Informacje

Budowa obwałowania na rzece Ropie dobiega końca

Dobiegają końca prace związane z budową prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie o długości 360 m. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Wał na rzece Ropie
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Plac budowy przekazany został wykonawcy czyli Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie we wrześniu 2012 r. Według informacji uzyskanych od Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie inwestycja zostanie zakończona w przyszłym miesiącu. Wartość budowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych wyniesie około 1 490 tys. zł.

W ramach prowadzonych prac wykonany został odcinek 122 mb podwójnego muru oporowego z szczelnych ścianek „Larsena” wraz z wypełnieniem, zbrojeniem i betonowaniem, usypano wał ziemny do rzędnej korony wałów wraz jego uszczelnieniem bentomatą i zakotwieniem od strony odwodnej, obsiano trawą wał ziemny, wykonano komorę kanalizacji deszczowej.

Do wykonania pozostała jeszcze przekładka odcinka kanalizacji i wodociągu, odbudowa ogrodzeń przyległych działek, zamontowanie mobilnego systemu zamykania (tzw. szandory) do zapasowego ujęcia wody na rzece Ropie dla LOTOS Jasło oraz wykonanie drogi przywałowej i odwodnienia.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE