Informacje

Do zobaczenia przy tężni!

Tężnia solankowa to nowa atrakcja na turystycznej mapie naszego miasta. Ta prozdrowotna inwestycja została wskazana do realizacji przez samych mieszkańców, którzy oddali na nią swój głos w ramach budżetu obywatelskiego. Obiekt został już uroczyście otwarty i udostępniony dla odwiedzających.

Tężnia solankowa powstała na terenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ulicy Kwiatowej. W ramach zadania wykonano drewnianą konstrukcję o długości ośmiu metrów, wysokości trzech metrów i szerokości 1,8 metra. W pobliżu nowo powstałego obiektu zamontowano zbiornik na solankę oraz urządzenia sterujące.

Cały system działa na zasadzie grawitacyjnego spływu solanki z górnej części po położonych wewnątrz gałązkach tarniny. Z gałązek tarniny solanka intensywnie paruje, wytwarzając wokół tężni aerozol składający się z minerałów i mikroelementów. Przebywanie w bezpośrednim pobliżu tężni umożliwia więc oddychanie zdrowym powietrzem. Niemniej jednak, proces ten jest uzależniony od panujących o danej porze warunków atmosferycznych. Najintensywniejsze parowanie solanki występuje w czasie upalnego i wietrznego dnia, najmniejsze zaś kiedy pada deszcz. Z kolei nocą zanika niemal zupełnie.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dostęp do tego miejsca zapewniono poprzez utwardzony chodnik z kostki betonowej. Teren wokół odpowiednio zagospodarowano oraz uzupełniono dodatkowo o elementy małej architektury, które ułatwią miłe spędzanie – ławki, leżaki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Obszar ten znajduje się pod okiem kamer kompatybilnych z miejskim systemem monitoringu wizyjnego.

Do powstania tężni przyczynili się sami mieszkańcy bowiem to dzięki ich głosom projekt ten został wybrany do realizacji w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Symbolicznego aktu otwarcia tężni, w obecności zaproszonych gości, radnych Rady Miejskiej Jasła, kierowników i pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz zainteresowanych mieszkańców, dokonali: burmistrz Ryszard Pabian oraz autorka zwycięskiego projektu – radna Agnieszka Sobczyk.

Podczas swoich wystąpień obydwoje wyrażali nadzieję, że realizacja tego nowego obiektu na terenie „Przystanku Kwiatowa” spowoduje, że to miejsce będzie jeszcze bardziej atrakcyjniejsze i znajdzie się na trasie spacerów mieszkańców naszego miasta.

Tężnie solankowe to nie jest coś nowego. Tego typu obiekty funkcjonowały już wiele wcześniej. Ale tak naprawdę dopiero w połowie XIX wieku dr Feliks Boczkowski, lekarz z Wieliczki, dostrzegł lecznicze działanie soli kamiennej. Ten chlorek, który uwalnia się w czasie spływu wody powoduje, że w powietrzu, które nabiera swoistego mikroklimatu, pojawiają się własności lecznicze. – mówił burmistrz.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj. Nadszedł ten dzień, tak długo oczekiwany przeze mnie. Uruchomiliśmy tężnię. Liczę na to, że mieszkańcy mojego miasta będą chętnie odwiedzać to miejsce całymi rodzinami i że ośrodek Kwiatowa stanie się takim miejscem, do którego będziemy chcieli wracać. Serdecznie dziękuję mieszkańcom za to, że przyczynili się do zwycięstwa tego projektu. Dziękuję im za oddanie głosów w Jasielskim Budżecie Obywatelskim. Serdecznie dziękuję mojej rodzinie, moim znajomym i przyjaciołom, którzy wspierali mnie w trakcie realizacji tego projektu. Bez nich na pewno by się to nie udało. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta, którzy nadzorowali budowę tężni. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy tężni. Pamiętajcie! Oddychajcie głęboko, Wasze płuca Wam za to podziękują. – powiedziała z kolei Agnieszka Sobczyk.

W trakcie głosowania nad projektami zgłoszonymi do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok wskazano park linowy na osiedlu Gądki jako pierwotne miejsce lokalizacji tężni solankowej.

Wniosek pomysłodawczyni przewidywał lokalizację przy parku linowym w Jaśle natomiast po rozeznaniu sytuacji i co jest wymagane do wykonania tej tężni okazało się, że jedyne miejsce, które pozwalało ją zlokalizować, było zbytnio zbliżone do wałów. Stąd też wystąpiła konieczność uzyskania zgody Wód Polskich. Nie chcieliśmy przeprowadzać tej długotrwałej procedury. Oczywiście, przemawiały za tym również inne względy. Aby tężnia mogła być udostępniana mieszkańcom nieodpłatnie, a tam to są obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie byłoby to utrudnione, dlatego też lokalizacja na terenie „Przystanku Kwiatowa”. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Na ręce radnych Rady Miejskiej Jasła, autorki projektu, wykonawców zadania, inspektorów nadzoru, kierowników i pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz mieszkańców miasta za udział w głosowaniu zostały przekazane serdeczne podziękowania.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Można powiedzieć, że budżet obywatelski to osiągnięcie, które w naszym mieście było uruchamiane w bólach, ale w tej chwili już funkcjonuje. W tym roku będą realizowane kolejne przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że zachęci to wszystkich mieszkańców do składania swoich projektów w kolejnych edycjach. – podkreślił samorządowiec.

Na terenie ośrodka „Przystanek Kwiatowa” zrealizowano również inny projekt ze środków budżetu obywatelskiego miasta Jasła. Mianowicie, na zachodniej i północnej ścianie budynku sanitarno-gospodarczego powstał mural autorstwa lokalnego artysty street-art Sylwestra Łaskawskiego. Dwa pozostałe malowidła można z kolei podziwiać na obiekcie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej oraz budynku technicznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego.

Dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszyły obchody Światowego Dnia Ziemi. Z tej okazji przygotowano event z udziałem młodzieży szkolnej, w trakcie którego dokonano nasadzeń drzew, jak również założono łąkę kwietną.

 KOMENTARZ  Agnieszka Sobczyk, autorka projektu
Pomysł zrodził się jeszcze jakiś czas temu, gdy odwiedzałam miejscowości, które posiadają taką solankę. Zauważyłam, że te miejsca są bardzo oblegane przez mieszkańców i przyjezdnych gości. Wówczas padł taki pomysł – a dlaczego nie w Jaśle? W Jaśle też możemy takie coś zrobić i to się właśnie udało poprzez budżet obywatelski. To dzięki mieszkańcom, którzy zagłosowali i wsparli ten projekt. Dzisiaj otwieramy tężnię z czego bardzo się cieszę. Oczywiście, lokalizacja wzbudzała kontrowersje, ale to już po wygraniu projektu. Mam nadzieję, że ośrodek Kwiatowa będzie takim miejscem, do którego będziemy chcieli wracać właśnie dzięki tężni. Mam nadzieję, że poprawi nasz stan zdrowia, poprawi nasz organizm, który w jakimś stopniu jest wyniszczony po tak trudnym czasie jakim była pandemia.

 FOTOGALERIA 

Otwarcie tężni solankowej na Kwiatowej

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE