Informacje

Na Metzgera już bez utrudnień w ruchu

Ulica Metzgera jest już w pełni przejezdna | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przed południem wznowiono ruch na ulicy Metzgera w Jaśle. Czasowa blokada odcinka krajowej „28” przebiegającej przez nasze miasto była spowodowana zagrożeniem katastrofą budowlaną w jednym z budynków wielorodzinnych stojących w bezpośrednim pobliżu drogi. Na czas prowadzonych robót budowlanych związanych z przywróceniem obiektowi funkcji użytkowej wyznaczono objazdy.

Ulica Metzgera w Jaśle była zamknięta dla ruchu kołowego przez siedem tygodni. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przejezdność drogi przywrócono dzisiaj przed południem.

Dla przypomnienia: 14 października ujawniono nieprawidłowości podczas prac remontowych realizowanych w lokalu użytkowym znajdującym się na parterze jednego z budynków wielorodzinnych przy tej ulicy. Wskutek naruszenia elementów konstrukcyjnych obiektu doszło do realnego zagrożenia katastrofą budowlaną. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o niezwłocznej ewakuacji 44 mieszkańców, w większości osób starszych i niepełnosprawnych. Działania te były realizowane z udziałem wykwalifikowanych służb, w tym: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Straży Miejskiej oraz powiatowego i miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Poszkodowani lokatorzy znaleźli schronienie u swoich rodzin, a w kolejnych dniach rozlokowano ich w miejscach tymczasowego pobytu na terenie miasta.

W związku z tym, że budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 28, po której na co dzień dopuszczony jest ruch ciężkich pojazdów mechanicznych, podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu ulicy Metzgera z użytkowania dla ruchu pieszego i kołowego. Zablokowany został odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą 3-go Maja, a ulicą Kościuszki, co spowodowało znaczne utrudnienia komunikacyjne w obszarze całego miasta.

W pierwszych dniach nadzór nad ruchem sprawowali policjanci. Później, by ominąć to miejsce, zarządzono objazdy, korzystając przy tym z nowo wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między ulicami Wojska Polskiego, a Kasprowicza oraz trasy średnicowej KG2 łączącej drogę krajową nr 73 z drogą krajową nr 28. Natomiast pojazdy osobowe mogły przejeżdżać przez centrum miasta. O tymczasowej zmianie organizacji ruchu informowało stosowne oznakowanie.

Udało się już zakończyć prace związane z przywróceniem obiektowi jego walorów technicznych. W miejsce uszkodzonych filarów nośnych podtrzymujących kondygnację budynku, wstawiono stalową konstrukcję. Jednocześnie prowadzone są czynności zmierzające do umożliwienia bezpiecznego powrotu ewakuowanym lokatorom do swoich mieszkań.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE