Na drogach

W Pustej Woli powstanie nowy odcinek drogi powiatowej

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Będzie prowadził do mostu na rzece Ropie. Wykonawca, któremu powierzono realizację robót budowlanych, chce wykorzystać wiosenną aurę i jak najszybciej przystąpić do prac. Inwestycja ma się zakończyć w przeciągu sześciu miesięcy. W ten sposób mieszkańcy tamtych okolic zyskają alternatywne połączenie komunikacyjne prowadzące w kierunku stolicy powiatu jasielskiego.

Dzisiaj (5 bm.) nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy zamiennego odcinka drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Pusta Wola. Jest to trasa prowadząca do otwartego w maju 2022 roku mostu na rzece Ropie.

Starosta jasielski poinformował, że nowa droga zostanie wykonana na długości 458 metrów.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ten ciąg drogowy jest niezwykle istotny, ponieważ mamy most o nieograniczonej nośności. Zbudowanie nowego odcinka drogi wraz z już budowanym odcinkiem drogi na terenie miejscowości Przysieki, udrożni nowy ciąg drogowy, alternatywny dla drogi krajowej 28. Od lat stosujemy politykę budowy nowych ciągów drogowych. Chcemy przenieść ruch lokalny z dróg tranzytowych. Jest to dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, jak również o bezpieczeństwo turystów i wszystkich uczestników, którzy przejeżdżają przez nasze miejscowości. – podkreśla Adam Pawluś.

Właśnie taka polityka jest realizowana od 2006 roku odkąd rozpoczął on pracę w Zarządzie Powiatu w Jaśle.

Mógłbym wymienić tu bardzo wiele takich ciągów drogowych, które udało się zrealizować. – objaśnia Adam Pawluś. – Mamy tzw. zachodnią obwodnicę miasta Jasła, czyli odcinek drogi łączący Trzcinicę z Jareniówką. To alternatywny dojazd do Jasła. W gminie Skołyszyn takich odcinków mamy bardzo wiele. Mamy drogę, która łączy Skołyszyn, Sławęcin z Bączalem Dolnym i Górnym. Jest to droga niezwykle potrzebna, bo przez kilkadziesiąt lat nie było drogi, która by umożliwiła dojazd z tych miejscowości do stolicy gminy, czyli do Skołyszyna. Mamy świetne połączenie Święcan przez tzw. „Przechody”. Jest to też alternatywny dojazd do miejscowości, ponieważ kiedyś zapadła się droga na granicy Święcan i Siepietnicy. Musieliśmy w trybie awaryjnym wykonać nowy przejazd właśnie przez „Przechody”. Te ciągi lokalne one są niezwykle potrzebne. W ubiegłym roku wykonaliśmy poszerzenie drogi w Harklowej wraz z chodnikiem. Mieszkańcy są zadowoleni z tego. Teraz czeka nas nowe zadanie, żeby udrożnić ten ciąg drogowy w stronę Osobnicy. Kiedyś zbudowaliśmy drogę przez „pola osobnickie” i ta droga jest w dobrym stanie. Natomiast w samej miejscowości Harklowa jest niezwykle wąska i wymaga poszerzenia. Tu chciałbym podziękować mieszkańcom Harklowej za to, że zgodzili się oddać swoje tereny, przez co poszerzono pas drogowy. Ta droga nabierze nowego kształtu. My już wykonaliśmy częściowe poszerzenie drogi przy cmentarzu w Osobnicy. Więc cały ciąg nabiera sensu. Te ciągi drogowe w powiecie jasielskim mógłbym wymieniać tutaj bardzo długo, nie mamy na to czasu, ale w ten sposób poprawiamy komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców i wszystkich użytkowników dróg.

Koszty budowy nowego odcinka drogi powiatowej w Pustej Woli zostaną pokryte dzięki korzystnemu dofinansowaniu jakie powiat jasielski otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest ponad 1,5 mln złotych, a wartość całej inwestycji wynosi przeszło 2,1 mln złotych.

Starosta zaznaczył, że dzięki dużej konkurencji wśród firm, które przystąpiły do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, udało się uzyskać prawie 50% oszczędności w stosunku do przewidywanego kosztorysu inwestorskiego.

To bardzo korzystne dofinansowanie. Mam nadzieję, że gmina dołoży 50% udziału własnego. Liczymy na to, bo mieszkańcy tej części gminy Skołyszyn zyskają naprawdę świetny dojazd i będziemy mogli uruchomić w przyszłości komunikację zbiorową. To jest niezwykle ważne, bo taki skrót omijający ten duży ruch na drodze krajowej, na pewno przyczyni się do bezpieczeństwa.

Adam Pawluś, starosta jasielski

Kontrakt na realizację inwestycji powierzono STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Samorząd powiatowy ma dobre doświadczenia ze współpracy z firmą, która wcześniej realizowała już wiele zadań drogowych w naszym regionie.

Adam Pawluś życzył wykonawcy, aby prace przebiegały w szybkim tempie.

Droga ma być ukończona za sześć miesięcy.

Te pół roku myślę, że nie będzie stanowiło wielkiego problemu, a zmiana jakościowa będzie zdecydowanie lepsza i mieszkańcy uzyskają dojazd środków publicznych i pojazdów o nieograniczonym tonażu. To na pewno będzie jakaś uciążliwość, mieszkańcy będą narzekać na te samochody, ale jeszcze nas czeka długa droga. W samej Pustej Woli trzeba będzie poszerzyć drogę. Ale najpierw musimy zmienić kierunek płynięcia strumienia. Strumień, który płynie wzdłuż drogi, musi zmienić swój kierunek. – mówi starosta.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca nie tylko wybuduje drogę w nowym śladzie, ale jest też zobowiązany do wykonania zjazdów oraz przeprowadzenia robót wykończeniowych, w tym m.in. umocnienia skarp płytami ażurowymi, wzmocnienia brzegu rzeki oraz oznakowania pionowego i poziomego wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Kierownik budowy z ramienia firmy STRABAG Waldemar Owsiany zapewnił, że termin zostanie dotrzymany. Zwłaszcza, że nie ma zaplanowanych w tym miejscu większych obiektów inżynierskich. W niewielkim zakresie przebudowie lub zabezpieczeniu ulegnie sieć uzbrojenia terenu kolidująca z planowanym przebiegiem drogi.

Spółka nie zamierza długo zwlekać z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Budowlańcy chcą skorzystać ze sprzyjających warunków atmosferycznych i w ciągu kilku dni rozpocząć prace od humusowania terenu oraz wycinki drzew i zakrzaczeń.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Sołtys wsi Pusta Wola Ryszard Maczuga powiedział: – Nadarzyła się jedyna okazja na otwarcie tej drogi, bo my – jako mała miejscowość – nie moglibyśmy liczyć na taką drogę, która jest planowana, a częściowo już wykonywana. Pan starosta się martwi, że będą jakieś komentarze. Przy takiej inwestycji zawsze będą jakieś problemy. Według projektu będzie dużo mniej zakrętów. Poprawi się cała infrastruktura drogowa, a co za tym idzie bezpieczeństwo, bo o to głównie chodzi. Droga była tak wąska, że ledwo dwa auta się mijają. Jest też planowane odwodnienie. Dla nas, mieszkańców Pustej Woli nic tylko klaskać i się cieszyć. Pewnie, że zdarzają się osoby i już się tu wypowiadały, że mają obawy, że będzie ich zalewało, ale dla większości to będzie naprawdę duży plus. Dziękujemy.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle Anna Nigborowicz nadmieniła, że jest to kolejna inwestycja realizowana na sieci dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Skołyszyn.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Tych inwestycji przez ostatnią kadencję było bardzo dużo właśnie dzięki funduszom rządowym, funduszom powiatowym i trzeba podkreślić funduszom gminnym, bo ta współpraca z gminą na tym terenie układała się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że i tym razem pan wójt na pewno coś do tej inwestycji dołoży. Trzeba powiedzieć, że przez ten ostatni okres ta infrastruktura drogowa na terenie gminy Skołyszyn bardzo się poprawiła i to wszyscy powinni docenić, bo każdy z nas jeździ po różnych drogach. Więc jedynie należy się cieszyć, bo jest to droga alternatywna – jak pan starosta powiedział. Przede wszystkim w razie wypadków drogowym można nie stać w korku tylko sobie jechać. – powiedziała.

Droga będzie szersza, spełniająca przepisy techniczne, czyli szeroka na sześć metrów, a przede wszystkim bezpieczniejsza – przekonuje Katarzyna Kaszowicz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Z kolei radny Rady Powiatu w Jaśle Stanisław Święch podkreślił, że celem realizacji prac jest nie tylko zapewnienie komfortu i wygody dla mieszkańców Przysiek, Pustej Woli, Kunowej i Harklowej w dojeździe do własnych domów, ale też zapewnienie szybszego przejazdu służbom ratowniczym bowiem nie trzeba będzie już jechać drogą krajową nr 28 przez Skołyszyn i nadkładać dodatkowych kilometrów.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *