Informacje

Podziękowania za pomoc w zakupach inwestycyjnych dla KP PSP w Jaśle

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle złożył podziękowania radnym powiatu jasielskiego za pomoc w sfinansowaniu zakupu nowego pojazdu służbowego. Jak podkreślił bryg. Piotr Śmietana, zrealizowana inwestycja przyczyni się do podniesienia efektywności prowadzenia działań ratowniczych przez zawodowych strażaków.

W ostatnim czasie potencjał ratowniczy jasielskiej jednostki został wzmocniony poprzez zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów oraz sprzętu specjalnego, które to inwestycje zostały zrealizowane dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym. Pisaliśmy o tym na łamach portalu w artykule „Jasielska straż pożarna wzmacnia swój potencjał ratowniczy” z dnia 10 stycznia br.

Jednym z pozyskanych pojazdów jest lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy (uterenowiony) na podwoziu Mitshubishi L200 koloru srebrnego, który będzie wykorzystywany przez specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego działającą w oparciu o siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Jaśle.

W zabudowie skrzyni ładunkowej pojazdu znajduje się niezbędny sprzęt, który strażacy wykorzystują podczas działań ratowniczych. Składają się na niego: ubranie specjalne – skafander płetwonurka suchy (cztery komplety), torba ratownictwa medycznego PSP-R1 typu plecakowego wraz z wyposażeniem oraz defibrylator automatyczny AED Philips Heart Start Frx.

Nz. lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy grupy ratownictwa wodno – nurkowego KP PSP w Jaśle. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Nowy pojazd zastąpił dotychczas użytkowany lekki samochód ratownictwa wodnego marki Nissan Navara, który służył w tutejszej jednostce od 2007 roku. Po wycofaniu z podziału bojowego JRG w Jaśle został on przekazany na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze (gmina Nowy Żmigród), będącej w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 250 tysięcy złotych. Mógł on zostać zrealizowany dzięki wsparciu przekazanemu przez samorządy powiatu jasielskiego oraz miasta Jasła w proporcji 200 i 50 tysięcy złotych.

Korzystając ze sposobności, podczas dzisiejszego popołudniowego posiedzenia Rady Powiatu w Jaśle Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Śmietana złożył przedstawicielom lokalnego samorządu podziękowania za dotychczasową wzorową współpracę, przychylność oraz wielokrotnie okazywaną pomoc finansową pozwalającą na systematyczne doposażanie jednostki w nowoczesny tabor samochodowy i sprzęt niezbędne do właściwej realizacji działań służbowych nałożonych ustawowo na Państwową Straż Pożarną.

Tym samym podjęte inwestycje przełożą się bezpośrednio na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

„W imieniu strażaków i swoim chciałem Państwu serdecznie podziękować za środki finansowe w wysokości 200 tysięcy złotych na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla grupy wodno – nurkowej. Samochód został zakupiony i przekazany początkiem stycznia.” – powiedział bryg. Piotr Śmietana.

Dziękując za przychylność dla zawodowych strażaków przełożony jasielskiego garnizonu PSP dodał: – „Nadmienię tylko, że zakup tego samochodu być może przyczynił się do tego, że grupa nurkowa w Jaśle zostaje. W Brzozowie i Przemyślu jest do wygaśnięcia natomiast grupa jasielska nurków zostaje, będzie tutaj służyła i zabezpieczała powiat. Także bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję: panu staroście, panu przewodniczącemu i wszystkim radnym.”

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE