Informacje

Jasielska straż pożarna wzmacnia swój potencjał ratowniczy

Przekazanie nowych pojazdów służbowych dla KP PSP w Jaśle. Więcej zdjęć z tego wydarzenia w naszej FOTOGALERII. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Końcem ubiegłego roku udało się sfinalizować zakup nowych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Dzisiaj miało miejsce ważne dla funkcjonariuszy wydarzenie, podczas którego dokonano poświęcenia i przekazania pozyskanego sprzętu do użytkowania. Z dobrymi wiadomościami przyjechał do miejscowej jednostki zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, który zapowiedział zakup dla Jasła dwóch kolejnych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zorganizowano uroczystą zbiórkę kadry kierowniczej, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych jednostki. W wydarzeniu tym wzięli również udział zaproszeni goście: poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

Okazją do wspólnego świętowania było podsumowanie zakupów inwestycyjnych dokonanych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w ubiegłym roku. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy bryg. Piotr Śmietana, minione dwanaście miesięcy dla jasielskich strażaków były szczególne z wielu względów: „Obchodziliśmy jubileusz 125-lecia zawodowego pożarnictwa na ziemi jasielskiej, połączony z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Dziś chcemy przekazać samochody i sprzęt, które udało się zakupić w 2021 roku”.

Do tutejszej jednostki zostały zakupione dwa fabrycznie nowe pojazdy służbowe. Pierwszy z nich to lekki samochód specjalny (typu bus) marki Renault Trafic do przewozu osób na miejsce akcji. Auto, którego wartość wynosi 159 898 złotych, zostało zakupione ze środków covidowych będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Drugim nabytkiem jest lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy marki Mitshubishi L200 z przeznaczeniem dla grupy wodno-nurkowej. Koszt zakupu pojazdu wraz z kompletnym wyposażeniem (cztery ubrania nurkowe, torba ratownicza PSP R1, defibrylator AED) to kwota 250 tys. złotych. Na ten cel pozyskano dotację z powiatu jasielskiego w wysokości 200 tysięcy złotych oraz miasta Jasła w wysokości 50 tysięcy złotych.

Dodatkowo w roku 2021 udało się pozyskać środki finansowe na zakup namiotu pneumatycznego o wartości 40 tysięcy złotych ze środków covidowych MSWiA.

„Na wydatki bieżące ze środków covidowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskano 61 800 złotych: na zakup paliwa, ubrań specjalnych, aparatów ochrony dróg oddechowych, butów specjalnych i rękawic. Grupa Nowy Styl zakupiła sprzęt ratowniczy za kwotę 20 tysięcy złotych i przekazała nieodpłatnie meble biurowe za kwotę 12 tysięcy złotych. Orion Engineered Carbons zakupił cztery ubrania do pracy w wodzie za kwotę 16 tysięcy złotych, które odebraliśmy w kwietniu.” – przekazał bryg. Piotr Śmietana.

Poświęcenia nowych samochodów oraz sprzętu ratowniczego, po czym nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków i dowodów rejestracyjnych oraz próba techniczna polegająca na uruchomieniu silników wraz z sygnalizacją alarmową, dokonał dziekan Dekanatu Jasło-Wschód, proboszcz Kolegiackiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (FARA) ks. kanonik Zbigniew Irzyk.

Obecny na dzisiejszym wydarzeniu zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Daniel Dryniak pogratulował jasielskim strażakom nowych nabytków oraz zapowiedział dalszą wymianę wysłużonego taboru. W kolejnych miesiącach bieżącego roku zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (środki krajowe) oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (fundusze unijne).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE