Informacje

„Polski Ład” – jakie projekty przygotował powiat jasielski?

Piętnastu radnych poparło uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia powiatu jasielskiego do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Samorząd pod kierownictwem starosty Adama Pawlusia zgłosi do dofinansowania trzy projekty. Wśród strategicznych przedsięwzięć dla naszego regionu znalazły się: budowa drogi średnicowej w Jaśle od ronda „Solidarności” do drogi powiatowej na wysokości cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz rewitalizacja parku dworskiego w Trzcinicy wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych.

Trwa nabór wniosków do pilotażowego programu pod nazwą „Polski Ład”. To mechanizm finansowy dla jednostek samorządu terytorialnego, który umożliwi im realizację kluczowych przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Wśród beneficjentów ubiegających się o środki na dodatkowe działania inwestycyjne będzie również powiat jasielski. Samorząd, pod kierownictwem starosty Adama Pawlusia, przygotował pakiet składający się z trzech kluczowych projektów, które mogłyby zostać zrealizowane do 2024 roku z korzyścią dla mieszkańców, jednak pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Przedsięwzięcia, które zgłosi nasz powiat, dotyczą:

  • zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza w km od 1+209 do drogi wojewódzkiej nr 992;
  • poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu jasielskiego;
  • utworzenia „Regionalnego Centrum Kultury Trzcinica Park” na terenie parku podworskiego w miejscowości Trzcinica.

Starosta, przedstawiając na posiedzeniu Rady Powiatu projekt uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”, podkreślił: – To jest wielka szansa przed powiatem jasielskim. Rząd Prawa i Sprawiedliwości posiada środki, które chce przeznaczyć na ważne inwestycje dla samorządów powiatowych i gminnych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Pierwsze z wymienionych zadań polegać będzie na wykonaniu połączenia istniejącej drogi wojewódzkiej nr 992 na wysokości ronda „Solidarności” w kierunku projektowanej obwodnicy zachodniej miasta w ciągu drogi krajowej nr 73, która będzie skomunikowana z ulicą Mickiewicza za pośrednictwem węzła na wysokości cmentarza komunalnego w Kaczorowach. W ramach przewidywanych prac zaplanowano: budowę odcinka drogi o długości ok. 1,6 km, o parametrach technicznych klasy G, budowę wiaduktu na ulicy Kazimierza Wielkiego oraz budowę mostu na rzece Wisłoce.

W ocenie włodarza naszego powiatu, takie rozwiązanie będzie sprzyjać segregacji ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego.

Jest to niezwykła szansa na realizację tej inwestycji. Szacujemy, że może kosztować około 70 milionów złotych. Pozwoli na szybki wyjazd z miasta Jasła zarówno w kierunku Krakowa i Gorlic, jak również na szybki przejazd z tamtych kierunków czy na Nowy Żmigród, czy na Krosno. Więc taka droga średnicowa może mieć kolosalne znaczenie dla rozładowania ruchu w mieście Jaśle. To jest w tej pierwszej osi priorytetowej programu, gdzie możemy otrzymać dofinansowanie 95%. Mamy wstępną koncepcję. Uzgadnialiśmy jej przebieg również z władzami miasta. Ta droga nie będzie znacząco ingerować w zabudowę, ponieważ pójdzie korytarzem, który był zarezerwowany w planach miasta w poprzednich latach. Może, tak jak już wcześniej powiedziałem, poprawić ruch drogowy. – opisuje Adam Pawluś.

Kolejny projekt związany jest z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych oraz instytucji użyteczności publicznej, wchodzących w skład mienia komunalnego powiatu jasielskiego. Łącznie chodzi o szesnaście obiektów kubaturowych zlokalizowanych bezpośrednio na terenie miasta Jasła oraz w jego okolicach.

We wniosku o dofinansowanie zostaną ujęte: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle, Zespołu Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Zespół Szkół Budowlanych im. kr. Kazimierza Wielkiego w Jaśle, Dom Dziecka i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Dom Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Zespół Szkół SASR im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

Realizacja założeń koncepcyjnych pozwoli na osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej poszczególnych podmiotów, jak również wpłynie na poprawę ogólnej estetyki obiektów.

Mamy złożony wniosek na sześć obiektów szkolnych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała wartość projektu to jest 16 milionów według kosztorysu, a dofinansowanie 70%. Tam udział własny jest około 5 milionów. Chcemy zwiększyć ilość tych budynków o takie, jak Dom Dziecka w Kołaczycach, „Chemik”, „Budowlanka”, budynek ARiMR-u i inne. Całość będzie miała wartość kosztorysową 30 milionów, a udział własny to jest 3 miliony. Więc realizując dużo więcej budynków możemy przeznaczyć mniejszą ilość środków. Oby tylko nasz projekt uzyskał akceptację. – wyjaśnia starosta.

W ramach osi priorytetowej programu obejmującej kulturę i turystykę zostanie przedłożony projekt pod nazwą „Regionalne Centrum Kultury Trzcinica Park”. Zamysłem wnioskodawców jest pobudzenie dawnego terenu podworskiego poprzez wykonanie jego rewitalizacji. Koncepcja zakłada m.in. budowę muszli koncertowej, odrestaurowanie pałacyku dworskiego wraz z wieżą, pielęgnację istniejącego drzewostanu, jak również rekultywację stawów.

Ten park w Trzcinicy jest mocno zaniedbany. Stowarzyszenie, które prowadzi szkołę, nie jest nawet w stanie go utrzymać. Ciągle musimy tam interweniować jeżeli chodzi o utrzymanie tego parku. Jeżeli udałoby nam się uzyskać na ten trzeci projekt 5 milionów złotych to 10% wkładu własnego to jest 500 tysięcy złotych. Więc warto zaryzykować. – planuje Pawluś.

Jan Urban z klubu „Polska 2050 Szymona Hołowni” krytykował pomysły przedstawione przez starostę, szczególnie jeśli chodzi o projekt dotyczący Trzcinicy. Propozycję rewitalizacji parku przy tamtejszym zespole szkół określił mianem „zapędów wielkopańskich, szalonymi pomysłami, trwonieniem publicznego grosza”.

Radny nie miał też żadnych wątpliwości, że uchwała zostanie przegłosowana bowiem Prawo i Sprawiedliwość ma stabilną większość w Radzie Powiatu w Jaśle.

W jego ocenie, rozsądniejszym rozwiązaniem byłaby poprawa istniejącej infrastruktury w Foluszu, który – jak zaznaczył – „staramy się wykreować jako miejsce atrakcyjne turystycznie”.

Nie lepiej byłoby tam to zaktywizować turystycznie i tam coś lepszego zrobić? Znowu wydamy ciężkie pieniądze. Ktoś powie, że to tylko 500 tysięcy złotych z powiatu. A ja powiem: aż 500 tysięcy. Po pierwsze to nie chcę powiedzieć jaki to jest dla mnie pomysł, by twórców nie obrazić. – powiedział Urban.

Jak wyjaśnił starosta: – Rozważaliśmy i mocno zastanawialiśmy się, żeby tam zbudować centrum rehabilitacji jako oddział szpitala. Mamy taką namiastkę koncepcji, żeby wykorzystać teren DPS-u i zrobić kilkudziesięciołóżkowy oddział rehabilitacji. Rozmawialiśmy na ten temat. Niestety w „Polskim Ładzie” takiego priorytetu nie ma więc to nie wchodzi w grę. Nie jesteśmy na tyle przygotowani, żebyśmy mogli na Foluszu w tych naszych zasobach zrealizować inwestycję za 5 milionów złotych.

Radni opozycji komentowali również aspekt dotyczący przedstawionego wariantu przebiegu nowej drogi średnicowej w mieście Jaśle. Jak mówił radny Jan Urban, jest on zupełnie nieprzemyślany i znacznie odbiega od oczekiwań społecznych. Krytykował on również przedstawione wyliczenia kosztorysu inwestorskiego – jego zdaniem nie odpowiadają aktualnym cenom obowiązującym na rynku budowlanym, a co za tym idzie nie dają rękojmi właściwej realizacji projektu.

Podczas sesji stwierdził on również, że mieszkańcy bardziej niż kolejnego łącznika oczekują obwodnicy z prawdziwego zdarzenia, a właściwym rozwiązaniem bolączek komunikacyjnych Jasła byłaby budowa obwodnicy północnej.

Starosta rozwiał jednak jego wątpliwości co do tego zadania: – Jeżeli chodzi o obwodnicę północną to jest to zadanie, które przerasta powiat. Pawluś dodał jednak, że ta inwestycja została ujęta przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na liście rezerwowej. – Zabiegamy o to, aby znalazła się na liście podstawowej. – dodał.

Odpowiadając z kolei na wybór wariantu przebiegu drogi średnicowej gospodarz naszego powiatu podkreślił, że główny wpływ miały na to uwarunkowania terenowe, a także aspekt społeczny bowiem wcześniejsze pomysły poprowadzenia trasy wzdłuż obwałowania rzeki Jasiołki wiązałyby się z wyburzeniami budynków mieszkalnych oraz koniecznością przeniesienia wielu podmiotów gospodarczych w inne miejsce.

Miasto Jasło nie jest łatwym terenem do realizacji inwestycji. To trzeba brać pod uwagę. – podkreślił starosta jasielski.

Termin składania wniosków do programu „Polski Ład”, pierwotnie przewidziany do końca lipca, został wydłużony o dodatkowe dwa tygodnie. Radny Janusz Przetacznik wnioskował o odłożenie tego tematu w czasie i ponowne przedyskutowanie pomysłów.

Adam Pawluś odparł jednak: – Słyszeliśmy wiele słów, ale nie padły żadne konkrety poza tą północną obwodnicą, która nas niestety przerasta. My chcemy rozmawiać o konkretach. My przedstawiamy konkrety i je realizujemy.

Uchwałę poparło piętnastu radnych. Przeciwni byli: Krzysztof Buba, Bożena Macek-Lubaś, Janusz Przetacznik, Jan Urban, Ewa Wawro i Antoni Zwierzyński. Od głosu wstrzymali się: Franciszek Miśkowicz i Zenon Szura.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Gmina Skołyszyn: trzy projekty w ramach „Polskiego Ładu”
SŁOWA KLUCZOWE