rzeka Ropa

 • W Pustej Woli powstanie nowy odcinek drogi powiatowej

  Będzie prowadził do mostu na rzece Ropie. Wykonawca, któremu powierzono realizację robót budowlanych, chce wykorzystać wiosenną aurę i jak najszybciej przystąpić do prac. Inwestycja ma się zakończyć w przeciągu sześciu miesięcy. W ten sposób mieszkańcy tamtych okolic zyskają alternatywne połączenie komunikacyjne prowadzące w kierunku stolicy powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uroczyste otwarcie mostu na rzece Ropie w Przysiekach

  Most na Ropie w Przysiekach został otwarty dla ruchu. To druga przeprawa rzeczna na drogach powiatu jasielskiego przekazana do użytkowania przez zmotoryzowanych mieszkańców ciągu ostatniego półrocza. Obiekt powstał dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy zaangażowaniu wspólnych środków powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn. W uroczystym przecięciu wstęgi wziął udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy most na rzece Ropie w Przysiekach udostępniony mieszkańcom do użytkowania

  Most na Ropie w Przysiekach został otwarty dla ruchu. To druga przeprawa rzeczna na drogach powiatu jasielskiego przekazana do użytkowania przez zmotoryzowanych mieszkańców ciągu ostatniego półrocza. Obiekt powstał dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy zaangażowaniu wspólnych środków powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn. W uroczystym przecięciu wstęgi wziął udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Most w Przysiekach z ponad milionową dotacją od gminy Skołyszyn

  Zadanie związane z budową przeprawy przez rzekę Ropę w miejscowości Przysieki otrzyma pomoc finansową od gminy Skołyszyn. Podczas dzisiejszych obrad miejscowego samorządu, w trakcie których zapadła decyzja o przekazaniu 1,1 mln złotych w ramach wsparcia tej inwestycji wójt Bogusław Kręcisz podkreślił, że ten most będzie służył następnym pokoleniom mieszkańców. „Jako wójt rekomenduję przyjęcie tej uchwały i zwracam się do wysokiej Rady o przychylność i głosowanie za projektem tej uchwały” - zwrócił się gospodarz regionu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ropa już nie będzie taka groźna

  Dzisiaj nastąpił odbiór techniczny sześciokilometrowego odcinka wałów przeciwpowodziowych na Ropie oraz powstałej razem z nimi niezbędnej infrastruktury technicznej. Nowo wybudowane obwałowanie lewostronnego brzegu rzeki ma uchronić przed zalewaniem obszar czterech podjasielskich miejscowości, który zamieszkuje łącznie ponad osiemset osób. Teraz przed wezbranymi wodami skuteczniej chronionych będzie setki domów prywatnych, zabudowań gospodarskich i pól uprawnych, a także położone w pobliżu rzeki zakłady przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Sytuacja powodziowa na rzekach Jasła

  Zdjęcia z rzeki Wisłoki (osiedle Gądki) i rzeki Jasiołki (osiedle Hankówka).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budowa obwałowania na rzece Ropie dobiega końca

  Dobiegają końca prace związane z budową prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie o długości 360 m. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • To ciało 76-letniego mieszkańca gminy Skołyszyn wyłowiono z rzeki Ropy

  To ciało 76-letniego mieszkańca gminy Skołyszyn wyłowiono wczoraj popołudniu z rzeki Ropy w okolicy mostu imienia Kazimierza Mazurczaka pomiędzy Jasłem, a Trzcinicą. Dzisiaj rodzina zmarłego zgłosiła jego zaginięcie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Tragedia na Ropie: strażacy wyłowili ciało mężczyzny

  Ciało mężczyzny w starszym wieku wyłowiono popołudniu z rzeki Ropy w pobliżu mostu im. Kazimierza Mazurczaka pomiędzy Jasłem, a Trzcinicą. Na chwilę obecną nie są znane dane personalne zmarłego, ani też czy do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Trwają policyjne ustalenia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dokończenie budowy obwałowania rzeki Ropy coraz bliżej

  Po przeprowadzonych rozmowach Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe, Stanisław Stachura, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przesłał do Urzędu Miasta w Jaśle pisemną informację, że do 29 kwietnia br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2 + 850 – 3 + 210 o długości 0,360 km w miejscowości Jasło, woj. podkarpackie”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »