Na drogach

Osiedle Gamrat: w rejonie szkoły powstało bezpieczne przejście dla pieszych

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przejście dla pieszych znajdujące się w pobliżu szkoły na osiedlu Gamrat zostało wyposażone w inteligentny system ostrzegania kierowców przed osobami, które chcą przemieścić się z jednej strony jezdni na drugą. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu na odcinku drogi powiatowej relacji Jasło-Brzyska, na którym obserwuje się wzmożony przepływ pojazdów mechanicznych, z pewnością poprawi się bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu.

W ostatnim czasie przebudowane zostało przejście dla pieszych na ulicy Adama Mickiewicza w Jaśle (osiedle Gamrat), usytuowane w ciągu drogi powiatowej nr 1313R relacji Jasło – Błażkowa – granica województwa.

Przepływ pojazdów mechanicznych jest w tym miejscu wzmożony. Trasa jest bowiem dostępna nie tylko dla ruchu lokalnego, a więc samochodów osobowych czy komunikacji zbiorowej, ale stanowi ona również jedyny dojazd dla ciężkich pojazdów, które chcą się dostać z drogi krajowej nr 73 do zakładów przemysłowych znajdujących się w pobliskiej strefie aktywności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że opisywane przejście jest zlokalizowane w obrębie przystanku autobusowego oraz drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Miejskich nr 2, w skład którego wchodzą Przedszkole Miejskie nr 13 oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, tak więc każdego dnia „zebrę” dziesiątki razy przekraczają maluchy wraz ze swoimi rodzicami. Ze względu na istniejące dotychczas rozwiązanie piesi czuli się w jakimś stopniu zagrożeni.

Sprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników ruchu drogowego leży na sercu m.in. Marii Kluz, która wielokrotnie sygnalizowała potrzebę przebudowy tego przejścia na posiedzeniach Rady Miejskiej Jasła.

Od początku kadencji zabiegam o powstanie przejścia dla pieszych, które będzie wyposażone w inteligentny czujnik ruchu, który pozwala na zasygnalizowanie kierowcom zbliżających się przechodniów. – przypomina radna. – Wielokrotnie zwracałam się w tej sprawie do pana starosty oraz pana wicestarosty. Zawsze otrzymywałam odpowiedź, że przejście takie zostanie wykonane jak starostwo będzie miało pieniądze. Dwa lata temu na osiedlu w Gamracie, na wysokości przystanku PGZK „Jasiel”, zrobiono podświetlone przejście, które bardzo poprawiło bezpieczeństwo podróżnych. Jednak rodzicom chodziło o to, aby takie przejście powstało w okolicach Zespołu Szkół Miejskich nr 2, gdzie zaprowadzają dzieci do przedszkola i szkoły. Nieraz długo muszą czekać, żeby przejść na drugą stronę ze względu na samochody, które dowożą materiały do zakładu.

Po długich oczekiwaniach inwestycja została wreszcie zrealizowana. Zarządca drogi wykonał niezbędne prace, m.in. w zakresie montażu odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego, które ma pozytywnie wpływać na reakcję kierujących pojazdami poprzez nawoływanie ich do ograniczenia prędkości przejazdu przez to miejsce.

W tamtym tygodniu zostało zrobione takie przejście, które poprzedzają znaki świetlne z ograniczeniami, informujące kierowców o zwolnieniu, pokazujące prędkość pojazdu oraz pasy akustyczno – wibracyjne przed przejściem z jednej i drugiej strony oraz znaki świetlne bezpośrednio przy przejściu. To już jest wykonane. Zrobiono również znaki za szkołą. – opisuje.

Radna Kluz wyraża nadzieję, że wzrośnie przez to poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, na czym nam dorosłym powinno najbardziej zależeć.

Wykonanie zadania było możliwe z uwagi na fakt, że powiat jasielski otrzymał dotację ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cały projekt obejmował przebudowę czterech istniejących oraz powstanie jednego nowego przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych. Podobne, jak te na jasielskim osiedlu Gamrat w rejonie szkoły, powstały w miejscowościach: Brzyska (DP nr 1313R Jasło – Błażkowa – granica województwa), Tarnowiec (DP nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok), Opacie (DP nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – granica województwa) i Święcany (DP nr 1827R Święcany – granica województwa – Szerzyny).

Wsparcia finansowego dla realizacji tej inwestycji udzieliły również poszczególne samorządy. W przypadku miasta Jasła pomoc ta wyniosła 15 230 złotych. Wydatki poniesione na wykonanie punktów, które ułatwią pieszym przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie w bezpieczny sposób, są więc jak najbardziej uzasadnione.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE