Informacje

Nowy most na rzece Ropie w Przysiekach udostępniony mieszkańcom do użytkowania

Most na rzece Ropie w miejscowości Przysieki oficjalnie dopuszczony do ruchu | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Most na Ropie w Przysiekach został otwarty dla ruchu. To druga przeprawa rzeczna na drogach powiatu jasielskiego przekazana do użytkowania przez zmotoryzowanych mieszkańców ciągu ostatniego półrocza. Obiekt powstał dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy zaangażowaniu wspólnych środków powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn. W uroczystym przecięciu wstęgi wziął udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak wielokrotnie podkreślano podczas uroczystego oddania do użytku nowo wybudowanego mostu w Przysiekach, to niezwykle ważna i potrzebna inwestycja dla mieszkańców tej miejscowości gminy Skołyszyn. Przez dziesiątki lat wieś, za sprawą przepływającej przez nią Ropy, była podzielona na dwie części. Mieszkańcy przysiółka Przysieczki, położonego po drugiej stronie brzegu rzeki, aby dostać się do szkoły, kościoła, urzędów użyteczności publicznej, ośrodka zdrowia, sklepów czy sąsiadów musieli korzystać jedynie z prowizorycznej kładki dla pieszych i rowerzystów, a przy niskich poziomach wody bezpośrednio przez bród lub nadkładać dodatkowe kilometry autem przez Skołyszyn lub Osobnicę.

Dzięki staraniom lokalnego samorządu nie będą już oni wykluczeni komunikacyjnie. Powstanie przeprawy rzecznej to także duże ułatwienie dojazdu dla służb ratowniczych w razie nagłych sytuacji. Powstały ciąg komunikacyjny stanowić będzie również alternatywną trasę dla drogi krajowej nr 28, z którego swobodnie korzystać będą dziesiątki osób.

Z okazji oficjalnego dopuszczenia mostu dla ruchu pojazdów, do Przysiek przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, by w imieniu polskiego rządu osobiście podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces przygotowania i realizacji tego zadania.

W swoim wystąpieniu przypomniał, że przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą ponad 6 mln złotych. Całkowita wartość prac wyniosła nieco ponad 9 mln złotych.

Szef resortu podkreślił, że to dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w całym kraju prowadzonych jest szereg inwestycji zapewniających bezpieczne skomunikowanie, które były wyczekiwane przez samych mieszkańców, a których przez pokolenia nie udało się zrealizować.

To nie tylko drogi, ale także mosty. Ten, który dzisiaj zostanie oddany do użytkowania, to imponujący most – ponad sto metrów długości płyty mostowej. To most niebagatelny, patrząc z perspektywy samorządu gminy i samorządu powiatu bowiem ciężko unieść taki wysiłek finansowy. Trzeba być odważnym samorządowcem, trzeba być odważnym wójtem, burmistrzem, starostą, radnym, podejmując decyzje o realizacji takiej inwestycji. Ale przy wsparciu rządu to jest możliwe. Jeszcze do niedawna pokolenia słyszały: „tego się nie da zrobić, nie ma pieniędzy, musicie czekać. Być może za dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści lat ktoś to kiedyś zrealizuje”. Ten czas nadszedł wraz z rządem Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Z tego się bardzo cieszymy. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić – każdego roku 3,5 miliarda złotych przeznaczamy na dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych, drogach powiatowych, dzisiaj również na drogach wojewódzkich. Na drogach wojewódzkich dofinansujemy budowę ponad 50 obwodnic. Takich inwestycji, jak ta, w całej Polsce powstają dziesiątki tysięcy. To już ponad 14 tysięcy kilometrów dróg – zmodernizowanych, wybudowanych, przebudowanych dzięki wsparciu środkom Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – powiedział Andrzej Adamczyk.

Na ręce starosty przekazał podziękowania wszystkim tym, dzięki którym ta inwestycja powstała.

Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom. Trzeba mieć odwagę, żeby podjąć decyzję. Ktoś powie, że może się nie uda, z tego będą kłopoty. Przez dziesiątki lat nie robiono nic to my też nic nie róbmy, jakoś spokojnie przetrwamy. Państwo macie odwagę, by te decyzje podjąć. I za te decyzje bardzo państwu dziękuję. Szczególne podziękowania tym, którzy zostawili tutaj część swojego życia. To wykonawcy, to budowniczy realizujący tą inwestycję, o której mówimy. To w tym przypadku projektant, do którego się zwracam w tej chwili. Udał się zespołowi projektowemu ten most. Jest takim pomnikiem myśli inżynieryjnej, bo przecież zastosowane tutaj ustroje konstrukcyjne, dźwigary kablobetonowe to rozwiązania, które pozwolą przenieść wszystkie konieczne obciążenia przez ten most. To jest efekt polskiej myśli inżynierskiej. Dziękuję projektantom i wykonawcom, ale jeszcze raz dziękuję panu staroście, radnym powiatu jasielskiego, wójtowi gminy, który też zdecydował wraz z Radą Gminy Skołyszyn, że doda środków finansowych. Wiecie państwo ile to jest środków 1,1 mln złotych na taką małą gminę? To są olbrzymie pieniądze dla gminy. Za to bardzo dziękuję, że się angażujecie. Nie tylko na Podkarpaciu, nie tylko w powiecie jasielskim, ale także w całej Polsce angażujecie wysiłek, aby drogi w Polsce były bezpieczne. Bo Polacy zasługują na bezpieczne drogi. Polacy mają prawo z tych bezpiecznych dróg korzystać i będą korzystać, bo taki jest cel rządu Prawa i Sprawiedliwości. – dodał szef resortu infrastruktury.

Uroczyste otwarcie mostu z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W ceremonii przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia mostu wzięli także udział: poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska oraz II Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr.

Adam Pawluś, starosta jasielski, wykazał niezwykłą determinację i wytrwałość, aby wykonać tą inwestycję bowiem Przysieki to jego rodzinna miejscowość. Jak wielokrotnie podkreślał, budowa nowego przejścia przez rzekę Ropę to spłata długu z przeszłości. Zaznaczył również, że powiat jasielski stara się prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju dla wszystkich gmin. Dlatego to już drugi most na drogach powiatowych oddany w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Końcem grudnia ubiegłego roku mieszkańcy Jasła zyskali przeprawę przez rzekę Jasiołkę, między osiedlami Hankówka, a Sobniów. Szukane są alternatywne rozwiązania, które pozwolą na rozładowanie korków w newralgicznych miejscach. W obecnej kadencji samorządu powiatowego, przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, poprawia się znacząco infrastruktura komunikacyjna – modernizowane są kolejne kilometry dróg, powstają chodniki, przez co znacząco poprawia się bezpieczeństwo użytkowników.

Bez środków polskiego rządu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie bylibyśmy w stanie wykonać tej inwestycji. Inwestycji, na którą czekały pokolenia mieszkańców Przysiek i inni użytkownicy. Rzeka Ropa jest bardzo niebezpieczna. Ona pochłonęła też kilka ofiar. Była też przeszkodą dla służb, zwłaszcza dla Pogotowia Ratunkowego, ponieważ niby miejscowość Przysieki, ale żeby dojechać do tej części zwanej Przysieczki trzeba było wiedzieć jak dojechać, czyli przez Osobnicę lub Skołyszyn. A więc nadkładać ponad siedem kilometrów. – podkreślił.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

 

Nowo powstały obiekt ma długość prawie stu metrów, posadowiony jest na palach, a w jego ustrój nośny zostało wbudowane 610 metrów sześciennych betonu. Wykonawca prac zapewnia, że będzie on służył użytkownikom przez co najmniej następne sto lat.

Taką nadzieję wyraża również wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz: – Inwestycja, którą dzisiaj otwieramy, czyli most w Przysiekach, to inwestycja na miarę przyszłych pokoleń. Inwestycja, za którą tak naprawdę powinniśmy podziękować w pierwszej kolejności mieszkańcom dlatego, że mieszkańcy wnioskowali od dziesięcioleci o to, aby na rzece Ropie został wybudowany most. Jeszcze do niedawna pozostawało to w sferze marzeń. Dzisiaj stoimy realnie na moście, który stał się faktem dzięki zaangażowaniu i determinacji starosty Adama Pawlusia, ale też wsparciu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Jaśle, którym bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Dziękuję parlamentarzystom i ministrowi, których mieliśmy dzisiaj ogromną przyjemność gościć na tej uroczystości, bo bez tych rządowych środków finansowych nie byłoby możliwości, aby ten most został wybudowany. Jest to niezwykle ważna inwestycja dla gminy Skołyszyn, dla mieszkańców naszej gminy. Most, który komunikuje tą część gminy Skołyszyn. Myślę, że przez kolejne lata będzie dobrze służył mieszkańcom.

Wyraził on również nadzieję, że nie jest to ostatnia tak duża inwestycja na terenie gminy Skołyszyn realizowana we współpracy z powiatem jasielskim.

W tym momencie powiat jasielski, przy zaangażowaniu pana starosty i Zarządu Powiatu, realizuje drugą bardzo ważną i kosztowną inwestycję jaką jest budowa drogi Siepietnica-Święcany-granica województwa. To trzy kilometry drogi wraz z chodnikiem, za kwotę blisko 9 mln złotych. Gmina Skołyszyn też realizuje poważne inwestycje. Już niedługo przystępujemy do budowy parku podworskiego w Skołyszynie z programu „Polski Ład”. Budujemy ośrodek zdrowia w Święcanach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Również w miejscowości Przysieki powstaje sala sportowa przy szkole podstawowej. To też bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców Przysiek. Za te wszystkie środki, które pozyskujemy na te inwestycje, chciałem bardzo serdecznie podziękować i złożyć podziękowania na ręce parlamentarzystów i premiera. Mam nadzieję, że nie ten most to nie jest ostatnia tak poważna inwestycja powiatowa na terenie gminy Skołyszyn. – powiedział Bogusław Kręcisz.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

 

Obecnie trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dojazdów do nowego mostu. W związku z tym planowane jest czasowe ograniczenie tonażu.

Brakuje nam ponad kilometr drogi, ale już są w trakcie projektowania. Wkrótce ujawnimy to, co projektanci przygotowali. – wyjaśnia starosta jasielski.

 FOTOGALERIA: 

Uroczyste otwarcie mostu na rzece Ropie w Przysiekach

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE