicy. Po drodze krajowa „28” przecina zabudowę takich miejscowości jak: Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie czy wreszcie Przysieki. Występuje na niej wzmożony ruch pojazdów mechanicznych bowiem jest to wiodący ciąg komunikacyjny w południowej części naszego kraju.

Ta droga ma ogromne znaczenie społeczno – gospodarcze nie tylko dla powiatu jasielskiego bowiem jest to droga tranzytowa. Droga, która biegnie od Zatoru aż do Przemyśla i granicy państwa z Ukrainą. Więc te wszystkie miasta na południu Polski, na przednóżu Karpat, korzystają z tej drogi. Drugą tak ważną drogą jest droga krajowa nr 73, która jest w planach do przebudowy. Mam nadzieję, że to się uda w następnych latach również zrealizować. – mówi Adam Pawluś, starosta jasielski.

Głównymi celami inwestycji, zrealizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za kwotę 35 milionów złotych, było wzmocnienie nośności drogi, poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, selekcja ruchu na skrzyżowaniach z drogami niższej kategorii, a przede wszystkim wykonanie chodników.

Jak wyjaśnia dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski, przedsięwzięcie udało się doprowadzić do szczęśliwego finału tylko dzięki uporowi i determinacji mieszkańców, ich naciskom na władze wszystkich szczebli, a w szczególności społecznym protestom w formie pikiet i czasowego blokowania drogi. Okazało się, że podejmowane przez nich kroki, aby zwrócić swoją uwagę w oczach tych osób, które mają wpływ na wykonanie takich zadań, okazały się skuteczne.

Rozbudowa tej drogi była postulowana przez mieszkańców już od wielu lat. Być może jest to już kilkadziesiąt lat. Natomiast z naszego punktu widzenia podstawowym celem było wzmocnienie nośności tej drogi do 115 kN na oś. Akurat te dwie rzeczy udało się zgrabnie połączyć. Mieszkańcy w wyniku rozbudowy otrzymali bezpieczniejszą drogę, wyposażoną w chodniki, przejścia dla pieszych i inne elementy infrastruktury, a my uzyskaliśmy pełnonośną drogę zgodną z obecnie obowiązującymi standardami dla dróg krajowych. – opisuje.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości byli już mocno zmęczeni strachem o siebie i swoich bliskich. W wielu miejscach o intensywnej zabudowie mieszkaniowej oraz tam, gdzie znajdują się główne ośrodki życia społecznego takie jak: szkoła, przychodnia, sklep, urząd, kościół czy zakład pracy, brakowało do tej pory chodników. Sytuacja ta stwarzała olbrzymie zagrożenie dla pieszych. Wśród nich były też ofiary śmiertelne wypadków, o których przypominają umieszczone co kilka kilometrów specjalne tablice informacyjne.

Dzisiaj sytuacja jest już zgoła odmienna. Chodnik powstał i można się nim przemieścić od samego Jasła aż do Biecza.

Inwestycja została zrealizowana przede wszystkim dla bezpieczeństwa użytkowników, a zwłaszcza pieszych, ponieważ na tej drodze jest naprawdę duże natężenie ruchu. W dodatku jej stan był niezbyt dobry. Droga była zbyt wąska i piesi byli bardzo narażeni na niebezpieczeństwo, czego przykładem są „czarne punkty”, które występowały na tej drodze w kilku miejscach. Były ofiary śmiertelne. Dzisiaj, oprócz dobrej nawierzchni, mamy chodnik i możemy z Jasła do Gorlic przejść pieszo, nie narażając się na zderzenie z pojazdami, które poruszają się po tej drodze. Generalnie mówiąc, przede wszystkim nastąpiła wymiana nawierzchni, zwiększono nośność tej drogi, udrożniono przepusty, utwardzono pobocza i wybudowano chodnik. Częściowo nastąpiła selekcja ruchu na skrzyżowaniach. – mówi starosta jasielski.

Bogdan Rzońca, europoseł, a kiedy podejmowano decyzję o przystąpieniu do tego zadania przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury w polskim parlamencie przypomina, że to dzięki społecznym naciskom w budżecie państwa znalazły się środki na wykonanie niezbędnych prac.

Chciałem podziękować mieszkańcom wszystkich wiosek wzdłuż tej drogi. Byłem tutaj akurat w 2014 roku jako poseł tzw. opozycji. Nie doszło do rękoczynów, ale niestety nie mogłem za bardzo wtedy uzyskać środków finansowych na realizację tej inwestycji. Ale widziałem dramat matek, ojców, dziadków, którzy mówili tak: wnuczkę prowadzę do przedszkola czy do szkoły fosą, nie mam szans przejść na drugą stronę ulicy, bo jedzie TIR za TIR-em, auto za autem. Ten dramat ludzi przerodził się później w bardzo dobrą organizację – blokadę dróg. Ja powiem wprost: to naprawdę nam wtedy pomogło. Mieliśmy dodatkowy argument, że nie jest to działanie polityczne, że ktoś chce sobie przypiąć broszkę albo jakąś tam odznakę za to, że coś zrobił. Ta inwestycja była po prostu ludziom, matkom, ojcom i dzieciom bardzo potrzebna. Ileż tu było wypadków śmiertelnych? Wszyscy o tym pamiętamy. TIR jechał i zabrał dziewczynę, bo wiatr ją wciągnął pod koła. Ja to wszystko obserwowałem przez całe lata i powiedziałem sobie tak: ta droga musi być. I jest. – powiedział.

Jak zaznaczył goszczący dzisiaj w Przysiekach koło Jasła Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, to dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości udaje się sprawnie realizować zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej, a przez to podnosić poziom bezpieczeństwa jej użytkowników.

Dzisiaj polskie drogi są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Dzisiaj zajmujemy niechlubne, czołowe miejsca w ilości wypadków drogowych, tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Musimy to zmienić, szczególnie poprzez inwestycje, poprzez budowę bezpiecznych dróg, przebudowę dróg, budowę ciągów pieszo-rowerowych. Musimy zmienić to poprzez legislację, przyjmując rozwiązania prawne, które wreszcie doprowadzą do tego, że poziom bezpieczeństwa na polskich drogach będzie o wiele wyższy aniżeli dotychczas. Wreszcie edukacja i zrozumienie tego, że od każdego z uczestników ruchu drogowego zależy to czy wrócimy bezpiecznie do domu, czy bezpiecznie zrealizujemy swoją podróż. – mówił minister.

Paweł Gutkowski, zastępca wójta gminy Skołyszyn, na którą w znacznym stopniu oddziałuje droga krajowa nr 28 podkreślił, że dzięki jej rozbudowie ziściły się marzenia wielu pokoleń. Szczególnie odczuwają to mieszkańcy tych miejscowości, przez które codziennie przejeżdża setki samochodów ciężarowych i osobowych. Główny nacisk kładzie na wykonanie chodników, po których mieszkańcy poruszają się wszędzie tam, gdzie załatwiane są ich codzienne życiowe sprawy.

W imieniu wójta gminy Skołyszyn oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą inwestycję. Za inwestycję bardzo ważną z punktu widzenia naszej gminy oraz powiatu jasielskiego. Ta inwestycja w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo na tej drodze, poprawiła komunikację, ale także zmieniła wizerunek naszej gminy i powiatu. Teraz mieszkańcy naszej gminy mogą bezpiecznie poruszać się po tych nowo wybudowanych chodnikach, mogą bezpiecznie czuć się na skrzyżowaniach, które zostały przebudowane. – powiedział.

Jak dzisiaj zapowiadano, prace na krajowej „28” mają być kontynuowane w kolejnych latach.

Chcemy w stosunkowo niedługim czasie, czyli w ciągu kilku najbliższych lat, zmodernizować odcinek bezpośrednio do granicy miasta Jasła. – informuje Bogdan Tarnawski. – Budujemy również ciąg obwodnicy miasta Jasła od strony zachodniej, który właśnie będzie się kończył na drodze krajowej nr 28, a następnie mamy w planie pójście dalej w kierunku Krosna. Czyli przez najbliższe kilka lat cały czas coś się będzie działo na drodze krajowej nr 28. Jeżeli idzie o obwodnicę miasta Jasła to koncepcja jest już gotowa. Jesteśmy już na etapie decyzji środowiskowej i jesteśmy po przetargu na ścisłą koncepcję techniczną. Jeśli chodzi o przebudowę drogi krajowej nr 28 do granic miasta Jasła to posiadamy już koncepcję. Praktycznie będzie to zbliżone swoim zakresem do tych prac, które miały miejsce na odcinku Siepietnica-Trzcinica, czyli rozbudowa drogi, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie chodników dla pieszych, przebudowa obiektów inżynierskich, pasy i przejścia dla pieszych, nowoczesne oznakowanie i tam, gdzie to będzie możliwe, ścieżki pieszo-rowerowe. – podaje.


Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button