Informacje

Zgłoś się po dofinansowanie na kolektory słoneczne, fotowoltaikę i kotły na biomasę – nabór uzupełniający

Miasto Jasło ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt złożony był przez miasto w 2016 roku, lecz dopiero teraz otrzymaliśmy pieniądze na jego realizację. Wszyscy mieszkańcy, którzy wówczas złożyli wniosek o udział w projekcie, a w lutym br. potwierdzili chęć pozostania w nim, otrzymają wsparcie na montaż kolektorów, fotowoltaiki, bądź kotłów na biomasę.

W związku z tym, iż pojawiły się wolne miejsca na liście chętnych osób, Miasto Jasło ogłasza nabór uzupełniający w ramach tego projektu. Wnioski będą przyjmowane od 7 marca 2022 r. od godz. 7:30 do 18 marca 2022 r. do godz. 14.00 na następujące rodzaje instalacji:

  • kolektory słoneczne typ A (do 3 osób), typ B (4-5 osób), typ C (powyżej 5 osób),
  • fotowoltaika o mocy: 2 kWp, 2,5 kWp, 3 kWp, 4 kWp*
  • kotły na biomasę.

* instalacje o mocy 4 kWp uzależnione są od uzyskania przez Miasto Jasło zgody Instytucji Zarządzającej RPO WP na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym projektu. W przypadku braku uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej projektem, wnioskowane moce 4 kWp będą realizowane jako 3 kWp.

Wnioski można składać (w terminie podanym powyżej) w dwóch formach:

  • papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter)
  • elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl , w tytule e-maila „OZE”

Formularz wniosku wraz z regulaminem naboru w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem https://um.jaslo.pl/pl/zglos-sie-po-dofinansowanie-na-kolektory-sloneczne-fotowoltaike-i-kotly-na-biomase-nabor-uzupelniajacy/, a w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 13 44 86 384, 13 44 86 373, 13 44 86 349.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE